Voorzichtig vooruitkijken na corona

13 juli 2021

Cliënten en medewerkers helpen om uit de coronatijd te komen.

Corona heeft grote invloed gehad op ons allemaal. Gelukkig krijgen cliënten en medewerkers van Amerpoort steeds minder vaak corona. Ook al zal corona waarschijnlijk nooit helemaal weg zijn, we kunnen wel voorzichtig vooruitkijken. We willen cliënten en medewerkers helpen om activiteiten weer op te pakken en hun draai weer te vinden. 

We hebben een paar weken helemaal geen besmettingen gehad. Maar we zien tegelijk ook dat de besmettingscijfers in de samenleving weer oplopen. We willen cliënten en medewerkers ondersteunen in deze coronatijd.

We hebben met cliënten, medewerkers en verwanten gesproken over hoe de afgelopen tijd was. Uit de gesprekken hebben we de belangrijkste lessen gehaald. Die zetten we hieronder op een rijtje. Verder kijken we naar de dagbesteding die door corona bijna helemaal stillag. Eén ding is zeker: we gaan niet meer hetzelfde doen als vóór corona.

Hoe hebben cliënten deze coronatijd ervaren?
Voor sommige cliënten was de coronatijd niet zo vervelend. Zij vonden het juist fijn dat er minder prikkels en afleiding waren. Voor hen betekende corona dat het leven overzichtelijker werd. Daardoor hadden ze minder spanning.

Voor veel cliënten was de coronatijd wel naar. Hun dagen zagen er anders uit dan normaal. Sommigen gingen zich vervelen, anderen voelden zich eenzaam en depressief. Ook werden veel cliënten zwaarder, doordat ze uit verveling meer gingen eten en minder bewegen. Sommige cliënten gingen meer drank en drugs gebruiken.

Veel inlooplocaties gingen dicht door corona. Daardoor waren er minder ruzies dan anders. Maar veel cliënten werden ook eenzaam. Medewerkers vonden het lastig om goed contact te houden met de cliënten. Beeldbellen ging soms goed, maar ook vaak niet. Dat was niet fijn voor de cliënten. Een deel van hen wil nu extra hulp. Maar omdat zo veel cliënten nu extra hulp willen, ontstaan er vaak lange wachttijden bij andere hulpverleningsorganisaties.  Ook bij ons eigen Centrum voor Diagnostiek en Behandeling zijn de wachttijden lang.

Hoe kunnen we cliënten helpen?
Hoe is het nu met de cliënten? Hoe kunnen we hen helpen om hun draai weer te vinden in het leven? Dat willen we graag weten. We vragen begeleiders, gedragsdeskundigen, managers en cliënten om samen uit te zoeken wat cliënten nodig hebben. Misschien willen cliënten met elkaar gaan koken op de groep. Misschien willen ze een tafeltennistafel, zodat ze meer kunnen bewegen. Of ze willen een buddy die met hen gaat wandelen. In de coronatijd hebben veel mensen zich aangemeld als vrijwilliger. Zij kunnen cliënten en begeleiders ondersteunen om de draad weer op te pakken.

Hoe was de coronatijd voor medewerkers?
Door corona was een deel van de medewerkers overbelast in hun werk en privéleven. We doen daarom een aantal activiteiten minder vaak. Met sommige activiteiten zijn we tijdelijk gestopt. Daarmee hopen we medewerkers meer ruimte te geven voor de zorg aan cliënten. Ook kunnen medewerkers hulp vragen aan coaches, een maatschappelijk werker of een vertrouwenspersoon.

Door corona zijn we meer ‘op afstand’ gaan werken, vanuit huis bijvoorbeeld via de computer. Maar soms doet de techniek het niet goed. Medewerkers gebruiken hun eigen telefoon of laptop om te kunnen beeldbellen. Soms hebben ze geen goede verbinding met de cliënt. De medewerkers vinden dat vervelend. We willen dat de techniek beter wordt, zodat medewerkers beter op afstand kunnen werken. We werken hard om steeds weer een stap verder vooruit te zetten. Hiervoor is ook het programma ‘Zorg van morgen’.

Hoe was het op de dagbesteding?
Lange tijd konden veel cliënten helaas niet naar hun dagbesteding of werk. Amerpoort organiseerde daarom activiteiten op de woonlocaties. Vanaf vorige zomer zijn we weer met dagbesteding begonnen, maar wel anders dan vóór corona. Op Nieuwenoord hebben we vaste groepen gemaakt, zodat cliënten minder verschillende mensen ontmoeten. Op andere locaties komen minder cliënten tegelijk of zijn er extra ruimtes gehuurd.

