Informatie vaccinaties cliënten

16 maart 2021

Naast de actuele informatie in het liveblog corona vindt u hier alles bij elkaar over de vaccinaties tegen corona.

Laatste nieuws over vaccinatie van cliënten in het corona live blog

De vaccinatie van cliënten bij Amerpoort is nu grotendeels afgerond. Een aantal cliënten in de regio krijgt binnenkort de tweede prik tegen corona. Cliënten die thuis of zelfstandig wonen en bijvoorbeeld ambulante begeleiding krijgen, moeten wachten tot ze op basis van hun leeftijdsgroep aan de beurt zijn voor de vaccinatie tegen corona. 

Daarom sluiten we deze pagina geleidelijk af. Voor actuele informatie over de vaccinatie van cliënten verwijzen we naar het corona live blog. 

--------------------------------------

'Veegronde' vaccinaties Nieuwenoord en Christophorus op 1 april

Op 1 april krijgt een aantal bewoners van Nieuwenoord en Christophorus alsnog de tweede vaccinatie tegen corona. Deze 'veegronde' is bedoeld voor mensen die op de eerdere vaccinatiedagen geen tweede prik konden ontvangen, bijvoorbeeld omdat ze in de vier weken daarvoor corona hadden. 

Nieuwenoord en Christophorus

In principe zijn alle cliënten voor wie toestemming is gegeven, gevaccineerd. De vaccinatiedagen zijn soepel verlopen. In totaal (inclusief cliënten van Sherpa) heeft het Gezondheidscentrum vorige week 908 mensen gevaccineerd. Sommige cliënten konden nog geen tweede prik krijgen, bijvoorbeeld omdat ze in de afgelopen 4 weken corona hadden gehad. Voor deze groep komt er eind maart nog een prikmoment. Ook cliënten die in de loop van dit jaar 18 worden, krijgen later dit jaar nog een uitnodiging van Gezondheidscentrum Zandheuvelweg voor een coronavaccinatie. 

In de regio

Cliënten op woonlocaties in Soest en Achterveld en op de Hoenderberg en Gaastgracht  zijn ook al twee keer gevaccineerd. Zij konden gebruikmaken van ongebruikte vaccins die gezondheidscentrum Zandheuvelweg kreeg via andere zorgorganisaties.
De ouderen in Vinkeveen zijn gevaccineerd via samenwerkingspartner Careyn. 

De cliënten op andere woonlocaties in de regio krijgen de vaccinaties via de huisartsenpost (HAP). Utrecht stad houdt 11 maart een tweede prikdag, In de andere HAP-regio’s (Utrecht-West, Almere, Eemland, Blaricum) is de eerste prikdag geweest. Voor deze HAP-regio’s zijn de volgende data bekend:

  • HAP Zeist begint volgende week maandag, 15 maart, met de eerste vaccinatieronde voor cliënten.
  • HAP Eemland: op 30 en 31 maart worden de locaties in deze regio voor de tweede keer gevaccineerd.
  • HAP Blaricum: In de week van 22 maart worden de locaties in deze regio voor de tweede keer gevaccineerd.
  • HAP Utrecht west:  In de week van 29 maart worden de locaties in deze regio voor de tweede keer gevaccineerd.
  • HAP Almere: de cliënten van Woonmere krijgen op 31 maart de tweede vaccinatie. De tweede vaccinatiedatum van de andere locaties in deze regio is nog niet bekend.

Cliënten die zelfstandig wonen met ambulante begeleiding, moeten wachten tot zij van hun huisarts een uitnodiging krijgen. Wanneer die uitnodiging komt, hangt af van hun leeftijd en gezondheidssituatie. Deze volgorde wordt door de overheid bepaald en hebben wij geen invloed op. Het is bij ons bekend dat deze cliënten en groepen nog niet gevaccineerd zijn en we zullen via onze kanalen steeds aandacht blijven vragen voor onze doelgroep.  


Meerdere uitnodigingen? Niet dubbel vaccineren

Cliënten kunnen meerdere uitnodigingen krijgen voor een coronavaccinatie. De huisarts stuurt een oproep omdat mensen tot een risicogroep behoren, de GGD stuurt een oproep omdat mensen tot een bepaalde leeftijdscategorie behoren. Krijg je meerdere uitnodigingen? Gebruik één uitnodiging en gooi de andere uitnodigingen weg. Met één uitnodiging krijg je twee prikken van hetzelfde vaccin. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om meer dan twee prikken te halen of zelfs meerdere vaccins te combineren. 

_________________________________________________

Vosseveld, Kwatrijn en andere woonlocaties in Soest

Vrijdag 22 januari zijn clienten van de woonparken Vosseveld, Kwatrijn en andere woonlocaties van Amerpoort in Soest gevaccineerd.  Lees een verslag van de prikdag.     

Vaccin nu alleen voor volwassenen

Alle cliënten die op 1 februari 2021 18 jaar oud zijn, komen in aanmerking voor de vaccinatie tegen corona. Mogelijk worden ook cliënten van 16 en 17 ingeënt, maar dat is nog niet duidelijk. Amerpoort volgt hierbij de landelijke richtlijnen.  

Toestemming

De vaccinatie tegen corona is vrijwillig. Voordat de prik wordt gezet, geven cliënten of hun wettelijk vertegenwoordiger toestemming. Bij de cliënten van Nieuwenoord en Christophorus vraagt Amerpoort toestemming. Bij de overige cliënten moet de huisarts de toestemming hebben voordat de vaccinatie wordt gezet.

Als cliënt of wettelijk vertegenwoordiger krijgt u twee vragen: toestemming voor de vaccinatie en de vraag of de arts uw vaccinatiegegevens mag doorgeven aan het RIVM. Dat verzamelt alle gegevens, zodat er landelijk een zo goed mogelijk beeld ontstaat van de vaccinatiegraad en eventuele bijwerkingen. U kunt ook alleen toestemming voor vaccinatie geven en niet voor het doorgeven van de registratie. Ook dan kan de cliënt worden gevaccineerd. 

Meer weten?

Misschien heeft u vragen. Of vraagt u zich af of vaccinatie goed is voor de cliënt bij wie u betrokken bent. Of zoekt u manieren om met hem of haar in gesprek te gaan over de vaccinatie. 

Op deze webpagina verzamelen we alle informatie over het vaccineren van cliënten bij Amerpoort. Ook leest u in het live blog corona de laatste ontwikkelingen binnen Amerpoort.

Op de landelijke website www.coronavaccinatie.nl vindt u alle landelijke informatie over de coronavaccinatie.

Ook heeft Steffie.nl een goede, betrouwbare en begrijpelijke uitleg over de vaccineren tegen corona.

Heeft u specifieke vragen over de vaccinatie van de cliënt bij wie u betrokken bent? Neem dan contact op met het team, de manager, de gedragsdeskundige of de huisarts. 
 

De tekening bij dit bericht is gemaakt door Jaap Aalten, kunstenaar van Jans Pakhuys.