Privacy

Zorgvuldig omgaan met informatie. Dat willen we voor cliënten, verwanten, medewerkers en sollicitanten.

Zorgvuldig omgaan met informatie. Dat willen we voor onszelf en voor cliënten. In ons werk delen we vaak informatie over cliënten. Dat is meestal ook vertrouwelijke informatie, over gezondheid, persoonlijk plan of soms een zorgelijke situatie.

Wij doen er alles aan om gegevens van cliënten, verwanten en sollicitanten zo goed mogelijk te beschermen en zorgen ervoor dat uw gegevens veilig zijn. We houden ons aan de privacywet. Deze wet heet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hoe gaat Amerpoort om met informatie over cliënten? Welke rechten hebben cliënten, verwanten en sollicitanten? Waar kunt u terecht met vragen of klachten? Wij leggen het uit in onze privacy verklaring.

Amerpoort is bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen.

We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we u hierover informeren via deze privacyverklaring.

Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.