Ervaringsdeskundigen

Een groep cliënten is opgeleid als ervaringsdeskundige. Zij delen hun ervaringen met cliënten, familie, medewerkers van Amerpoort, studenten en organisaties.