Gemeenten en wijkteams

We werken graag samen met gemeenten en wijkteams aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking.

Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat is de missie van Amerpoort. We ondersteunen ruim 2300 mensen in de provincies Utrecht, Flevoland en in het Gooi. Uitgangspunt daarbij is dat zij zoveel mogelijk hun eigen leven vormgeven en meedoen in de samenleving.

U kunt bij Amerpoort terecht voor deskundige en betrokken ondersteuning op het gebied van opvoeding, dagbesteding en werk, wonen en vrijetijdsbesteding. Daarnaast bieden we diverse diensten op het gebied van diagnostiek, behandeling en medische zorg.


Kennis delen

In onze zorg staat samenwerking centraal. De expertise die Amerpoort heeft opgebouwd in de begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking delen we graag met gemeenten en wijkteams. We willen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking, samen met iedereen die voor hen belangrijk is: familie, buren en vrijwilligers. Ook werken we samen met organisaties binnen en buiten de zorg.

Met de expertise die we in huis hebben, kunnen we voor uw gemeente een rol als adviseur, partner of leverancier vervullen. We hebben de wens om samen te kijken hoe we de inwoners in uw gemeente met een verstandelijke beperking het beste kunnen ondersteunen.


Wilt u meer weten over onze dienstverlening?

Voor alle vragen over de dienstverlening van Amerpoort kunt u contact opnemen met deconsulenten van het Klantbureau. Zij kunnen u meer vertellen over onze diensten of informatie geven over beschikbare plaatsen. Ook (aanstaande) cliënten, hun verwanten en/of vertegenwoordigers kunnen bij het team terecht.

E-mail: klantbureau@amerpoort.nl
Telefoon: 035-647 52 52
 

Wilt u meer weten over samenwerking met Amerpoort? 

Heeft u algemene vragen over Wmo, Jeugdwet en gemeentelijke zaken? Of vragen over samenwerking met bijvoorbeeld andere aanbieders of gemeenten?

U bent van harte welkom om eens bij ons langs te komen om met eigen ogen te zien hoe wij werken en voor welke mensen onze ondersteuning zo belangrijk is.

Anne Slingerland, manager Klantbureau
E-mail: a.slingerland@amerpoort.nl
Telefoon: 06-57114903

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. Voor alle algemene vragen kunt u 24 uur per dag terecht bij de receptie van Amerpoort: 035 647 5555 -  info@amerpoort.nl

Klantbureau