Corona live-blog 2021

01 december 2021

Berichten die Amerpoort als 'live-blog' heeft gepubliceerd gedurende 2021.

Nieuw live-blog voor 2022

-------------------------------------

Hieronder vindt u de berichten die we als 'live-blog' hebben gepubliceerd gedurende 2021. Het laatste nieuws vindt u in een nieuw live-blog voor 2022:
https://www.amerpoort.nl/nieuws/2022/01/corona-live-blog-2022
Pas eventuele favorieten / bookmarks hier op aan.

Nog oudere berichten staan in ons live-blog 2020.

-------------------------------------

Donderdag 30 december 2021

Boostervaccinatie in Soest

De kantine van locatie Vosseveld in Soest is even omgetoverd tot GGD-vaccinatielocatie. Zo'n 170 clienten uit Soest, Baarn en Amersfoort kregen daar een boosterprik. Dinsdag 4 januari 2022 komen cliënten uit de hele regio naar Nieuwenoord voor de grote boostervaccinatiedag in samenwerking met de GGD en Defensie. 

-------------------------------------

Dinsdag 28 december

Vaccineren van cliënten lukt op één dag

Maandagavond 27 december hebben zorgteams de planning gekregen voor de vaccinatie van cliënten op 4 januari 2022. De prikdag op 5 januari is vervallen, doordat we alles op 4 januari hebben kunnen plannen.

Na veel inzet en overleg met de GGD's kunnen cliënten van woonlocaties van Amerpoort en Sherpa nu toch snel geboosterd worden. Dit wordt georganiseerd door onze eigen medische dienst in samenwerking met Defensie. Dit kunnen we op deze termijn alleen organiseren door op een vaste datum en op een centrale locatie te gaan prikken. We snappen dat vervoer voor sommige locaties een uitdaging wordt, maar we hopen dat het samen gaat lukken.

In dit nieuwsbericht leest u meer. 

-------------------------------------------------------

Vrijdag 24 december

Medisch team Amerpoort organiseert boosterprik voor cliënten op 4 en 5 januari

Op dinsdag 4 en woensdag 5 januari 2022 krijgen alle cliënten die bij Amerpoort wonen hun boosterprik, als ze die nog niet hebben ontvangen. Na veel inzet en overleg met de GGD’en is het ons Gezondheidscentrum gelukt om dit te organiseren met onze eigen medische dienst. Dit kunnen we op deze termijn alleen realiseren door op een vaste datum en op een centrale locatie te gaan prikken.

In dit nieuwsbericht leest u meer en houden we u op de hoogte van de laatste stand van zaken. 

--------------------------------------

Dinsdag 21 december

Cultureel Centrum als ontmoetingsplek ook open tijdens feestdagen

Het Cultureel Centrum op locatie Nieuwenoord in Baarn is ook met kerst en op nieuwjaarsdag (beperkt) geopend als plek voor ontmoeting voor cliënten en hun verwanten. Het ontmoetingscentrum is alleen geopend voor cliënten + maximaal 2 begeleiders. Verder gelden een aantal regels.

Klik hier voor de openingstijden gedurende de hele kerstvakantie

------------------------------

Zondag 19 december

Nieuwe lockdown

Nederland zit weer in lockdown, vooralsnog tot en met 14 januari 2022. Door strengere maatregelen en een versnelde boostercampagne probeert het kabinet de verspreiding van de omikronvariant tegen te gaan. Wat betekent dat voor Amerpoort?

Zo snel mogelijk boosteren

Zoals bekend krijgen alle cliënten en medewerkers de boosterprik via de GGD, behalve de cliënten die op Nieuwenoord en Christophorus wonen. Zij worden 21 en 22 december geprikt door ons eigen Gezondheidscentrum Zandheuvelweg/ Gezondheidscentrum Christophorus. Door met de GGD in gesprek te gaan en hulp aan te bieden, hebben we voor elkaar gekregen dat vrijdag 24 december cliënten van de Hoenderberg  en worden gevaccineerd. We hopen nog meer kansen te benutten, maar we zijn hierin ook afhankelijk van de GGD. 

Zo min mogelijk contact

In lijn met de maatregelen van het kabinet wordt het contact bij Amerpoort ook beperkt. Dat heeft gevolgen voor onder andere:

Bezoek:
Maximaal twee bezoekers per cliënt per dag, tijdens de kerstdagen en oud en nieuw maximaal 4. Nieuw is dat u zich op alle locaties van Amerpoort ter plekke moet registreren, in verband met bron- en contactonderzoek. Hiervoor komen in alle panden intekenlijsten. 

Cultureel Centrum:
In het Cultureel Centrum op Nieuwenoord gelden vanaf nu de volgende regels:

 • Het restaurant is dicht, maar u kunt in het Cultureel Centrum wel zitten. 
 • Cliënten zitten met hun bezoekers aan één tafel. 
 • Houd 1,5 meter afstand tot anderen
 • Bij het betreden van en lopen door het pand draagt u een mondkapje
 • Zittend op uw plaats mag het mondkapje af
 • Maximaal 30 personen toegestaan in Grand Café en serre 
 • Maximaal 30 personen toegestaan op het terras
 • Het nuttigen van eigen meegebrachte etenswaren is toegestaan
 • U kunt ook eten en drinken kopen bij de foodtruck.

Kerkdienst, clubwerk, behandelingen
De kerkdienst van De Open Poort is alweer beperkt tot de live stream. Links naar de eerdere vieringen en de live stream voor de komende viering vindt u op de webpagina over De Open Poort.  
Clubwerk, muziek en theater kan gewoon doorgaan, binnen de polder (divisie 1) of woning (divisie 2). 
Medische en paramedische behandelingen en behandelingen door de gedragsdeskundige gaan gewoon door. Een bezoekje aan de (thuis)kapper of pedicure mag helaas niet. 
Het zwembad op Nieuwenoord is open. Sporten mag door mensen uit één woning (divisie 2) of polder (divisie 1). 

Dagbesteding:
Dagbesteding gaat zoveel als mogelijk door. Sommige locaties hebben te maken met de maatregelen van de overheid zoals het sluiten van niet-essentiële winkels en horecagelegenheden. Dit verschilt per locatie. Nieuwe vervoersregels worden nog verwacht.

Toch contact? Dan preventieve maatregelen

Niemand wil terug naar de afzondering en eenzaamheid uit de eerste coronagolf. Vandaar dat het leven toch zoveel mogelijk doorgaat. Maar de omikronvariant is heel besmettelijk. Dus is het extra belangrijk om heel voorzichtig te zijn. 
De begeleiders op locatie nemen maatregelen om besmetting te voorkomen. Zoals handen wassen, contactpunten en oppervlakten schoonmaken, ventileren. Ook dragen zij mondkapjes, houden ze waar mogelijk afstand en volgen zij de regels voor testen en quarantaine. 

Wat vragen wij van u om de kans op besmetting te verkleinen?

 • Overleg met de locatie wanneer u op bezoek wilt komen.
 • Blijf thuis bij klachten
 • Doe een zelftest voordat u op bezoek gaat
 • Registreer u bij binnenkomst op locatie
 • Vermijd de gezamenlijke ruimtes. Ga met uw naaste naar buiten als dat kan.
 • Was regelmatig uw handen
 • Gebruik liefst een medisch mondkapje
 • Houd anderhalve meter afstand
 • Zorg voor voldoende ventilatie.

Uw naaste mag gewoon bij u als verwant logeren, met inachtneming van de landelijke regels en de hygiënemaatregelen.  

Samen maken we er het beste van

Juist in deze tijd is het extra zuur dat Nederland weer op slot gaat. Binnen de mogelijkheden proberen de begeleiders toch zoveel mogelijk gezelligheid op de locaties te organiseren. Heeft u tips of ideeën, neem dan gerust contact op met de locatie waar u bij betrokken bent. Samen maken we er het beste van.

We wensen u fijne feestdagen en een gezellig en gezond 2022!


-----------------------------------------

Donderdag 16 december

Persconferentie 14 december 

Dinsdagavond was er opnieuw een persconferentie. De al geldende maatregelen blijven van kracht. Nieuw is dat vanaf maandag 20 december de basisscholen sluiten. 

Gevolgen voor jonge cliënten

Kind- en jeugdlocaties vallen onder zorg in plaats van onderwijs en kunnen hierdoor open blijven. Locaties communiceren dit zelf met de ouders. Daar waar scholen of BSO sluiten, wordt noodopvang geregeld voor de kinderen die daar met begeleiding van Amerpoort naar school gaan of bieden we maatwerk. 

Bezoek
Iedereen mag tijdens de feestdagen en in de kerstvakantie maximaal 4 bezoekers per dag ontvangen. We raden u als bezoeker aan om vooraf een zelftest te doen. Het advies is ook om 1,5 meter afstand te houden, regelmatig de handen te wassen en de ruimte regelmatig te luchten. Bij bezoek aan een locatie in quarantaine vragen we u om vooraf contact op te nemen met de begeleiding zodat we het bezoek kunnen spreiden.

Vragen rondom vaccinatie van clienten in de regio

Het kabinet heeft op 14 december aangekondigd de ‘boostercampagne’ te versnellen. Tegelijkertijd zijn we bij Amerpoort al volop bezig met de voorbereidingen voor de boostervaccinatie bij cliënten. We merken dat de dynamiek in de boostercampagne tot vragen leidt. Daarom zetten we hieronder de stand van zaken op een rij. 

We weten op dit moment nog niet wat de versnelling door het kabinet betekent voor de vaccinatie van cliënten. Wel doen we er samen met de GGD alles aan om de boostervaccinatie zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen. 

Wie verzorgt de vaccinatie van cliënten?
De cliënten die op Nieuwenoord en Christophorus wonen, krijgen de boostervaccinatie op 21 en 22 december van onze eigen medische dienst, Gezondheidscentrum Zandheuvelweg. Alle overige cliënten krijgen de vaccinatie via de GGD. 

Hoe gaat het vaccineren van cliënten in zijn werk?

Toestemming
De teams op locatie vragen cliënten en/of hun wettelijk vertegenwoordigers om toestemming. We hebben u hierover een brief of e-mail met een toestemmingsformulier gestuurd. De toestemming mag mondeling worden gegeven. Begeleiders leggen de toestemming vast in het cliëntdossier.

Wie komt in aanmerking voor de booster?
De teams op locatie brengen in kaart wie nu in aanmerking komt voor de booster. Dat zijn:

 • Cliënten van 18 jaar of ouder
 • die akkoord gaan met vaccinatie
 • die in de afgelopen 3 maanden geen corona hebben gehad.
 • Cliënten die nog zijn gevaccineerd, maar dat wel willen, kunnen mee met deze ronde voor hun eerste vaccinatie. 

