Vrijwilligers

Voor Amerpoort zijn vrijwilligers onmisbaar. Meer dan 750 mensen zetten zich regelmatig in om samen te werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking.

Vrijwilligerswerk bij Amerpoort biedt de mogelijkheid om kennis te maken met bijzondere mensen die genieten van uw gezelschap, ook al kunnen ze dat soms niet vertellen. Alleen al het feit dat u speciaal voor hem of haar komt, betekent veel voor een cliënt.

Kijk voor het complete overzicht van vrijwilligers vacatures op het Vrijwilligers Portaal Amerpoort.

Inloggen voor begeleiders: regicare.amerpoort.nl