Onze cliënt, uw werknemer

De ervaring leert dat veel mensen met een verstandelijke beperking enthousiaste medewerkers zijn die gemotiveerd hun werk doen en andere werknemers inspireren.

Maakt uw bedrijf het verschil?

In steeds meer bedrijven werken mensen die moeilijk aan een baan konden komen. Door politieke en economische ontwikkelingen moeten meer mensen (betaald) aan het werk en is het voor bedrijven interessant om hen een werkplek te bieden. Niet alleen sociaal, maar ook financieel. De ervaring leert dat veel mensen met een verstandelijke beperking enthousiaste medewerkers zijn die gemotiveerd hun werk doen en andere werknemers inspireren.

Social return

Steeds meer opdrachtgevers verwachten dat u maatschappelijk verantwoord onderneemt. Het op deze manier realiseren van social return is waardevol voor de concurrentiepositie van uw bedrijf én voor de nieuwe medewerkers die u hiermee een kans biedt. Het Sociaal Akkoord stelt dat er de komende jaren 125.000 mensen met een arbeidsbeperking bij een reguliere werkgever moeten worden geplaatst. Door loondispensatie wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om deze mensen in dienst te nemen. Terwijl uw werknemers gewoon het wettelijk minimum loon verdienen.

Maatwerk

Maar: de begeleiding van mensen met een beperking is een vak apart. Een vak dat WerktZo als geen ander verstaat. Ieder traject wordt samen vormgegeven, toegesneden op de mogelijkheden van de individuele werknemer en uw wensen en behoeften. Maatwerk en zorgvuldigheid in de beginfase zijn bepalend voor het slagen van het traject. Daarom wordt hieraan bij WerktZo veel aandacht besteed. Zo vinden we al jaren voor ieder bedrijf en voor iedere werknemer de juiste match. En ook als die match er eenmaal is, houden we contact: in het begin intensief, later eens in de 2 á 3 weken, en op verzoek van het bedrijf of de werknemer.

Zo werkt het

Om voor bemiddeling door WerktZo in aanmerking te komen, hebben werknemers een indicatie AWBZ, UWV of van de gemeente nodig. Bij WerktZo kunnen ze u daarover alles vertellen. Bij het toeleiden naar een baan werken we nauw samen met het netwerk van de werknemer, met scholen en organisaties als MEE, Vilans, CWI en UWV.

WerktZo is in het bezit in het Keurmerk Blik op Werk en lid van OVAL.

Meer informatie of aanmelden?

Uitgebreide informatie over WerktZo op Amerpoort.nl 

Telefoon: 033-4541084

E-mail: werktzo@amerpoort.nl 

Like ons op Facebook en volg ons op Twitter (@werktzo).

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. 

Klantbureau