Aanmelden voor een afspraak
Zorginstellingen kunnen groepen cliënten en aanmelden via een speciale website van de GGD. Bij Amerpoort kunnen teams kiezen tussen twee opties:

 • Zij kunnen de locatie zelf bij de GGD aanmelden. Die komt dan mogelijk op locatie vaccineren, of de clienten gaan als groep naar de GGD. Teams zorgen zelf voor een goed verloop van de vaccinatie.
 • Ook kunnen teams ondersteuning vragen aan Gezondheidscentrum Zandheuvelweg. Die organiseert dan samen met de GGD een vaccinatiedag op een centrale locatie. 

Zo snel mogelijk
De snelheid waarmee cliënten hun ‘booster’ krijgen, hangt in grote mate af van de capaciteit bij de GGD. Gezondheidscentrum Zandheuvelweg heeft intensief contact met de grootste GGD’en in het werkgebied van Amerpoort. Door ondersteuning te bieden en te zoeken naar mogelijkheden, proberen we het proces zo veel mogelijk te versnellen. 

Meerdere uitnodigingen 
Het kabinet zet in op een zo snel mogelijke boostercampagne. Daardoor ontstaan er verschillende sporen naast elkaar.

Bewoners van zorginstellingen worden met voorrang uitgenodigd. Parallel daaraan verstuurt de GGD uitnodigingen op basis van leeftijd, van oud naar jong. Daarnaast hebben huisartsen hun thuiswonende volwassen patiënten met het syndroom van Down kunnen aanmelden voor een booster met voorrang. Het is dus goed mogelijk dat uw naaste al een uitnodiging voor de boostervaccinatie ontvangt of heeft ontvangen. Maak daar gerust gebruik van. Meld het wel even bij de locatie waar u bij betrokken bent. Zo kan de begeleiding bijhouden wie wanneer welke prik heeft gehad, in verband met een eventuele volgende prikronde.

Ten slotte
We zien het belang van een snelle boostervaccinatie. We doen er alles aan om vlot en zorgvuldig te handelen en alle mogelijkheden te benutten. We hebben echter niet alles in de hand. We hopen op uw begrip. 

-------------------------------------

Dinsdag 7 december

Vaccinatie cliënten in de regio, inclusief Kwatrijn en Vosseveld

De GGD gaat de boostervaccinatie zetten voor onze locaties in de regio. Iedereen die eerder 2 vaccinaties heeft ontvangen, komt hiervoor in aanmerking.

Daarnaast biedt deze boosterronde ook de mogelijkheid om cliënten die nog niet gevaccineerd zijn, zich alsnog te laten vaccineren en nu hun 1e vaccinatie te halen. Zorgteams kunnen hulp krijgen van  het corona uitvoeringsteam voor het regelwerk rondom de vaccinatie.

Afhankelijk van de betreffende GGD in de regio komt de GGD op locatie of kunnen bewoners naar de GGD. Volwassen met het syndroom van Down kunnen vanaf 3 december al een uitnodiging van de GGD ontvangen. Daar kunnen ze op ingaan. 

Aanpassing vervoer

Vanaf 6 december zijn er nieuwe regels voor zorg- en taxivervoer. Er geldt een mondkapjesplicht voor vervoer vanaf 4 jaar. Met uitzondering van wie niet in staat is om een mondkapje zelf op te zetten of te dragen. Vanaf 18 jaar geldt dat deze reizigers dan wel zelf kunnen aantonen dat zij in aanmerking komen voor een uitzondering op de mondkapjesplicht, bijvoorbeeld met een 'Eigen Verklaring uitzondering mondkapjesplicht', die te downloaden is via deze link

​Voor onderwijs en kinderopvang geldt dat kinderen vanaf 4 jaar in principe met alle klachten passend bij COVID-19 thuis blijven, dus ook bij milde verkoudheidsklachten. Dit betekent dus ook niet deelnemen aan zorg- of taxivervoer. Tenzij dit chronische klachten zijn, wat regelmatig voorkomt bij onze cliënten. 

------------------------------

Zaterdag 27 november 

Kind en jeugd 

Voor onderwijs en kinderopvang zijn de regels aangescherpt. Medewerkers en leerlingen vanaf de leeftijd van groep 6 (9 jaar), krijgen het advies om zichzelf 2 keer per week te testen. Hoe dit werkt in de praktijk van bijvoorbeeld onze kinderdagcentra, stemmen we maandag verder af. Vervolgens zullen we daarover ouders rechtstreeks informeren.

Kinderen met milde verkoudheidsklachten moeten thuisblijven en zich laten testen bij de GGD. Bij twijfels of vragen, neem contact op met de begeleiding.

Algemene sluitingstijden

Vanaf 17.00 uur zijn publieke locaties zoals zwembad, sportzaal en cultureel centrum gesloten. Dat betekent bijvoorbeeld dat we activiteiten zoals het clubwerk wellicht anders moeten organiseren.

Activiteiten zoals clubwerk per woning, niet per polder / bubbel

Alle activiteiten organiseren we zoveel mogelijk woning. Dit om de groepen zo klein mogelijk te houden en daarmee besmettingen te voorkomen.

De kerkdienst van de Open Poort op 28 november gaat door zoals gepland. Deze dienst is in een grote ruimte, waar het mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden per woongroep.  Vrijwilligers doen vooraf een zelftest. Er is een beperkt aantal aanwezigen, anderen volgen de dienst via de livestream.

Bezoek en zelftest

Bezoek is gelukkig nog steeds mogelijk. Gaat u op bezoek? Dan vragen we u om vooraf een zelftest te doen. Ook vragen we u om u te houden aan de richtlijn van maximaal 1 x keer per dag op bezoek gaan. Wees extra voorzichtig bij contacten tussen ouderen vanaf 70 jaar en kinderen tot en met 12 jaar. Uiteraard gelden ook de maatregelen van 1,5 meter afstand houden en een mondkapje dragen.

Gaat het om bezoek aan een locatie in quarantaine? Lees dan de informatie hieronder bij de update van 26 november.

------------------------------

Vrijdag 26 november

Bezoek aan locaties die in quarantaine zijn

Door het stijgende aantal besmettingen zitten op verschillende woningen cliënten in isolatie (positief getest) en/of quarantaine (preventief). Voor de locaties is het noodzakelijk om goed zicht te houden op de bezoekers. Wilt u op bezoek komen? Dat is mogelijk onder de voorwaarde dat u als bezoekers  klachtenvrij bent, dat er afstand wordt gehouden en u een mondkapje draagt. In overleg met de woning wordt het aantal bezoekers beperkt en gespreid. Neem daarom vooraf contact op met de locatie als u op bezoek wilt komen. 

---------------------------------

Vrijdag 19 november

Brief voor toestemming boosterprik onderweg 

Als cliënten en/of verwanten van Nieuwenoord en Christophorus krijgt u waarschijnlijk dinsdag of woensdag een uitnodiging met toestemmingsformulier voor de boostervaccinatie op 21 een 22 december. Wilt u het formulier uiterlijk 30 november terugsturen in bijgevoegde antwoordenvelop? Gezondheidscentrum Zandheuvelweg organiseert de vaccinatie op Nieuwenoord en Christophorus. Het gaat om cliënten die 18 jaar en ouder zijn. 

Vaccinatie in de regio: let op dubbele uitnodigingen

De cliënten van Kwatrijn, Vosseveld en locaties in de regio worden gevaccineerd door de GGD. We weten nog niet hoe dat gaat verlopen. Duidelijk is wel dat cliënten onder meerdere voorrangsgroepen kunnen vallen: 80-plussers, volwassenen met het syndroom van Down, bewoners van zorginstellingen. Krijgt u voor uw naaste al uitnodigingen van de GGD voor de boosterprik? Neem dan contact op met medisch.secretariaat@amerpoort.nl . Zo kunnen we voorkomen dat cliënten meer dan één boosterprik krijgen.

Testcapaciteit uitgebreid, verpleegkundigen schalen af naar spoedzorg

De testcapaciteit voor cliënten bij het gezondheidscentrum Zandheuvelweg blijft onder druk staan. Er is sinds maandag verdubbelde capaciteit aanwezig en ondertussen worden nieuwe medewerkers ingewerkt. Het gezondheidscentrum schaalt noodgedwongen de verpleegkundige zorg af naar spoedzorg. Daardoor is de dagelijkse zorg minder bereikbaar en leverbaar. Wij begrijpen dat dit vervelende gevolgen heeft voor cliënten en medewerkers en vragen uw begrip. Als je vragen heeft over de gevolgen van deze tijdelijke afschaling, kunt u contact opnemen met het gezondheidscentrum. 

-------------------------------------------
Dinsdag 16 november

In de persconferentie van 12 november zijn weer nieuwe maatregelen aangekondigd. Via deze link vindt u de maatregelen kort in beeld samengevat. We begrijpen dat het heel wat van iedereen vraagt om de discipline op te brengen om vol te houden. Het is belangrijk om dit wel te doen, voor uzelf en voor de ander. Wat betekenen de maatregelen voor u als betrokkene bij Amerpoort?

Veilig op bezoek

Wilt u iemand bezoeken die bij Amerpoort woont? Vanzelfsprekend bent u van harte welkom. Wel vragen we u om zich aan de volgende maatregelen te houden: 

 • De cliënt mag niet meer dan 4 bezoekers per dag ontvangen.
 • Kom alleen als u klachtenvrij bent. Heeft u klachten die kunnen wijzen op corona? Laat u testen en blijf thuis.
 • Ga zoveel mogelijk met de cliënt naar buiten
 • Bezoek de cliënt zoveel mogelijk op de eigen kamer / appartement
 • Vermijd zoveel mogelijk centrale ruimtes zoals de woonkamer, toiletten, inloop, et cetera.
 • Draag een mondkapje als u zich verplaatst. Als u zit, mag het kapje af.
 • Houd u aan de regels op de locatie. Die kunnen verschillen, omdat het ene pand anders is ingericht dan het andere. En omdat cliënten op de ene locatie kwetsbaarder zijn dan op de andere.

Het is heel belangrijk om u aan deze maatregelen te houden. Bent u gewoon verkouden? Blijf ook dan thuis. Als u namelijk een cliënt of begeleider aansteekt, dan moeten weer veel mensen testen en thuisblijven. En wordt het moeilijker om de roosters rond te krijgen en goede zorg te blijven verlenen.
 

Vaste zitplaatsen in het Cultureel Centrum

Nieuw is dat we in het Cultureel Centrum op Nieuwenoord nu ook met vaste zitplaatsen werken. Bezoekers moeten dus zoveel mogelijk blijven zitten. Daarnaast gelden de huidige afspraken:

 • Bij reservering van zalen en/of het restaurant door externe groepen wordt een QR code check gedaan.
 • Het personeel van het cultureel centrum draagt mondkapjes, ook in de keuken
 • Gasten dragen mondkapjes bij binnenkomst en als zij zich verplaatsen door de ruimte.
 • De capaciteit van de zalen en het restaurant is aangepast op de 1,5meter maatregel.
   

