Informatie over vaccinatie van cliënten (update 15/1)

15 januari 2021

Naast de actuele informatie in het liveblog corona vindt u hier alles bij elkaar over de vaccinatie van cliënten tegen corona.

Bij Amerpoort zijn we volop aan de slag om de vaccinatie van cliënten voor te bereiden. Op deze webpagina leggen we uit wat we nu weten en waar we mee bezig zijn. Zoals u ook in het landelijke nieuws kunt zien, volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. De situatie kan dus nog weer veranderen. Houd de website dus in de gaten voor de actuele ontwikkelingen.

De volgorde van de vaccinaties

Minister Hugo de Jonge vertelde in de persconferentie van dinsdag, dat op maandag 18 januari gestart kan worden met de vaccinatie van cliënten in de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg. Amerpoort verwacht de eerste prik in februari te zetten. U vraagt zich misschien af waarom de cliënten van Amerpoort moeten wachten tot februari. Onderdeel van de vaccinatie is het opvragen van toestemming. Pas als die binnen is kunnen we starten met het geven van de vaccinatie. De volgorde van de vaccinaties en de hoeveelheid van het geleverde vaccin bepalen we niet zelf; daarvoor zijn we de afhankelijk van landelijk beleid.

Nieuwenoord en Christophorus

De bewoners van de woonparken Nieuwenoord en Christophorus komen als eerste aan de beurt. Zij vallen voor de huisartsenzorg namelijk onder het Gezondheidscentrum Zandheuvelweg en Gezondheidscentrum Christophorus. Het kabinet heeft in op 7 januari besloten om het BioNTech/Pfizer vaccin ook te gebruiken om cliënten op zorginstellingen met een eigen medische dienst te vaccineren. De benodigde doses worden dan ontdooid, herverpakt en geleverd aan het Gezondheidscentrum. Die moet de prikken vervolgens binnen 48 uur zetten. Amerpoort is nu bezig om voor 22 januari te inventariseren of cliënten en verwanten toestemming geven voor de vaccinatie en de registratie ervan bij het RIVM.

Vosseveld, Kwatrijn en andere woonlocaties in de regio

Woonparken zoals Vosseveld en Kwatrijn in Soest hebben een reguliere huisarts, die niet is verbonden aan het de gezondheidscentra van Amerpoort. Daarom gaan zij niet mee in de vaccinatie van Nieuwenoord en Christophorus. Ook de cliënten die op andere locaties in de regio wonen, krijgen een uitnodiging van hun eigen huisarts. We realiseren ons dat ook op de woonparken en kleinschalige locaties in de regio mensen met een kwetsbare gezondheid wonen en proberen hun belang zo goed mogelijk te behartigen. We hopen binnenkort meer informatie te kunnen geven over de vaccinatie van deze cliënten.

Vaccin nu alleen voor volwassenen

Alle cliënten die op 1 februari 2021 18 jaar oud zijn, komen in aanmerking voor de vaccinatie tegen corona. Mogelijk worden ook cliënten van 16 en 17 ingeënt, maar dat is nog niet duidelijk. Amerpoort volgt hierbij de landelijke richtlijnen.  

Toestemming

De vaccinatie tegen corona is vrijwillig. Voordat de prik wordt gezet, geven cliënten of hun wettelijk vertegenwoordiger toestemming. Bij de cliënten van Nieuwenoord en Christophorus vraagt Amerpoort toestemming. Bij de overige cliënten moet de huisarts de toestemming hebben voordat de vaccinatie wordt gezet. Mogelijk gaat Amerpoort daarbij ondersteunen, maar op welke manier is nog niet duidelijk. Als cliënt of wettelijk vertegenwoordiger krijgt u twee vragen: toestemming voor de vaccinatie en de vraag of de arts uw vaccinatiegegevens mag doorgeven aan het RIVM. Die verzamelt alle gegevens, zodat er landelijk een zo goed mogelijk beeld ontstaat van de vaccinatiegraad en eventuele bijwerkingen. U kunt ook alleen toestemming voor vaccinatie geven en niet voor het doorgeven van de registratie. Ook dan kan de cliënt worden gevaccineerd. 

Een goede afweging

Bij Amerpoort hopen we dat iedereen zich laat vaccineren. Cliënten kunnen niet zonder een arm om de schouder of steun in de rug. Corona en de maatregelen maken dit allemaal veel moeilijker en in veel gevallen zelfs onmogelijk. Want corona is een ernstige ziekte waar mensen zelfs aan kunnen overlijden. Hoe eerder cliënten en de mensen om hen heen zijn gevaccineerd, hoe eerder we als medewerkers en verwanten weer écht dicht bij elkaar en de cliënten kunnen zijn. Vaccineren is dus een belangrijke stap voor iedereen en zijn of haar omgeving. Vaccineren is een eigen keuze.

Meer weten?

Misschien heeft u vragen. Of vraagt u zich af of vaccinatie goed is voor de cliënt bij wie u betrokken bent. Of zoekt u manieren om met hem of haar in gesprek te gaan over de vaccinatie. 

Op deze website verzamelen we alle informatie over het vaccineren van cliënten bij Amerpoort. Ook leest u in het live blog corona de laatste ontwikkelingen binnen Amerpoort. Op de landelijke website www.coronavaccinatie.nl vindt u alle landelijke informatie over de coronavaccinatie. Ook heeft Steffie.nl een goede, betrouwbare en begrijpelijke uitleg over de vaccineren tegen corona.


Heeft u specifieke vragen over de vaccinatie van de cliënt bij wie u betrokken bent? Neem dan contact op met het team, de manager, de gedragsdeskundige of de huisarts. 
 

De tekening bij dit nieuwsbericht is gemaakt door Jaap Aalten, kunstenaar van Jans Pakhuys.