Ervaringsdeskundigen

Een groep cliënten is opgeleid als ervaringsdeskundige. Zij delen hun ervaringen met cliënten, familie, medewerkers van Amerpoort, studenten en organisaties.

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. 

Klantbureau