Amerpoort ondersteunt huisartsen bij toestemming voor vaccinatie

19 januari 2021

Amerpoort kan ondersteuning bieden aan huisartsen rondom de vaccinatie van patiënten die in de regio op woonlocaties van Amerpoort en bij particuliere initiatieven wonen. Wij kunnen helpen bij het selecteren van de patiënten, de toestemming en op indicatie tijdens het vaccineren.

Selectie

Mogelijk is niet van alle cliënten bekend dat zij bij de doelgroep horen voor deze vaccinatieronde. Daarom verstuurt Amerpoort deze week een bericht naar alle locaties, met het verzoek contact te zoeken met de huisarts, wanneer er nog geen uitvraag gedaan is door de huisarts zelf. Op deze manier komen alle cliënten in beeld bij de huisarts.

Toestemming

Naast de toestemmingsprocedure door de huisarts, zullen wij ook zelf de cliënten en/of verwanten vragen of zij toestemming geven voor de vaccinatie. Hiermee volgen we een dubbele procedure, zodat de toestemming in elk geval binnen is op het moment van vaccinatie.

Bent u huisarts?

Dan kunt u zelf contact zoeken met de woonlocaties in uw verzorgingsgebied of krijgt u binnenkort een telefoontje van een begeleider van de locatie(s). Zo kunt u samen bekijken welke van uw cliënten op de betreffende locaties van Amerpoort wonen. De woonbegeleider zet op een rij welke cliënten wel of niet wilsbekwaam ter zake zijn als het gaat om de vaccinatiekeuze. Zij vragen wilsbekwame cliënten en de vertegenwoordigers van de niet-wilsbekwame cliënten om het toestemmingsformulier in te vullen en naar de locatie op te sturen.

Ook kunt u natuurlijk zelf toestemmingsformulieren opsturen naar de patiënten die bij een zorginstelling wonen. Als cliënten of verwanten daardoor twee toestemmingsformulieren ontvangen, dan vragen wij hen om beide formulieren in te vullen.

Mocht de vaccinatie van bepaalde cliënten op de locatie moeten plaatsvinden in plaats van op de huisartsenpost, dan kunnen wij op afspraak ondersteunen met een verpleegkundige of gedragsdeskundige.