Boostervaccinatie voor cliënten van Amerpoort: hoe staat het er nu voor?

28 december 2021

Medisch team Amerpoort organiseert boosterprik voor cliënten op 4 januari

Op dinsdag 4 januari 2022 krijgen alle cliënten die bij Amerpoort wonen hun boosterprik, als ze die nog niet hebben ontvangen. Na veel inzet en overleg met de GGD’en is het ons Gezondheidscentrum gelukt om dit te organiseren met onze eigen medische dienst, in samenwerking met Defensie. Dit kunnen we op deze termijn alleen realiseren door op een vaste datum en op een centrale locatie te gaan prikken. Alle betrokken locaties hebben op 27 december een planning ontvangen.

Dagelijks overleg

Locaties in de regio zouden hun boosterprik via de GGD krijgen. Omdat de GGD-planning veel langer duurt dan verwacht, hebben we alles op alles gezet om de vaccinatie sneller te laten verlopen. Om meer snelheid te kunnen maken gaan we dus nu de vaccinatie zelf organiseren. Het is een weerbarstig proces waarin we voor verschillende uitdagingen staan, maar waarin het belang van snelheid en zorgvuldigheid beiden zwaar wegen. We zijn heel erg blij dat we de cliënten uit de regio op deze manier nu toch in de eerste week van januari kunnen prikken. We gaan er samen voor de cliënten een bijzondere dag van maken!

 

Veel gestelde vragen en antwoorden

Waarom prikte Amerpoort niet gelijk al alle cliënten zelf?

Ons medische team heeft daar de capaciteit niet voor. Ook in de eerste twee vaccinatierondes begin 2021 werden cliënten in de regio niet door ons zelf gevaccineerd maar door de huisartsenpost. In plaats van de huisartsenpost heeft de GGD nu de taak om de boosterprik te zetten.

Wat heeft Amerpoort gedaan om te versnellen?

Wij merken dat de GGD in korte tijd heel veel verschillende doelgroepen moet vaccineren. Wij hebben dagelijks contact met de GGD om zoveel mogelijk prikmomenten voor onze cliënten te realiseren. Ook stemmen we af met het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ), maar ook met andere (landelijke) partners. We hebben daarnaast alle mogelijkheden onderzocht om ook zelf te prikken, zowel met eigen medewerkers als met externe medewerkers. Waarbij we af hebben gewogen onder welke voorwaarden dit zou kunnen. Dit heeft geleid tot de prikactie op 4 en 5 januari 2022.

Hoe kan het dat kwetsbare cliënten later geprikt worden dan anderen die minder kwetsbaar zijn?

De nationale boostercampagne is versneld ingezet en kent een veel kortere doorlooptijd dan de eerste vaccinatierondes. In vergelijking met de eerste vaccinatie zijn er dus meer doelgroepen die tegelijk gevaccineerd worden. Daardoor zijn GGD-en reeds bezig met ouderen. Sommige zorginstellingen met meer capaciteit vaccineren waar ze dat zelf kunnen de eigen cliënten, patiënten en medewerkers.

Waarom is de vaccinatiedag op Nieuwenoord en Eemeroord?

De organisatie van deze vaccinatiedag is een heel logistiek proces. Op Nieuwenoord en Eemeroord hebben we dit vaker gedaan en weten we wat er nodig is om alles soepel te laten verlopen. Bovendien is hier voldoende medisch personeel beschikbaar.