Clubwerk

Sinds september zijn de clubwerkactiviteiten weer opgestart. Deze worden georganiseerd in polders en binnen de maatregelen. In overleg met het medisch regieteam kijken de collega’s van het clubwerk wat er rondom sinterklaas en kerst op een veilige manier mogelijk is.

Vaccinatie op Nieuwenoord en Christophorus in december

Minister De Jonge heeft bekendgemaakt dat gezondheidsdiensten van zorginstellingen vanaf 23 november kunnen beginnen met de vaccinatiecampagne voor de boosterprik. Gezondheidscentrum Zandheuvelweg is al bezig met de voorbereidingen voor het vaccineren van de volwassen cliënten op Nieuwenoord en Christophorus. Een groot onderdeel van die voorbereiding is het informeren en toestemming vragen bij verwanten van de 800 cliënten die dit betreffen. Dat kost tijd. Daarom staat de vaccinatie op Nieuwenoord en Christophorus gepland op 21 en 22 december 2021.  

Cliënten die wonen op Kwatrijn, Vosseveld of locaties in de regio, worden gevaccineerd door de GGD. Ook zorgmedewerkers worden gevaccineerd door de GGD. 

--------------------------------------------

Vrijdag 5 november

Basisregels corona

De basisregels blijven belangrijk. Blijft u zich dus alstublieft hier aan houden:

 • Bij klachten, blijf thuis en laat u testen bij de GGD. Ook als u gevaccineerd bent.
 • Bent u positief getest en heeft u dus corona? Blijf dan thuis en blijf uit de buurt van anderen. Ook als ze gevaccineerd zijn.
 • Is de test negatief maar heeft u wel verkoudheidsklachten? Draag dan een mondkapje.
 • Houd waar mogelijk 1,5 meter afstand van anderen.
 • Geen handen schudden.
 • Was vaak en goed uw handen.
 • Hoest en nies in de elleboog.

Mondkapjes

Sinds 2 november is het risiconiveau veranderd van zorgelijk naar ernstig. Dat betekent dat we bij Amerpoort preventief gebruikmaken van medische mondkapjes bij directe zorghandelingen binnen 1,5m. Tenzij dit nadelige gevolgen heeft voor de cliënt.

Binnen de algemene ruimtes en gebouwen van Amerpoort, hoofdgebouw en cultureel centrum, maken we ook gebruik van een mondkapje wanneer we ons verplaatsen door het gebouw. Wanneer u zit, op 1,5m van elkaar, is een mondkapje niet nodig. Bezoekt u iemand in een woning, houd u in de gezamenlijke ruimtes aan de maatregelen die voor de woning gelden.

Evenementen, groepsbijeenkomsten en thuiswerken

Binnen de huidige maatregelen kijken we binnen Amerpoort welke evenementen weer mogelijk zijn. Deze week vinden de Special media Awards plaats en Namen Noemen. We hebben hiervoor gekozen omdat deze evenementen belangrijk zijn voor cliënten en hun naasten. Bij het organiseren van deze activiteiten volgen we het landelijk beleid en hebben we advies gevraagd aan het medisch regieteam.

Tegelijkertijd zijn we terughoudend met fysieke bijeenkomsten met groepen medewerkers voor scholing, trainingen, teambijeenkomsten en andere activiteiten. Ook vragen we kantoormedewerkers om thuis te werken.

-----------------------------------

Donderdag 23 september

Aanpassingen in vervoersprotocollen

De versoepelingen die op 25 september in gaan gelden ook voor het vervoer in de gehandicaptenzorg. Vanaf 25 september gelden de volgende maatregelen voor  cliënten:

Vervoer volwassenen
Volwassenen dragen een medisch mondkapje (dus bijvoorbeeld geen stoffen mondkapje). Door het dragen van een medisch mondkapje kunnen alle zitplaatsen in het groepsvervoer worden gebruikt. Er is overleg tussen vervoerder, cliënt en begeleider wanneer het voor een cliënt niet mogelijk is om een mondkapje te dragen. Cliënten hoeven alleen een mondkapje te dragen als ze die verantwoordelijk zelf kunnen op- en afzetten en hier geen ernstige hinder van ondervinden.

Vervoer kinderen
De buschauffeur en de begeleiders dragen een medisch mondkapje. Cliënten tot en met 18 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Alle zitplaatsen mogen worden gebruikt.

-----------------------------------

Vrijdag 17 september

Wat betekenen de uitkomsten van de corona persconferentie voor Amerpoort?

Dinsdag 14 september werd bekend gemaakt wat er verandert vanaf 25 september. Wat betekenen de gewijzigde coronamaatregelen voor Amerpoort?

Houden we ons nog aan de 1,5 meter?
Als organisatie volgen we het landelijk beleid. In de openbare ruimte is  1,5 m niet langer verplicht. Wel is het advies om zo veel mogelijk afstand te houden en elkaar de ruimte te geven.  Dit geldt voor medewerkers, cliënten, verwanten en bezoekers.

Blijven testen bij klachten
Het landelijk beleid blijft: bij klachten laat je je testen. Cliënten die bij ons wonen kunnen bij klachten nog steeds gebruik maken van de Corona-testers van het gezondheidscentrum. Gaat het om Testen voor Toegang, dan kunnen zij gebruik maken van de landelijk aangewezen locaties.

Gebruik van corona testbewijzen
Het Corona testbewijs dat per 25 september verplicht wordt, geldt ook voor cliënten. De coronatestbewijzen zijn niet nodig in zorglocaties en de horeca binnen die locaties, omdat dit wordt gezien als onderdeel van de zorgverlening. Dus dat betekent:

 • Gaat de cliënt/verwant/medewerker/vrijwilliger wat eten en drinken op een locatie binnen een woonpark? Dan is een coronatestbewijs niet nodig.
 • Gaat de cliënt/vrijwilliger/medewerker werken bij een horeca dagbestedingslocatie? Deze persoon wordt dan gezien als medewerker, een coronatestbewijs is niet nodig.
 • Gaat de cliënt/vrijwilliger/medewerker naar een buurtcentrum of steunpunt van Amerpoort? Dan is een coronatestbewijs niet nodig.

Het verkrijgen van het Corona testbewijs
U kunt de CoronaCheck-app downloaden of via CoronaCheck.nl je bewijs ​downloaden en printen.

Heeft een cliënt geen telefoon of DigiD, dan is het mogelijk om een papieren vaccinatiebewijs aan te vragen via Rijksoverheid via telefoonnummer 0800 - 1351. De beller wordt dan doorverwezen naar een speciale helpdesk. Daar kan je met het Burgerservicenummer (BSN) en postcode een papieren vaccinatiebewijs aanvragen. Waar nodig kan de begeleiding ondersteunen. Voor verdere informatie verwijzen we naar de instructie (pdf)..

Corona, griep en verkoudheid
We vragen onze medewerkers, maar ook cliënten, verwanten en bezoekers om te blijven letten op de hygiënemaatregelen: handen wassen, geen handen schudden, niezen in de elleboog en ventileren. Deze maatregelen werken niet alleen goed om een besmetting met het coronavirus te voorkomen, maar helpen ook tegen de verspreiding van andere griep- en verkoudheidsvirussen, waarmee vanaf nu mee te maken hebben. Dit kan een flinke impact hebben op de (kwetsbare) clienten en medewerkers. Erg belangrijk dus om de hygiëne maatregelen op te blijven volgen! 

Ook de griepprik draagt bij aan de gezondheid van medewerkers, cliënten en de mensen om ons heen. Daarom biedt Amerpoort medewerkers de mogelijkheid om gratis via het werk een griepprik te halen. Cliënten krijgen de griepprik op de gebruikelijke wijze aangeboden.

-----------------------------------

Maandag 23 augustus

Zelftest na vakantie cliënten

De landelijke regels rond terugkeer bij vakantie gelden ook voor onze cliënten. Als je thuiskomt in Nederland na een vakantie in een land met ‘geel’ of ‘groen’ reisadvies geldt het dringende advies om je te testen. Locaties schaffen zelf de zelftesten aan en kunnen de kosten op de coronakostenplaats boeken. Dit geldt alleen voor zelftesten na vakantie.

Twijfel je over een situatie of ben je onzeker over de te nemen stappen bij terugkeer van vakantie? Overleg dan met het gezondheidscentrum. Heeft de cliënt klachten, gebruik dan geen zelftest maar laat een test afnemen.​

-----------------------------------

29 juli 2021

Regels voor vakantiegangers en testen na terugkeer

De Rijksoverheid heeft deze week de regels aangepast rondom reizen en testen na terugkeer van vakantie. Wat betekent dat voor medewerkers en cliënten?

Medewerkers
Voor reizen naar het buitenland geldt dat reizigers vanaf 12 jaar per 8 augustus 2021 bij terugkeer naar Nederland een coronabewijs nodig hebben als zij uit een EU-land komen met een geel reisadvies. Mensen die volledig gevaccineerd zijn of hersteld zijn van corona kunnen dit aantonen in de CoronaCheck-app. Andere reizigers moeten zich voor vertrek naar Nederland, maximaal 48 uur bij een PCR-test en 24 uur bij een antigeen-test, laten testen in het land van verblijf. Zij mogen alleen reizen met een negatieve testuitslag.

Voor ongevaccineerde of onvolledig gevaccineerde mensen is het advies om na terugkeer uit een land met een geel reisadvies op dag 2 en dag 5 te testen. Zorgmedewerkers mogen dan wel wel werken, maar met gebruik van PBM. 

Voor iedereen (ook voor volledig gevaccineerden) die terugkeert uit het buitenland is het advies: test jezelf. Kijk sowieso voor vertrek op Wijs op reis om de reisadviezen en kleurcodes per land te checken. 

Cliënten
Het advies ‘test jezelf’ is voor cliënten in de praktijk vaak niet werkbaar. Komt een cliënt terug van vakantie uit een geel land? Dan moeten de cliënt worden getest bij de GGD (in de regio) of bij Gezondheidscentrum Zandheuvelweg (voor cliënten van de woonparken en cliënten waarvoor testen bij de GGD niet mogelijk is). Het gebruik van zelftesten voor cliënten raden we af.

Gaat het om ongevaccineerde cliënten die naar een geel of oranje gebied zijn geweest? Neem dan contact op met het gezondheidscentrum Zandheuvelweg voor advies.

