Calamiteiten

Protocollen en noodnummers

Brand en calamiteiten op Nieuwenoord: bel toestel 5222

Voor andere locaties: bel (0) 112 

Calamiteitendienst

Indien zich, buiten kantooruren, een ernstige calamiteit en/of acute complexe situatie voordoet, neem je als medewerker contact op met de manager die calamiteitendienst heeft. De calamiteitendienst is bereikbaar op zaterdag/zondag/feestdagen gedurende 24 uur en dagelijks van 17:00 tot 08:30 uur. De calamiteitendienst is bereikbaar via de receptie Amerpoort 035 - 647 5555.

Spoedeisende hulp

Voor levensbedreigende situaties bel altijd  (0) 112

Zowel de Artsondersteunende Verpleegkundige als de Thuiszorgverpleegkundige zijn te bereiken op 035 646 3132.
Verkorte kiescode op locatie Nieuwenoord is **132

Crisiscommunicatie

Mocht je benaderd worden door journalisten, sta die dan niet zelf te woord, maar verwijs ze door naar Communicatie. De betreffende manager/directeur en Communicatie wijzen een woordvoerder aan die alle contacten met de pers voor zijn rekening neemt. Amerpoort  hanteert een Procedure Crisiscommunicatie (in de Werkwijzer op mijnAmerpoort). Daarin staat onder andere wie er op de hoogte moeten zijn als er een crisis is of dreigt. Communicatie houdt de social media in de gaten, formuleert de kernboodschap en biedt advies en ondersteuning. De communicatieadviseurs zijn in geval van crisis bereikbaar via de receptie Nieuwenoord: 035 – 647 55 55 (24 uur per dag).

Bedrijfsopvangteam (BOT)

Alle medewerkers van Amerpoort kunnen een beroep doen op een BedrijfsOpvangTeam (BOT). De ondersteuning van dit team kan worden ingeroepen door de medewerker zelf, de leidinggevende of collega(‘s). Het telefoonnummer is: 06 516 95 303.

Meld- en adviespunt seksueel misbruik, huiselijk geweld en kindermishandeling

Het meldpunt is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur via de receptie, (035) 647 5555. Tussen 17.00 uur en 8.30 uur en op zaterdagen, zondagen en feestdagen kan je ook bellen. Je wordt dan doorverbonden naar de algemene calamiteitentelefoon van Amerpoort. Je kunt ook mailen naar meldpunt@amerpoort.nl.

Cliëntvertrouwenspersoon

Telefoon: 088 678 1000
E-mail: info@zorgstemvertrouwenspersonen.nl
Website: www.zorgstem.nl

Klachtencommissie voor cliënten / verwanten

Amerpoort heeft samen met Abrona, Reinaerde en Christophorus een onafhankelijke, regionale klachtencommissie voor cliënten en verwanten.

Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen op het werk

Amerpoort maakt voor medewerkers gebruik van de vertrouwenspersoon van het GIMD, Rita Wielemaker. Zij biedt opvang en ondersteuning aan medewerkers met klachten op het gebied van ongewenste omgangsvormen. De vertrouwenspersoon richt zich op de belangen van de melder. Gesprekken zijn op basis van vertrouwelijkheid. Je kunt contact met haar opnemen door te bellen naar 06 -107 367 43 (graag altijd inspreken) of een mail te sturen naar: r.wielemaker@gimd.nl.

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. Voor alle algemene vragen kunt u 24 uur per dag terecht bij de receptie van Amerpoort: 035 647 5555 -  info@amerpoort.nl

Klantbureau