Gemeenten, verwijzers, bedrijven

We werken graag samen met gemeenten, wijk- en buurtteams. Zodat kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking ook in uw gemeente kunnen meedoen in de samenleving en zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen vormgeven. Met bedrijven kijken we graag naar de mogelijkheden voor maatschappelijk ondernemen of de begeleiding van mensen met een beperking op de werkvloer.