---------------------------------

Donderdag 15 juli

Boerderij de Huydecoper weer open voor bezoek

Goed nieuws: vanaf vrijdag 16 juli is boerderij de Huydecoper weer open voor bezoek. Dit onder de volgende voorwaarden:

 • houd 1,5 meter afstand, 
 • cliënten zijn enkel welkom onder begeleiding, 
 • begeleiding is verantwoordelijk voor het houden van afstand van de cliënt t.o.v. anderen,
 • wanneer u iets koopt: contactloos betalen,
 •  wees verstandig. Bij drukte op de boerderij zien we u graag een andere keer.

-----------------------------------

Dinsdag 13 juli

Voorzichtig vooruitkijken na corona

Corona heeft grote invloed gehad op ons allemaal. Gelukkig krijgen cliënten en medewerkers van Amerpoort steeds minder vaak corona. Ook al zal corona waarschijnlijk nooit helemaal weg zijn, we kunnen wel voorzichtig vooruitkijken. We willen cliënten en medewerkers helpen om activiteiten weer op te pakken en hun draai weer te vinden. 

We hebben een paar weken helemaal geen besmettingen gehad. Maar we zien tegelijk ook dat de besmettingscijfers in de samenleving weer oplopen. We willen cliënten en medewerkers ondersteunen in deze coronatijd.

Lees verder...

-----------------------------------

Dinsdag 29 juni

Mondkapjes.. wanneer gebruik je ze wel/niet?

We merken dat er nog wat onduidelijkheid is over het gebruik van mondkapjes binnen Amerpoort. Volgens de recente landelijke versoepelingen (26 juni) hoef je alleen een mondkapje te dragen als je geen 1,5 meter afstand kunt houden. 

Binnen Amerpoort geldt het volgende: 

Mondneusmasker in de zorg
Doe je zorghandelingen binnen de 1,5 meter, zoals douchen, wassen, aankleden, ADL? Of heb je te maken met onvoorspelbaar gedrag van een cliënt die ineens dichtbij kan komen? Dan draag je een mondkapje. Tenzij daar in overleg met de gedragsdeskundige van wordt afgeweken voor het welzijn van de cliënt. 

Hoe lang moeten we dat nog volhouden?
Medewerkers van instellingen voor langdurige zorg, zoals Amerpoort, moeten preventief gebruikmaken van een medisch mondmasker binnen de 1,5 meter, zo lang het landelijke risiconiveau ‘Zorgelijk ’is. Als het aantal besmettingen verder daalt en we het niveau ‘Waakzaam’ bereiken, dan heeft dat waarschijnlijk ook invloed op het preventief gebruik van mondkapjes. Dus houd nog even vol!

Bezoek / verwanten
We verzoeken bezoek om zich aan de regels te houden die ook voor medewerkers op die locatie gelden. Dragen medewerkers mondkapjes in de gemeenschappelijke ruimtes? Dan geldt die regel ook voor bezoek. Op de eigen kamer van de cliënt mag het mondkapje eventueel af. 

-------------------------------------------------

Vrijdag 25 juni

Wat betekenen de versoepelingen van 26 juni voor Amerpoort?

Steeds meer mensen zijn inmiddels ingeënt tegen corona en het aantal besmettingen bij Amerpoort is op dit moment zelfs gedaald tot nul. Ook heeft de Rijksoverheid versoepelingen aangekondigd, die op zaterdag 26 juni zijn ingegaan. Wat betekent dat voor de coronamaatregelen bij Amerpoort? 

Bezoekregeling
Bij Amerpoort gelden dezelfde regels als in de maatschappij: alles wat op de anderhalve meter kan, mag weer vanaf 26 juni. Die anderhalve meter betekent dat we in de praktijk kijken wat passend is. Bijvoorbeeld: Als alle cliënten tegelijkertijd bezoek ontvangen in de woonkamer, dan wordt het te vol. Dus: ga bij voorkeur naar buiten, blijf op de eigen kamer van de cliënt en kom met niet te veel mensen tegelijk.

Mondkapjes
Het dragen van mondkapjes in algemene publieke ruimtes is niet meer nodig. Wanneer u iemand ontmoet binnen de 1,5 meter draagt je wel een mondkapje. Enkele toegewezen vaste bezoekers en de cliënt hoeven geen afstand te houden. Zorgmedewerkers dragen binnen de 1,5 wel een mondkapje, tenzij daar in overleg van afgeweken is voor het welzijn van de cliënt. 

Vrijetijdsactiviteiten
Groepsactiviteiten buiten de eigen locatie of woongroep kunnen hervat worden voor bewoners die zich aan de algemene maatregelen kunnen houden. Op sommige locaties waar dit lastiger is wordt maatwerk geleverd.  

Dagbesteding/werk 
Het is van belang om te kijken wat de wens en zorgvraag van de cliënt is. Het advies - ook na corona - voor dagbesteding blijft om groepen niet te vermengen. Op dagbesteding wordt namelijk ADL gegeven, cliënten eten samen en hebben onderling veel contact. De exacte situatie verschilt per dagbesteding of werkplek. 

Zomerprogramma
Het zomerprogramma op Nieuwenoord staat dit jaar in het teken van de Olympische Spelen. De afdeling Evenementen heeft voor 19 juli tot 22 augustus een feestelijk Zomerprogramma samengesteld waar iedereen aan deel kan nemen, volgens de huidige maatregelen. Het thema is Olympische Spelen. Op de website leest u hier binnenkort meer over. 

We blijven voorzichtig
Ook al gaat Nederland nu van het slot, we moeten ook voorzichtig blijven. Zo voorkomen we dat mensen ziek worden. En voorkomen we quarantainemaatregelen. 

Zorgmedewerkers blijven preventief persoonlijke beschermingsmaatregelen (PBM) gebruiken totdat hier landelijk ander beleid op gemaakt is. Tenzij hier andere afspraken over gemaakt zijn in verband met het welzijn van de cliënt. 

Afwegen
Of het nu gaat om thuiswerken, vergaderen, dagbesteding, bezoek of het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen; de kunst is om voortdurend per cliënt de afweging te maken tussen de impact van een besmetting en de impact van de maatregelen. Dat proberen we zo goed mogelijk te doen.

-----------------------------------------------------

Vrijdag 18 juni

Groepsvakanties en quarantaine

Wat voor regels gelden er voor groepsvakanties? (cliënten en/of medewerkers)
Bij een groepsvakantie is er contact met meer mensen. Zeker als de groep ook nog wisselt van samenstelling. Zo kan een besmetting ertoe leiden dat veel mensen in quarantaine moeten, omdat het uitvoeren van de maatregelen in deze situaties lastig is.

Wees daarom terughoudend met groepsvakanties, weeg risico’s af en houd u goed aan de coronamaatregelen. Kom de client terug van een groepsvakantie, dan hoef hij/zij niet in quarantaine. Het risico van een groepsvakantie verschilt per doelgroep/locatie. Wanneer je als locatie of verwant advies wilt over cliënten die graag op groepsvakantie gaan, vraag de manager of gedragsdeskundige dan contact op te nemen met de AVG-arts voor advies.

-----------------------------------

Dinsdag 1 juni

Coronaversoepelingen: wat kan er wel/niet?

Wanneer mogen we coronamaatregelen versoepelen? Deze vraag houdt ons allemaal bezig. We willen graag meer en sneller versoepelen dan soms kan. Bij het coronateam van Amerpoort krijgen we regelmatig zeer begrijpelijke vragen over versoepelingen. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden die Amerpoort geeft aan medewerkers, verwanten en vrijwilligers. 

Vooral de quarantainemaatregelen hebben een grote impact op de dagelijkse praktijk. Die ontwrichting zien we met name bij groepswonen en bij de zorg voor cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag. Dat heeft grote gevolgen voor de continuïteit van de zorg. Daarom moeten we dat met z’n allen zien te voorkomen. En ons dus nog even aan de maatregelen houden. 

Landelijk beleid
Bij Amerpoort volgen we het landelijke beleid.  Na landelijke maatregelen of versoepelingen maakt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland een vertaalslag voor de gehandicaptenzorg. Amerpoort volgt die regels over het algemeen. Aanvullend is er in teams beperkte ruimte voor eigen afwegingen, in overleg met de manager en gedragsdeskundige.


1. Veel cliënten en medewerkers zijn gevaccineerd. Kunnen we dan niet versoepelen? En in ieder geval van die regel af dat iedereen bij klachten in quarantaine moet?
Ook als je gevaccineerd bent, kun je nog corona krijgen. Je wordt wel minder ziek, maar je kunt dan nog wel de mensen om je heen besmetten. Bovendien weten we niet hoeveel verwanten al gevaccineerd zijn. Pas wanneer de quarantaineregels landelijk worden aangepast, kunnen wij hier bij Amerpoort ook meer versoepelen. 

2. Wat kunnen we verwachten rondom de bezoekregeling? Landelijk gaat het maximum aantal bezoekers thuis van 2 naar 4 op 5 juni. 
Op dit moment mogen belangrijke anderen (aantal afhankelijk van de cliënt) op bezoek komen, het liefst buiten en anders op de eigen kamer. Het aantal bezoekers thuis gaat van 2 naar 4, blijf dit bezoek doen in overleg met de locatie. Het aantal bezoekers moet namelijk wel logistiek haalbaar zijn voor de locatie. Het is namelijk belangrijk dat het bezoek nog steeds afstand houdt en de maatregelen volgt. Het aantal bezoekers dat geen afstand hoeft te houden tijdens bezoek, gaat nog niet omhoog. Zodra de landelijke regels wijzigen en ook de VGN de bezoekregeling heeft aangepast, kunnen we daar bij Amerpoort in meegaan.

3. Kunnen de ‘bubbels/polders’ worden vergroot?
De grootte van bubbels/polders wisselt nu. We kunnen de bubbels / polders niet vergroten. Want dan moeten bij een besmetting nog meer mensen in quarantaine. Wel kunnen we de activiteiten binnen de bubbel/polder uitbreiden. Als volgens de landelijke regels weer grotere groepen mensen bij elkaar mogen komen, dan kunnen we daar bij Amerpoort ook in meegaan. 

4. Wat voor regels gelden er voor groepsvakanties? (cliënten en/of medewerkers)
Bij een groepsvakantie heb je contact met meer mensen. Zeker als de groep ook nog wisselt van samenstelling. Zo kan een besmetting ertoe leiden dat veel mensen in quarantaine moeten, omdat het uitvoeren van de maatregelen in deze situaties lastig is. Wees daarom terughoudend met groepsvakanties, weeg risico’s af en houd je goed aan de coronamaatregelen. Kom je terug van een groepsvakantie, dan hoef je niet in quarantaine. Het risico van een groepsvakantie verschilt per doelgroep/locatie. Wanneer je als locatie advies wilt over cliënten die graag op groepsvakantie gaan, laat je manager of gedragsdeskundige dan contact opnemen met de AVG-arts voor advies. 