We hebben geleerd dat goede dagbesteding niet iedere dag van 9 uur tot half 4 hoeft te zijn. Het hoeft ook niet altijd op een dagbestedingslocatie. Er zijn veel andere manieren om goede dagbesteding te doen. De vraag van de cliënt staat voorop. Teruggaan naar hoe het was kan niet altijd. Sommige cliënten willen ook niet terug naar hoe het was. We gaan per cliënt kijken wat hij of zij wil en hoe dat het beste past.

Hoe maken we nieuwe afspraken over dagbesteding?
Nieuwe afspraken maken over dagbesteding doen we samen. We vragen begeleiders, gedragsdeskundigen, cliënten en verwanten om met elkaar hierover in gesprek te gaan. We kunnen helaas niet met alle cliënten tegelijk praten. Het duurt even voordat we met iedereen nieuwe afspraken hebben gemaakt.

De bespreking van het zorgplan is een mooi moment om afspraken te maken over dagbesteding. Hoe ging dagbesteding vóór corona? Hoe was dagbesteding tijdens corona? Wat vond de cliënt fijn en wat miste de cliënt? Past de dagbesteding nog bij de doelen in het zorgplan? Hoe kunnen we deze doelen bereiken? Wat is mogelijk? Wil of moet de cliënt elke dag naar de dagbesteding?

Zo’n gesprek vraagt om een open houding van ons allemaal. Als het nodig is, vragen we de arts om te kijken of de afspraken wel goed zijn voor de cliënt. Samen zoeken we naar oplossingen. Hieronder staan alvast een paar creatieve ideeën.

 

Ideeën voor ‘andere’ dagbesteding

Iedereen heeft een ritme
Iedere cliënt heeft zijn eigen dagritme. De één is een ochtendmens, de ander juist niet. Het is prettig als dagbesteding of werk daarop aansluiten. De dagbesteding moet ook aansluiten op wat een cliënt aankan.

Wat te doen tijdens je pensioen
Elke werkdag op tijd opstaan, klaarmaken, het busje in, dagbesteding, weer het busje in – zo’n drukke dag is vaak wat veel voor ouder wordende cliënten. Zij willen meer rust. Minder dagen dagbesteding of op andere tijden. Of dagbesteding dichterbij huis of thuis. Daar willen we naar kijken. Misschien beginnen we zelfs wel ‘pensioengroepen’.

Anders denken en doen
We hebben geleerd dat cliënten vaak meer kunnen dan ze deden. Zo waren er cliënten die normaal werkten op het horecaplein in een ziekenhuis. Zij hebben in coronatijd geholpen met het inpakken van testsetjes en mondkapjes. We willen cliënten zelf laten meedenken over wat ze kunnen doen.

Digitale dagbesteding
In de coronatijd is er digitale dagbesteding gemaakt, zodat cliënten thuis aan de slag konden. De medewerkers hadden digitaal contact met de cliënten. Digitale dagbesteding biedt veel mogelijkheden: spelletjes spelen, online les, samen muziek maken. Sommige cliënten vinden digitale dagbesteding zelfs fijner dan gewone dagbesteding. Zij hebben minder spanning, omdat ze niet hoeven te reizen. 

Leren kunnen we allemaal
Ontwikkelen en leren is belangrijk bij dagbesteding. We hebben geleerd dat dit op verschillende manieren kan. Het is leuk om je een dagje of dagdeel te verdiepen in een onderwerp of om een training te volgen. Zoiets kan op alle locaties. Niet alleen op groepen met jongeren of groepen met een hoog niveau.

Pakketje dagbesteding thuis
Kan een cliënt niet naar de dagbesteding komen? We kunnen op maat gemaakte pakketjes op de woning bezorgen. Een mooi pakketje gevuld met dingen waarmee de cliënt zijn dag kan invullen. Zo voelt de cliënt zich toch verbonden met de dagbesteding en de groepsgenoten. De dagbesteding thuis kan samengaan met digitaal contact.

Managementteam Amerpoort

 

Deze tekst is ook te lezen als flyer voor verwanten en als  flyer voor clienten, in begrijpelijke taal.