Aanmelden

Wilt u onderzoeken welke mogelijkheden er zijn bij Amerpoort voor zorg of ondersteuning? Wij nemen de stappen graag met u door!

1. Eerste contact

Voor al uw vragen over zorg kunt u contact opnemen met het Klantbureau via e-mail (klantbureau@amerpoort.nl) of telefoon (035 – 647 52 52, werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur). Een consulent beantwoordt uw eerste vragen en vertelt u over de mogelijkheden bij Amerpoort voor u, uw familielid of degene die u vertegenwoordigt. Ook informeert de consulent u over hoe u bij Amerpoort kunt aanmelden.

Daarnaast kunt u ook online checken of Amerpoort passende ondersteuning kan bieden. 

2. Aanmelden

Aanmelden kan door het invullen van ons digitale aanmeldformulier. Eerst beantwoordt u enkele vragen vooraf. Vervolgens kunt op het aanmeldformulier aangeven wat uw behoefte aan zorg en ondersteuning is. Of het bijvoorbeeld gaat om dagbesteding of een woonplek, of bijvoorbeeld ondersteuning thuis.

Na aanmelden ontvangt u per mail een bevestiging van ontvangst. Het Klantbureau neemt uw aanmelding in behandeling. Vervolgens neemt een van onze consulenten binnen een week contact met u op om uw aanmelding door te nemen en zo nodig een afspraak te maken voor een persoonlijk, oriënterend gesprek.


3. Oriëntatiegesprek

In het oriëntatiegesprek bespreken we samen welke zorg of ondersteuning u concreet zoekt en hoe wij daarbij kunnen aansluiten. Ook bekijken we of u een geldige indicatie heeft. Als het nodig is, helpen we u op weg bij het aanvragen van die indicatie. Afhankelijk van uw zorgvraag, is er soms een wachttijd tot wij u de gewenste ondersteuning of zorg kunnen bieden. De consulent houdt contact met u in deze periode. Ook kijken we of tijdelijk overbruggingszorg mogelijk of gewenst is.

Vervolgens gaan wij op zoek naar passende zorg. We leggen u uit hoe dit traject verloopt. De consulent van het Klantbureau blijft hierbij uw contactpersoon, ook wanneer de behoefte aan zorg of ondersteuning in de tussentijd verandert.


4. Kennismaken met de toekomstige begeleiding of locatie

Wij nemen direct contact met u op als wij passende zorg of ondersteuning voor u hebben gevonden.

Daarna kunt u kennis maken op de woning, de dagbesteding of met de (ambulant) begeleider. U krijgt dan een rondleiding, ontmoet begeleiders/mede cliënten en kunt uw vragen stellen.

Wanneer u een positieve indruk heeft gekregen,  maken we verdere afspraken over het starten van de ondersteuning.


5. Start dienstverlening

Vervolgens plannen we minimaal 2 weken voor de start een intakegesprek. In dit gesprek maken we afspraken over de zorg en financiering.

Ook kijken we wat deze nieuwe fase voor u en uw familielid gaat betekenen. Soms is het een kleine stap, bijvoorbeeld met begeleiding op school of op het werk. Soms een grote verandering door een verhuizing.

In dit gesprek nemen we graag alle praktische informatie met u door, maar bespreken we ook hoe we op een prettige manier kunnen samenwerken.

Welkom bij Amerpoort!

 

Aanmeldformulier

Wilt u zich aanmelden voor zorg of ondersteuning bij Amerpoort? 
Vul dan het online aanmeldformulier in.

Aanmeldformulier 10 zorgaanbieders regio Utrecht
U kunt ook gebruik maken van het speciale aanmeldformulier (.docx) voor 10 zorgaanbieders in regio Utrecht, Gooi & Vechtstreek.


Algemene voorwaarden

Amerpoort hanteert Algemene Voorwaarden (pdf).
Bijzondere voorwaarden met betrekking tot zorg- en dienstverlening tegen betaling door zorgvrager (Betalingsvoorwaarden) (pdf).

Wij helpen u graag!

Hebt u een zorgvraag of wilt uw meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. 

Klantbureau