5. Mogen we de inzet van vrijwilligers al uitbreiden?
De vrijwilligers zijn, met inachtneming van de maatregelen, van harte welkom bij Amerpoort. Bekijk als team wat op jullie locatie mogelijk is. Wat kan en wil de vrijwilliger? Kan er afstand worden gehouden? Blijft het aantal contacten tussen locaties beperkt?  Overleg bij twijfel met je manager en gedragsdeskundige.

-----------------------------------

Maandag 17 mei

Dubbele uitnodiging voor vaccinatie?

Gelukkig gaat het vaccineren in Nederland steeds beter en krijgen ook steeds meer mensen een uitnodiging voor een vaccinatie. Deze uitnodiging wordt soms ook verstuurd aan cliënten of medewerker die al gevaccineerd zijn. Mocht je een uitnodiging ontvangen, maar al gevaccineerd zijn dan kun je de uitnodiging als niet verzonden beschouwen. 
 
Vanuit Amerpoort en Sherpa hebben we alle vaccinaties gemeld. Daarnaast hebben wij, wanneer er toestemming voor is gegeven, ook een melding bij het RIVM-vaccinatieregistratie gemaakt. 
We merken dat bij de verwerking van de gegevens van het vaccineren vertraging is opgetreden. Via https://www.rivm.nl/mijnrivm-vaccinaties  kun je met je DigiD checken of je vaccinatie al is geregistreerd. Via deze site kun je ook een bewijs van vaccineren uitprinten. 
 
Mochten er nog vragen zijn, neem dan gerust even contact op via Gezondheidscentrum Zandheuvelweg.

-----------------------------------

Dinsdag 11 mei

Groepsvakanties

We krijgen vragen van verschillende locaties of woongroepen of ze weer gezamenlijk op vakantie mogen gaan. Als het een vakantie is met cliënten en medewerkers en/of vrijwilligers uit de eigen woning/polder, is dat mogelijk. 

Als er mensen uit meerdere woonlocaties/polders of mensen van andere organisaties in één groep zitten, is dit wel een probleem. Ook al zijn cliënten en zorgmedewerkers gevaccineerd. Vooral omdat de vakantie vaak begeleid wordt door vrijwilligers, overal vandaan, die niet allemaal gevaccineerd zijn. We kunnen er niet vanuit gaan dat zij zich altijd kunnen houden aan de onderlinge afstand. 

Dat betekent dat ze op vakantie kunnen, maar ze moeten zich houden aan de geldende regelgeving. Dat houdt in dat de deelnemers aan de reis 10 dagen na de vakantie in quarantaine moeten en dat ze zich moeten laten testen op dag 5. Zo nodig kunnen we dit organiseren vanuit het Gezondheidscentrum. Door op dag 5 een test te doen, kun je je quarantaine verkorten als de uitslag negatief is. Als je eerder klachten krijgt, laat je dan direct testen.​

-----------------------------------

Dinsdag 4 mei

Sporthal en zwembad Nieuwenoord zijn open

”Energie kwijt, gezond blijven of juist de coronakilo’s kwijt? Bewegen is het beste medicijn!
In deze tijden waar veel niet mogelijk is, is sporten en zwemmen juist wel iets wat kan. Het zwembad en de sportzalen van Nieuwenoord zijn gewoon open. Dus kom met de groep in beweging!

Bewegen, maar veiligheid voorop
Twijfel je of het wel veilig is? Weet dan:

 • Dat we ons goed houden aan alle coronaregels.
 • Dat door de chloorwaardes in het zwembad corona niet kan worden overgedragen via het water.
 • Alleen groepen binnen een polder samen komen sporten en zwemmen.
 • Dat we tussendoor de ruimte luchten en extra goed schoonmaken, ook de kleedkamers na elke groep.
 • Dat we de sport-/zwemmaterialen goed schoonmaken. Ook tussendoor!
 • Dat de AVG-arts met ons heeft meegekeken en ons adviezen heeft gegeven hoe we bewoners weer veilig kunnen laten sporten en zwemmen.
 • Dat we bovendien bewoners individuele tips geven om thuis verder mee aan de slag te gaan.

Heb je nog vragen hierover? Bel of mail ons via:

-----------------------------------

Maandag 3 mei

Dagbestedingen weer open voor klanten

Nu de niet-essentiële winkels weer open mogen, zijn ook dagbestedingen die artikelen verkopen, weer geopend.

U kunt terecht bij onder meer Keramiek & Cadeau in Soest, Pastorie de Elleboog in Amersfoort of Atelier de Nieuwe Stempel in Amersfoort.

Er zijn nog wel beperkingen in het aantal bezoekers. Ook moet u een mondkapje dragen. Voor meer informatie kunt u de betreffende dagbestedingen bellen, mailen of op hun Facebookpagina's kijken.

-----------------------------------

Maandag 26 april

Cliëntenraden kunnen weer fysiek vergaderen

Vergaderen via het computerscherm of de telefoon is soms behoorlijk ingewikkeld. Dat merken ook de lokale cliëntenraden. Graag willen ze weer bij elkaar komen om te vergaderen. 

Bijna iedereen is gevaccineerd. Ook houden de cliëntenraden zich aan maatregelen zoals de anderhalve meter, voldoende ventilatie en handen wassen. 

Het regieteam van het gezondheidscentrum heeft in een advies aan het Voortgangsoverleg corona (VOC) gemeld dat de cliëntenraden weer fysiek mogen vergaderen, mits ze zich aan veiligheidsmaatregelen houden. Bij grotere groepen met cliënten van veel verschillende locaties is het wel verstandig extra aandacht te besteden aan het vervoer en als dat kan, buiten te vergaderen. Het VOC heeft het advies van het regieteam overgenomen. 

Overzicht richtlijnen testen en gebruik PBM voor medewerkers in de gehandicaptenzorg 

De afgelopen periode heeft het RIVM de richtlijnen rond het testen, quarantainebeleid en het gebruik van PBM door zorgmedewerkers op een aantal kleine en grotere punten gewijzigd. Over deze wijzigingen informeerden wij jullie al eerder via de liveblog. 

De wijzigingen van het RIVM heeft de VGN ook verwerkt in een nieuwe versie van de handreiking 'Overzicht richtlijnen testen en gebruik PBM voor medewerkers in de gehandicaptenzorg'​. In de nieuwe versie wordt o.a. aandacht besteed aan de gepaste inzet van FFP2 maskers, verkorting van de quarantaineperiode als cliënten volledig gevaccineerd zijn en de redenen waarom het bestaande test- , inzet- en PBM-beleid van het RIVM nog in stand blijft.

-----------------------------------

Vrijdag 23 april

Versoepelingen per 28 april: ook terras Cultureel Centrum weer open

Woensdag 28 april worden enkele coronamaatregelen versoepeld:

 • De avondklok eindigt op 28 april om 4.30 uur.
 • Voor op bezoek gaan geldt: twee bezoekers per dag.
 • Op begrafenissen mogen 100 mensen komen (in plaats van 50).
 • De terrassen gaan ’s middags weer open! 

Dat betekent dat ook het Cultureel Centrum op Nieuwenoord weer het terras mag openen, met inachtneming van de maatregelen.

Cultureel Centrum: de regels voor buiten en binnen
Het terras is vanaf 28 april 7 dagen per week van 12.00 tot 18.00 geopend voor cliënten, verwanten en medewerkers. Eten en drinken kan afgehaald worden bij de foodtruck. Verder gelden de landelijke maatregelen voor de openstelling van het terras. Inclusief een sluitende registratie van aankomst- en vertrektijd.

Het Cultureel Centrum zelf (het gebouw) blijft doordeweeks gesloten en is alleen beschikbaar voor noodzakelijke bijeenkomsten. In het weekend is het ontmoetingscentrum van het Cultureel Centrum alleen open voor cliënten en verwanten met een limiet van maximaal 30 personen, twee bezoekers per cliënt en zij mogen zelf meegebracht eten en drinken nuttigen (dit kan ook gekocht worden bij de foodtruck). 


Stand van zaken rondom vaccinatie cliënten

Het vaccineren van de cliënten die bij Amerpoort wonen op Nieuwenoord, Christophorus en in de regio zit er nu bijna op. Er zullen binnenkort nog een paar extra vaccinatierondes gepland worden. 

Vaccinatie 16- en 17-jarige cliënten
Nu het BioNTech/Pfizer-vaccin ook goedgekeurd is voor mensen van 16 jaar en ouder, adviseert de Gezondheidsraad om 16- en 17-jarige met een hoog-risico te vaccineren. Dit geldt ook voor cliënten die op of na 1 april 2021 16 jaar worden. Amerpoort zal binnenkort de cliënten die bij Amerpoort wonen en hiervoor in aanmerking komen een uitnodiging voor vaccinatie sturen.

Extra vaccinatieronde op 6 mei voor Nieuwenoord en Christophorus
Op 6 mei staat een extra vaccinatieronde gepland. Een aantal cliënten krijgt dan een 1e of 2e vaccinatie, als zij die nog niet ontvangen hebben.

Extra vaccinatieronde voor cliënten die wonen in de regio
Cliënten die bij Amerpoort in de regio wonen en nog geen 2e vaccinatie hebben gehad, krijgen de 2e vaccinatie via het ‘RIVM thuisvaccinatieteam’. De namen van de cliënten zijn bekend bij het RIVM thuisvaccinatieteam. Zij nemen contact op met de locaties van de betreffende cliënten, voor het maken van een afspraak. 
----------------------------------------------

Donderdag 15 april

Veilig meedoen aan NLdoet

Meedoen aan NLdoet dit jaar is mogelijk op 28 en 29 mei!
Omdat we liever geen risico willen nemen met (vermoedelijke) besmettingssituaties waardoor veel mensen in quarantaine moeten gaan, hanteren we de volgende afspraken:

 • Neem deel met de eigen locatie of locaties die in dezelfde 'polder' zitten.
 • Neem deel met de vrijwilligers die hier al bij betrokken zijn.
 • Houd je aan de afspraken die gemaakt zijn voor de eigen locatie/in de eigen polder als het gaat om afstand houden, gebruik Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM).
 • Bij klachten blijft de persoon thuis/binnen en handelt conform de afspraken.
 • Zorg voor voldoende Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) en desinfectiemiddel. Organiseer de activiteiten buiten. Als het slecht weer is, mag je de activiteit ook 1 of 2 weekenden opschuiven (4/5 juni of 11/12 juni).
 • Als de klussen niet in één keer te organiseren zijn vanwege groepsgrootte of de wijze waarop je het organiseert, mag het ook over deze weekenden uitgespreid worden.
 • Graag de activiteit volgens bovenstaande afspraken organiseren. Als je twijfelt of vragen hebt over de veiligheid van de activiteit, neem dan gerust contact op met het regieteam.
 • Een locatie kan bij NLdoet maximaal 350 euro aanvragen voor de organisatie van activiteiten.

