Gemeenten, verwijzers, bedrijven

We werken graag samen met gemeenten, wijk- en buurtteams. Zodat kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking ook in uw gemeente kunnen meedoen in de samenleving en zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen vormgeven. Met bedrijven kijken we graag naar de mogelijkheden voor maatschappelijk ondernemen of de begeleiding van mensen met een beperking op de werkvloer.

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. Voor alle algemene vragen kunt u 24 uur per dag terecht bij de receptie van Amerpoort: 035 647 5555 -  info@amerpoort.nl

Klantbureau