Ervaringsdeskundigen

Een groep cliënten is opgeleid als ervaringsdeskundige. Zij delen hun ervaringen met cliënten, familie, medewerkers van Amerpoort, studenten en organisaties.

Perspectief op ervaringsdeskundigheid
Waarde, ervaringen en onderzoek
Website van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB)

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. Voor alle algemene vragen kunt u 24 uur per dag terecht bij de receptie van Amerpoort: 035 647 5555 -  info@amerpoort.nl

Klantbureau