-----------------------------------

Dinsdag 30 maart

Ontmoetingscentrum in Cultureel Centrum weer open voor verwanten en cliënten

Het Cultureel Centrum op Nieuwenoord opent per direct weer elk weekend haar deuren voor verwanten en cliënten. Verwanten die een bezoek brengen aan hun familielid die op Nieuwenoord woont, kunnen zo elkaar in een warme omgeving ontmoeten. Bezoekers worden geregistreerd. Mocht er onverhoopt een besmetting zijn dan kunnen we traceren wie op welk moment aanwezig was.

Het restaurant van het Cultureel Centrum is niet open, maar er zijn wel etenswaren en dranken te koop in de Foodtruck, die voor de deur van het Cultureel Centrum staat. Het blijft mogelijk voor cliënten, medewerkers en verwanten om daar etenswaren af te halen. Het is toegestaan om in het ontmoetingscentrum van het Cultureel Centrum eigen meegebrachte consumpties te nuttigen. Doordeweeks is het ontmoetingscentrum gesloten, vanwege de dagbesteding die er dan gegeven wordt.

Het ontmoetingscentrum hanteert strenge corona-regels. Zo is het verplicht om een mondkapje te dragen bij het betreden van het Cultureel Centrum. Bezoekers moeten de looproutes volgen die aangegeven zijn door vloerstickers. Daarnaast geldt de regel dat cliënten door slechts twee bezoekers per dag mogen worden bezocht. In het ontmoetingscentrum worden dus slechts maximaal 1 cliënt en 2 bezoekers per tafel toegestaan. Het mondkapje mag alleen worden afgezet als bezoek en cliënt men aan tafel zit. En houd altijd 1,5 meter afstand tot elkaar. Het ontmoetingscentrum laat maximaal 30 personen tegelijkertijd toe.

Om deze faciliteiten ook in de toekomst te kunnen blijven bieden, verzoeken wij onze gasten om zich aan deze maatregelen te houden. Wij hopen dat veel verwanten en cliënten weer plezier hebben van het ontmoetingscentrum!

-----------------------------------

Maandag 29 maart

Bezoekregeling versoepeld

Nu steeds meer cliënten zijn gevaccineerd, kan Amerpoort de bezoekregeling wat versoepelen. Op alle woonlocaties waar twee vaccinatierondes zijn geweest, mogen nu twee bezoekers per cliënt per dag komen. Dat was één bezoeker per cliënt per dag. 

Ondanks de versoepeling is het belangrijk dat iedereen voorzichtig blijft en zich aan de hygiënemaatregelen houdt. Want niet alle cliënten en medewerkers zijn gevaccineerd. Bovendien weten we nog niet precies hoe lang het vaccin bescherming biedt.

Klik hier voor de huidige afspraken en adviezen rondom bezoek

---------------------------------

Cultureel Centrum alleen geopend in de weekenden

We zien dat er doordeweeks veel vergaderingen worden georganiseerd in het Cultureel Centrum op locatie Nieuwenoord in Baarn. Gezien de oplopende besmettingscijfers hebben we besloten dat het Cultureel Centrum alleen geopend is in de weekenden, zodat verwanten en cliënten elkaar daar kunnen ontmoeten.


Vaccinaties in de regio

Deze week krijgen diverse cliënten die op locaties in de regio wonen, de tweede vaccinatie tegen corona. Op 30 en 31 maart worden de locaties door HAP (huisartsenpost) Eemland voor de tweede keer gevaccineerd. Op 30 en 31 maart en 1 en 2 april worden de locaties door de HAP Utrecht West voor de tweede keer gevaccineerd. Op 30 en 31 maart worden ook de locaties door HAP Almere voor de tweede keer gevaccineerd.

-----------------------------------

Dinsdag 23 maart

Blijf voorzichtig

Veel cliënten en ook steeds meer medewerkers zijn gevaccineerd tegen corona. En toch vragen we iedereen om alle voorzorgsmaatregelen te blijven nemen. Zodat we voorkomen dat mensen met het coronavirus kunnen worden besmet.

De kans dat mensen corona krijgen is kleiner geworden. Ook is de kans kleiner dat mensen ernstig ziek worden door corona. Toch kunnen we dat niet uitsluiten. Ook is niet bekend in hoeverre mensen het virus kunnen overdragen, ook al hebben ze zelf nauwelijks klachten.  Daar komt bij dat het aantal besmettingen in Nederland weer oploopt.

Kortom: heeft een cliënt klachten die op corona wijzen? Dan moet diegene worden getest. Ook moeten de nauwe contacten in quarantaine mogelijk preventief getest. Hetzelfde geldt voor medewerkers met klachten die wijzen op corona.

Dat is vervelend. En toch moeten we dat nog even volhouden. Dus blijf voorzichtig!

Bezoek: liever niet in algemene ruimtes

Wilt u op bezoek komen? U bent van harte welkom: twee personen per cliënt per dag. Bij voorkeur buiten. Maar als het slecht weer is mag u als bezoeker ook op de eigen kamer van de cliënt komen.  We vragen u om zo min mogelijk gebruik te maken van algemene ruimtes. Als achteraf blijkt dat een bezoeker toch was besmet met het coronavirus, dan moeten heel veel mensen getest worden en in quarantaine gaan. Dus: hoe meer contact, hoe breder de groep die bij een enkel geval te maken krijgt met onzekerheid, tijdelijke beperkingen of testen.

We hopen op uw begrip!
------------------------------------------------

Maandag 22 maart

Vaccineren met AstraZeneca is hervat

In de week van 22 maart 2021 begint het vaccineren met het coronavaccin van AstraZeneca weer. De tijdelijke pauze met prikken van AstraZeneca, die op 14 maart 2021 uit voorzorg werd ingelast, is niet langer nodig. Dat is besloten op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanuit het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft bevestigd dat het AstraZeneca-vaccin veilig en effectief is. De bekende gevallen zijn beoordeeld en het EMA geeft aan dat het een zeer klein risico betreft om klachten te ontwikkelen.

Zorgmedewerkers krijgen bericht van de GGD met het verzoek een nieuwe afspraak te maken.

'Veegronde' voor vaccinaties Nieuwenoord en Christophorus op 1 april

Op 1 april krijgt een aantal bewoners van Nieuwenoord en Christophorus alsnog de twee vaccinatie tegen corona. Deze 'veegronde' is bedoeld voor mensen die op de eerdere vaccinatiedagen geen tweede prik konden ontvangen, bijvoorbeeld omdat ze in de vier weken daarvoor corona hadden. Gaat het om clienten op jouw locatie? Dan krijgt het team in de loop van de week bericht van het Gezondheidscentrum Zandheuvelweg.

----------------------------------------

Dinsdag 16 maart

Vaccineren met AstraZeneca-vaccin tijdelijk gepauzeerd

Het ministerie van VWS heeft besloten om per direct het vaccineren met het coronavaccin van AstraZeneca tijdelijk te pauzeren. Dit besluit is uit voorzorg en op advies van het College ter Bescherming van Geneesmiddelen (CGB) gemaakt, in afwachting van een uitspraak van het Europees Medicijn Agentschap (EMA). Vanuit dit voorzorgsprincipe is besloten om de komende twee weken (tot en met zondag 28 maart) niet te prikken met AstraZeneca. Lees meer...

-------------------------------------

Donderdag 11 maart

Quarantaine richtlijnen versoepeld

Als een cliënt in quarantaine is vanwege contact met een positief geteste huisgenoot of een ander nauw contact en twee keer is gevaccineerd, mag een week na de laatste vaccinatie worden beëindigd na een negatieve PCR-test op dag 5. De quarantaineperiode was eerst tien dagen. Ook een zorgmedewerker die in quarantaine is, kan nu na een negatieve PCR-test op dag 5 weer aan het werk. Dit geldt ook voor gevaccineerde en niet (volledig) gevaccineerde zorgmedewerkers omdat zij preventief gebruik maken van PBM en de cliënten in principe beschermd zijn door vaccinatie.

Bezoek
Ook geeft de minister aan dat er ruimte is voor versoepelen van de bezoekregeling als locaties volledig (dus twee keer) gevaccineerd zijn. In dat geval mogen er maximaal twee bezoekers per bewoner per dag komen (dit was maximaal één bezoeker per bewoner per dag). Hierbij is het noodzakelijk dat de regels voor coronapreventie goed nageleefd worden; geen bezoek van personen met klachten, de bezoeker gebruikt een mondneusmasker en houdt zich aan de 1.5 meter en de hygiëne maatregelen.

Vaccinatie overige zorgmedewerkers

De komende tijd zal de omvang van het aantal leveringen van vaccins fors toenemen.  In de eerdere vaccinatiestrategie stond dat de overige zorgmedewerkers vanaf mei zouden worden uitgenodigd voor een vaccinatie. Als er geen schaarste aan vaccins ontstaat, vindt de vaccinatie van de groep overige zorgmedewerkers gelijktijdig plaats met de groep mensen tussen de 18 en 60 jaar zonder medische indicatie. Dit omdat het apart uitnodigen van de groep overige zorgmedewerkers dan een vertragende factor kan zijn. Als er wel een schaarste aan vaccins ontstaat, zal VWS bekijken welke groepen eerder moeten worden uitgenodigd voor een vaccinatie.

We krijgen vragen van locaties of er verdere versoepelingen mogelijk zijn als cliënten en medewerkers zijn gevaccineerd. Dat is helaas niet het geval. We blijven ons houden aan de richtlijnen van het RIVM.

Medewerkers blijven van harte uitgenodigd om zich te laten vaccineren. Als je vragen hebt, neem dan contact op met je manager. Die kan ervoor zorgen dat je vragen beantwoord worden.

 

Vaccinatie van cliënten schiet al flink op

Hoe gaat het nu met de vaccinatie van cliënten? Hieronder een overzicht.

Nieuwenoord en Christophorus

In principe zijn alle cliënten voor wie toestemming is gegeven, gevaccineerd. De vaccinatiedagen zijn soepel verlopen. In totaal (inclusief cliënten van Sherpa) heeft het Gezondheidscentrum vorige week 908 mensen gevaccineerd. Sommige cliënten konden nog geen tweede prik krijgen, bijvoorbeeld omdat ze in de afgelopen 4 weken corona hadden gehad. Voor deze groep komt er eind maart nog een prikmoment. Ook cliënten die in de loop van dit jaar 18 worden, krijgen later dit jaar nog een uitnodiging van Gezondheidscentrum Zandheuvelweg voor een coronavaccinatie. 

In de regio

Cliënten op woonlocaties in Soest en Achterveld en op de Hoenderberg en Gaastgracht (Amersfoort) zijn ook al twee keer gevaccineerd. Zij konden gebruikmaken van ongebruikte vaccins die gezondheidscentrum Zandheuvelweg kreeg via andere zorgorganisaties.
De ouderen in Vinkeveen zijn gevaccineerd via samenwerkingspartner Careyn. 

