Vervoer

Amerpoort werkt samen met Connexxion voor het vervoer van cliënten.

Er zijn drie vormen van vervoer:

  • Regulier vervoer: dit zijn de ritten van woonadres naar de dagbesteding heen en terug. Dagelijks vervoert Connexxion ongeveer 491 cliënten, per maand zijn dit ruim 11.000 ritten. Voor deze ritten heeft een cliënt een indicatie nodig vanuit de WLZ, WMO of Jeugdwet. 

Amerpoort en Connexxion hebben allerlei afspraken gemaakt over het vervoer en deze afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Zo geldt de afspraak dat vervoer binnen de regio maximaal 60 minuten mag duren. Een bovenregionale rit, buiten deze regio, mag maximaal 90 minuten duren. Om het vervoer betaalbaar te houden worden ritten naar verschillende locaties gecombineerd. Er is sprake van collectief vervoer. Het kan dus zo zijn dat de chauffeur van Connexxion langs meerdere locaties rijdt, om cliënten op te halen om naar de dagbesteding te vervoeren.

  • Sociaal vervoer: dit zijn ritten waarin cliënten worden vervoerd voor familiebezoek, naar (sport) activiteiten of clubjes. Deze ritten worden ook zoveel mogelijk gecombineerd gereden. Sociaal vervoer geldt alleen voor regionale ritten, die binnen de 20 km grens (5 zones) vallen. De begeleiding van de woonlocatie vraagt door middel van een mutatieformulier dit vervoer bij Connexxion aan.
  • Medisch vervoer: dit zijn ritten naar bijvoorbeeld ziekenhuis, tandarts, therapie. De begeleiding van de woonlocatie vraagt door middel van een mutatieformulier dit vervoer bij Connexxion aan.

Afmelden bij vakantie of ziekte
De ritten worden ingepland door Connexxion. Bij ziekte, verlof of vakantie kunt u een mail sturen naar amerpoort@connexxion.nl of bellen: 088 – 6000 970.
Connexxion moet de afmelding tijdig ontvangen, zodat hiermee in de planning rekening kan worden gehouden, liefst 5 dagen van tevoren. Bij ziekte is dit vaak niet mogelijk, maar bel zo snel mogelijk nadat duidelijk is dat de cliënt niet mag worden opgehaald.  

Klachten
Het kan natuurlijk gebeuren dat u niet tevreden bent met de dienstverlening van Connexxion. U kunt uw klacht over het cliëntenvervoer rechtstreeks richten aan het meldpunt klachten van Amerpoort: meldpuntklachtenvervoer@amerpoort.nl. De coördinator cliëntenvervoer van het Klantbureau Amerpoort is de contactpersoon en daarmee uw aanspreekpunt. 

Bereikbaarheid
Connexxion is van 07.00 tot 22.00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088 – 6000 970.

Handboekje
Alle afspraken op een rij. Vraag het handboekje van Connexxion aan de chauffeur.

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. 

Klantbureau