Bezoek en logeren - voorjaar 2021

29 maart 2021

Update bezoekregeling, 29 maart 2021

Nu steeds meer cliënten zijn gevaccineerd, kan Amerpoort de bezoekregeling wat versoepelen. Op alle woonlocaties waar twee vaccinatierondes zijn geweest, mogen nu twee bezoekers per cliënt per dag komen. Dat was één bezoeker per cliënt per dag. 

Ondanks de versoepeling is het belangrijk dat iedereen voorzichtig blijft en zich aan de hygiënemaatregelen houdt. Want niet alle cliënten en medewerkers zijn gevaccineerd. Bovendien weten we nog niet precies hoe lang het vaccin bescherming biedt. 

Daarom blijven de volgende afspraken van kracht:

  • We kijken bij het maken van afspraken vooral of een cliënt 1,5 meter afstand kan houden. 
  • Als cliënten geen afstand kunnen houden, kunnen zij twee bezoekers per dag ontvangen die dichtbij mogen komen.  
  • Voor op bezoek gaan gelden de landelijke afspraken (twee bezoekers per dag m.i.v. 28 april).
  • Logeren kan, maar dan bij een vast logeeradres.
  • Maak a.u.b. een afspraak met het team voordat u op bezoek komt. Zo voorkomen we dat er te veel mensen tegelijkertijd op locatie zijn. 

Voorkom besmetting

Om besmetting te voorkomen, vragen wij u de volgende adviezen op te volgen:

  • Houd 1,5 meter afstand van andere cliënten, medewerkers en andere bezoekers. 
  • Was uw handen bij binnenkomst of gebruik de desinfectiegel (70% alcohol) bij de ingang.
  • Spreek bij voorkeur buiten af. Is het slecht weer, dan kunt u de cliënt in de eigen kamer bezoeken. Probeer zo min mogelijk in algemene ruimtes te komen. Zo beperken we het aantal mensen dat na een vermoeden van besmetting getest moet worden en in quarantaine moet.
  • Houd u aan de afspraken over het gebruik van mondkapjes op de locatie.
  • Indien nodig, kunt u gebruikmaken van sanitaire voorzieningen. 

Als er toch een vermoeden van besmetting is 

Is er iemand op een woonlocatie mogelijk besmet? Dan gaan we met elkaar in gesprek over bezoekafspraken op maat. Ook dat is een versoepeling. Voorheen kon bezoek niet komen bij een (vermoeden van) besmetting, met negatieve gevolgen voor het sociaal-emotioneel welzijn  van de cliënt. Die situatie willen we graag voorkomen.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het begeleidingsteam op de woonlocatie waarbij u betrokken bent. Ook vindt u meer informatie in het corona live blog op de website van Amerpoort.