De cliënten op andere woonlocaties in de regio krijgen de vaccinaties via de huisartsenpost (HAP). HAP Utrecht stad houdt 11 maart een tweede prikdag, In de andere HAP-regio’s (Utrecht-West, Almere, Eemland) is de eerste prikdag geweest. Voor deze HAP-regio’s zijn de volgende data bekend:

 • HAP Zeist begint volgende week maandag, 15 maart, met de eerste vaccinatieronde voor cliënten.
 • HAP Eemland: op 30 en 31 maart worden de locaties in deze regio voor de tweede keer gevaccineerd.
 • HAP Blaricum: In de week van 22 maart worden de locaties in deze regio voor de tweede keer gevaccineerd.
 • HAP Utrecht west:  In de week van 29 maart worden de locaties in deze regio voor de tweede keer gevaccineerd.
 • HAP Almere: de cliënten van Woonmere krijgen op 31 maart de tweede vaccinatie. De tweede vaccinatiedatum van de andere locaties in deze regio is nog niet bekend.

Cliënten die zelfstandig wonen met ambulante begeleiding, moeten wachten tot zij van hun huisarts een uitnodiging krijgen. Wanneer die uitnodiging komt, hangt af van hun leeftijd en gezondheidssituatie. Deze volgorde wordt door de overheid bepaald en hebben wij geen invloed op. Het is bij ons bekend dat deze cliënten en groepen nog niet gevaccineerd zijn en we zullen via onze kanalen steeds aandacht blijven vragen voor onze doelgroep.  

-------------------------------------

Maandag 8 maart

Vasthouden aan richtlijnen RIVM

We krijgen veel vragen of versoepelingen mogelijk zijn voor cliënten en zorgmedewerkers die al gevaccineerd zijn. Wij blijven de maatregelen van het RIVM volgen. Als er nieuwe richtlijnen komen die versoepelingen mogelijk maken, communiceren we daarover. 

-----------------------------------

Dinsdag 2 maart

Hoe gaan we om met de nieuwe maatregelen?

Vanaf woensdag 3 maart kunnen we allemaal weer naar de kapper en de pedicure. Daarnaast is het sporten in groepsverband onder de 27 jaar weer toegestaan. Om besmettingen te voorkomen willen we benadrukken om het sporten en de vrijetijdsbesteding, ook onder de 27, in bubbels aan te houden. Sporten in bubbels zal dan doorgaan zoals reeds gepland. Op individueel niveau kan hier op maat op ingespeeld worden wanneer dit externe sportverenigingen betreft.

Met hulp van Tergooi wordt al het vaccin gebruikt

Vandaag tot en met donderdag krijgen de bewoners van Sherpa en Amerpoort op de woonparken Eemeroord, Nieuwenoord en Christophorus de tweede vaccinatie tegen corona. Bij dat vaccineren krijgt het Gezondheidscentrum Zandheuvelweg hulp van ziekenhuis Tergooi in Hilversum. De apothekersassistente van de afdeling klinische farmacie komt helpen bij de vaccinatie.
Een mooie regionale samenwerking, zegt manager Elisabeth Laceulle van Gezondheidscentrum Zandheuvelweg. De aanwezigheid van de medewerker van de ziekenhuisapotheek is namelijk een vereiste om een vaccin uit twee verschillende flesjes op te zuigen. Zo hoeven de verpleegkundigen geen restjes vaccin weg te gooien. En kunnen er tientallen extra mensen worden gevaccineerd.
Er zijn strenge regels om te bepalen wie die extra vaccins kunnen krijgen. De overgebleven vaccins gaan deze week onder andere naar vrijwilligers die lange tijd vaak op de groep komen om te assisteren bij de zorg.

HulpTergooi-1 - kopie.jpg

---------------------------------------------

Dinsdag 23 februari

Stand van zaken rond vaccinatie van cliënten

Deze week worden clienten in de regio door de regionale huisartsenposten (HAP's) gevaccineerd. 

 • Maandag waren clienten die vallen onder HAP Blaricum aan de beurt voor de eerste vaccinatie. Dit gaat om de locaties: Mozart, Oberon, woongroep de Olmen en Happy Home.  
 • De cliënten die vallen onder HAP Eemland worden op dinsdag 23 en woensdag 24 februari gevaccineerd.  Dit gaat om de locaties: Operaweg, Paulinapolder, Amervoorde/Blekersingel, De ontdekking, Otheense Kreek, Steintjeskreek, Blauwe laken en Witte Zwaan.
 • De cliënten die vallen onder de HAP Utrecht West worden gevaccineerd op 23, 24 en 25 februari. Dat gaat om cliënten in Vinkeveen, Breukelen, Maarssen, Vleuten, De Meern en Woerden. 
 • De vaccinatie op de Jan Steenlaan en Eemborg in Baarn volgt vrijdag 26 februari.
 • De cliënten die vallen onder HAP Zeist worden gevaccineerd op een centrale locatie: de Oirschotlaan. Op dit moment is er nog geen zicht op een datum voor de vaccinatie, we zijn in afwachting van de planning.
 • De cliënten die vallen onder de HAP Almere worden naar alle waarschijnlijkheid in de week van 22 februari gevaccineerd. Er is goed contact met de betrokken huisarts, locaties en ouderbesturen in deze regio

------------------------------------------

Digitaal op bezoek

Academische Werkplaats voert onderzoek uit over ‘ Contact in Coranatijd’​. 

Samen met drie andere Academische Werkplaatsen voert de Academische Werkplaats ‘Leven met een verstandelijke beperking’ het onderzoek ‘Contact in coronatijd’ uit. Dit onderzoek is onderdeel van het project ‘Digitaal op bezoek’ en gaat over de digitale contactmogelijkheden voor mensen met een verstandelijke beperking en hun netwerk en de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn. In dit onderzoek richt de Academische Werkplaats zich op verschillende doelgroepen: mensen met een verstandelijke beperking, hun verwanten, bezoekvrijwilligers, begeleiders en managers. Voor iedere doelgroep is een eigen vragenlijst ontwikkeld. 

Doe jij ook mee aan het onderzoek? Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Meer informatie over het onderzoek en de links naar de verschillende versies van de vragenlijst zijn te vinden op de website van het Kennisplein Gehandicaptensector. ​

-------------------------------------------------

Vrijdag 19 februari

Stand van zaken rondom vaccinatie van cliënten

Op dit moment zijn 707 cliënten van Amerpoort gevaccineerd. Dat zijn de cliënten:

 • Die wonen in Soest, met uitzondering van de particuliere initiatieven. Deze cliënten hebben op vrijdag 12 februari hun tweede prik ontvangen.
 • van Kerkelanden in Vinkeveen. 
 • van De Hoenderberg en de Gaastgracht in Amersfoort. Deze cliënten krijgen op 1 maart hun tweede prik.
 • in Achterveld. Deze cliënten krijgen op 1 maart hun tweede prik.
 • van Nieuwenoord. Deze cliënten krijgen op 2-3 maart hun tweede prik. 
 • van Christophorus. Deze cliënten krijgen op 2 maart hun tweede prik. 
 • Cliënten die vallen onder HAP Utrecht stad. Deze cliënten krijgen (onder voorbehoud van wijzigingen) op 11 maart hun tweede prik. 

-------------------------------------- 

Ervaringsdeskundigen in gesprek met Gezondheidscentrum over vaccineren

Hoe gaat het vaccineren in zijn werk? Is het veilig? En kunnen we dan weer terug naar ons normale leven? Ervaringsdeskundige Eline nam de vragen van haar collega's mee naar het Gezondheidscentrum en legde ze voor aan praktijkverpleegkundige Marieke.

------------------------------------------

Dinsdag 16 februari

Vaccinatie – het is zover!

Vandaag 16 februari 2021 is het eindelijke zover: Amerpoort heeft van de GGD/VGN een seintje gekregen dat de zorgmedewerkers uit de gehandicaptenzorg aan de beurt zijn!

Brief per mail
De brief wordt per mail verzonden aan het Amerpoort e-mailadres van de medewerkers. Zodra je de brief hebt ontvangen, kan je bellen met de GGD om een afspraak te maken voor de vaccinatie. Het telefoonnummer staat in de brief. LET OP: bij de vaccinatie moet je de brief tonen (dat mag ook digitaal, bijvoorbeeld op je telefoon) en jezelf legitimeren.

Dubbele uitnodiging
Het kan zijn dat een medewerker een dubbele uitnodiging krijgt voor vaccinatie. Dit kan voorkomen als je in meerdere doelgroepen valt. Bijvoorbeeld als je vanwege je leeftijd wordt uitgenodigd en ook werkzaam bent in de zorg. Het is belangrijk dat je niet op meer dan één uitnodiging in gaat en je twee vaccinaties krijgt met hetzelfde vaccin. Wanneer je twee uitnodigingen ontvangt voor vaccinatie, kies dan de eerste of de plaats die jou het makkelijkst lijkt.

Twee vaccinaties
Medewerkers ontvangen het AstraZeneca vaccin. In de mail die medewerkers ontvangen is een bijlage toegevoegd met meer informatie over dit vaccin. De tweede vaccinatie van het AstraZeneca vaccin wordt 12 weken na de eerste gegeven. Uit onderzoek is gebleken dat de bescherming dan beter werkt.

Meer weten?
Wil je meer weten over het vaccineren of de vaccins? Kijk dan op MijnAmerpoort (intranet) of check de site van de Rijksoverheid. Medewerkers kunnen op 22 en 25 februari ook meedoen aan een (digitaal) open gesprek over vaccinatie begeleid door Annemieke Kappert (ethicus) en Jacco Haker (procesbegeleider). Ook hierover staat meer informatie op MijnAmerpoort (intranet).

-------------------------------------------------

Donderdag 11 februari

Avondklok verlengd tot woensdag 3 maart

De avondklok wordt verlengd tot woensdag 3 maart 04.30 uur. Dat is nodig, omdat nieuwe, besmettelijkere varianten van het coronavirus terrein winnen in Nederland. Dat kan leiden tot een nieuwe golf van besmettingen. Dat betekent dat de volgende afspraken nog steeds gelden:

Ook een avondklok op de woonparken​
Het Voortgangsoverleg corona (VOC) heeft besloten dat de avondklok ook geldt voor de cliënten (en medewerkers) op de woonparken Nieuwenoord, Vosseveld en Christophorus. Als het welzijn van een cliënt in het gedrang komt, kan er een uitzondering worden gemaakt in overleg met de gedragsdeskundige.

Voor de volledige duur avondklok een werkgeversverklaring 
​De werkgeversverklaring​ is aangepast: medewerkers kunnen nu voor de volledige duur en toepassing van de avondklok een werkgeversverklaring aanvragen. We vertrouwen erop dat medewerkers de werkgeversverklaring alleen gebruiken voor werkzaamheden voor Amerpoort.​

-------------------------------------------------

Dinsdag 9 februari

Update: hoe gaat het nu met de vaccinaties?

In dit liveblog proberen we regelmatig een update te geven over hoe het gaat met de vaccinaties. Waar zijn cliënten gevaccineerd en hoe zit het met de vaccinatie van medewerkers?

Lees verder....

-------------------------------------------------

Dinsdag 2 februari

Start vaccinatie cliënten op Nieuwenoord en Christophorus 

Amerpoort vaccineert op dinsdag 2 en woensdag 3 februari een deel van de cliënten op Nieuwenoord en Christophorus met het Pfizer​ vaccin. Het gaat om alle cliënten waarvan is aangegeven dat zij een vaccinatie kunnen en mogen krijgen. De vaccinatie wordt uitgevoerd door de verpleegkundigen van gezondheidscentrum Zandheuvelweg en Christophorus. 

Cliënten buiten de woonparken komen in deze ronde niet in aanmerking voor vaccinatie. Zij worden later uitgenodigd. We horen nog wanneer.​
Meer over vaccinaties...

-------------------------------------------------

Zaterdag 30 januari

Vaccinatiedag op De Hoenderberg

De bewoners van locaties De Hoenderberg en Gaastgracht in Amersfoort en een aantal cliënten uit Achterveld zijn zaterdag 30 januari gevaccineerd. Amerpoort kreeg vorige week een aanbod van een collega-zorgorganisatie die door omstandigheden 60 bestelde BioNTech/Pfizer vaccins niet kon gebruiken.

In sneltreinvaart organiseerde het Gezondheidscentrum Zandheuvelweg met alle betrokken medewerkers van de locaties, de verpleegkundigen en de lokale huisartsen een vaccinatiedag op zaterdag 30 januari. Die samenwerking met de huisartsen is belangrijk, omdat de huisarts als medisch dossierhouder verantwoordelijk is voor de vaccinatie van cliënten op locaties in de regio.

De Hoenderberg is een hofje met locaties voor ouderen- en verpleegzorg. Cliënten van deze groepen kwamen als eerste aan de beurt, gevolgd door cliënten van de nabijgelegen locatie Gaastgracht. Ook vanuit locatie Achterveld kwamen cliënten naar De Hoenderberg om de eerste prik te ontvangen.  

---------------------------------------

Vrijdag 29 januari

Ouderen op Kerkelanden gevaccineerd

De oudere cliënten van Kerkelanden in Vinkeveen zijn vandaag gevaccineerd tegen corona. Kerkelanden is een locatie voor ouderen- en verpleegzorg en een samenwerking van Amerpoort en zorgorganisatie Careyn. De specialist ouderengeneeskunde van Careyn was daarom bereid om de oudere cliënten die via Amerpoort op Kerkelanden wonen, ook mee te vaccineren. De vaccinatie met het BionTech/Pfizer vaccin verliep soepel. Na een uurtje was de klus geklaard.

-------------------------------------------------

Vrijdag 22 januari

Cliënten in Soest als eerste gevaccineerd

​Goed nieuws voor de cliënten van woonlocaties in Soest. Via een collega-zorgorganisatie kreeg het Gezondheidscentrum 150 extra BioNTech/Pfizer vaccins ter beschikking. Deze vaccins waren over en al ontdooid, dus moesten zo snel mogelijk gebruikt worden. Anders zou het verspilling zijn. Dat betekende dat cliënten van 18 jaar en ouder die op een locatie in Soest wonen vrijdag 22 januari als eerste gevaccineerd werden. Dat zijn de (meer kwetsbare) bewoners van de woonparken Vosseveld en het Kwatrijn en alle andere woningen in de gemeente Soest. Klik hier voor een uitgebreider verslag met foto's. 

Omdat we binnen een dag moesten vaccineren, hebben managers, gedragsdeskundigen en begeleiders aan cliënten of hun wettelijk vertegenwoordiger mondeling om toestemming gevraagd met de vraag dit later schriftelijk te bevestigen. Het vaccineren gebeurde in de dagbesteding van Vosseveld vanaf 12.00 uur. De cliënten in Soest gingen vrijdag niet naar dagbesteding, maar per woning om de beurt een prik halen. De bewoners van de woonparken Nieuwenoord en Christophorus komen -volgens de planning- vanaf februari aan de beurt. Het precieze schema wanneer iedereen aan de beurt is, volgt zo snel mogelijk.

-------------------------------------------------

Bezoekregeling aangepast: één bezoeker per dag per cliënt

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen woensdag wordt de bezoekregeling aangepast aan de nieuwe richtlijn dat per dag één bezoeker per cliënt welkom is (eventueel met kinderen tot 13 jaar).

Mocht dit tot een onoverkomelijk probleem leiden, dan kunt u contact opnemen met de locatie om met u mee te denken. Mocht het nodig zijn, neemt de manager of de gedragsdeskundige van de woning contact met u op om dit te bespreken. We begrijpen de impact van deze aanpassing, maar vragen uw begrip hiervoor.

------------------------------------

Cultureel Centrum dicht vanaf 25 januari, Foodtruck open

Tot 9 februari kunnen cliënten en verwanten elkaar niet meer ontmoeten in het Cultureel Centrum op Nieuwenoord. Dit heeft te maken met de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet. Bent u op bezoek en wilt u toch iets te eten of drinken? Dan kunt u het zelf meenemen of kopen bij de Foodtruck op Nieuwenoord. Die blijft namelijk wel open. Amerpoort heeft het Cultureel Centrum na de verbouwing ingezet als ontmoetingsruimte omdat het zo gemakkelijker is om op bezoek te komen en afstand te houden. De normale activiteiten liggen immers stil vanwege de coronamaatregelen. 

---------------------------------------------

Donderdag 21 januari

Toestemming gevraagd voor vaccinatie van cliënten in de regio

Tussen nu en 29 januari vragen de zorgteams van woningen in de regio toestemming voor vaccinatie van cliënten. Dit gaat om cliënten die door de huisarts worden gevaccineerd met het Moderna vaccin. Cliënten die wilsbekwaam ter zake zijn, vullen het toestemmingsformulier voor cliënten in. Voor cliënten die niet wilsbekwaam ter zake zijn, vult de wettelijk vertegenwoordiger het formulier voor wettelijk vertegenwoordigers in. U ontvangt deze documenten via het team van de locatie waar u bij betrokken bent. De huisarts is verantwoordelijk voor de vaccinatie, maar Amerpoort ondersteunt bij het vragen van de toestemming. Het kan gebeuren dat u zowel van Amerpoort als van de huisarts een toestemmingsformulier krijgt. Vul in dat geval beide formulieren in. 

-------------------------------------------- 

Dinsdag 19 januari

Amerpoort ondersteunt huisartsen bij toestemming vaccinatie

Amerpoort kan ondersteuning bieden aan huisartsen rondom de vaccinatie van patiënten die op woonlocaties en particuliere initiatieven van Amerpoort in de regio wonen. Wij kunnen helpen bij het selecteren van de patiënten, de toestemming en op indicatie tijdens het vaccineren.
Lees meer...

-------------------------------------------------

Vrijdag 15 januari

Webinars voor clienten, verwanten en begeleiders

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) organiseert op 19 januari twee webinars. Eén voor cliënten, hun persoonlijk begeleiders en ouders/verwanten van 10.30 tot 12.00 uur en één voor medewerkers in de gehandicaptenzorg van 13.30 tot 14.30 uur. De webinars staan in het teken van alles rond vaccineren. Deelnemers kunnen hun vragen opsturen. Deze worden vervolgens beantwoord tijdens de webinars. Daarnaast is er aandacht voor het gesprek. Want, hoe ga je op verschillende niveaus het gesprek met elkaar aan? Een ieder binnen de gehandicaptenzorg is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de webinars. Meer informatie over de inhoud en het aanmelden is te vinden via de bovenstaande links.

------------------------------------------------

Vooruitblik op vaccinatie van cliënten buiten Nieuwenoord en Christophorus

Wat weten we al over de vaccinatie van cliënten buiten Nieuwenoord en Christophorus? Deze clienten maken gebruik van de reguliere huisarts, die niet is verbonden met de gezondheidscentra van Amerpoort. Volgens de landelijke regels is de huisarts (medisch dossierhouder) degene die de vaccinatie regelt. Op de geheel herziene pagina Vaccinatie voor clienten staat op een rij wat we nu weten en wat nog onzeker is.  

---------------------------- 

Dinsdag 12 januari 

Vaccinatie van cliënten start in februari op Nieuwenoord en Christophorus

De cliënten van 18 jaar en ouder die op Nieuwenoord en Christophorus wonen, zijn als eerste aan de beurt voor de vaccinatie tegen corona. Naar verwachting krijgen zij begin februari de eerste prik. Gezondheidscentrum Zandheuvelweg verzorgt de vaccinatie op Nieuwenoord, Gezondheidscentrum Christophorus doet dat in Bosch en Duin. Voordat het zo ver is, vraagt Amerpoort eerst per brief toestemming aan de cliënt of wettelijk vertegenwoordiger. Als client, verwant of wettelijk vertegenwoordiger krijgt u de vraag om het ingevulde toestemmingsformulier voor uiterlijk 22 januari naar het Gezondheidscentrum terug te sturen.  Heeft u de brief niet ontvangen? Dan vindt u hier de documenten die we hebben verstuurd.

Wat is er verder bekend over de vaccinatie van clienten? Alle informatie daarover hebben we verzameld op de webpagina Vaccinatie voor cliënten

--------------------------------------------

Woensdag 6 januari 2021

Hoe werkt vaccineren? Steffie.nl

In deze nieuwe uitleg gaat Steffie vertellen over het vaccin tegen het coronavirus. Een vaccin tegen het coronavirus helpt om corona te bestrijden in Nederland. Vanaf 6 januari worden de eerste Nederlanders gevaccineerd tegen corona. Dit gebeurt met een veilig en goed werkend coronavaccin.

Vaccinatie is vrijwillig
Je kiest zelf of je je laat vaccineren tegen corona. Het coronavaccin is vrijwillig en niet verplicht. Het coronavaccin beschermt jezelf en ook je familie, vrienden, collega’s en kwetsbare mensen om je heen.

Volgorde van vaccineren
Er zijn niet meteen voldoende vaccins voor iedereen. Om de meest kwetsbare mensen te beschermen en om de druk op de gezondheidszorg te verlagen, komen deze mensen als eerste in aanmerking voor vaccinatie.

Dit en meer legt Steffie allemaal begrijpelijk uit op Corona.steffie.nl.​

--------------------------------------------

Corona live blog 2020