Christophorus

Christophorus biedt vanuit een antroposofische visie zorg en ondersteuning aan kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking.

Christophorus biedt vanuit een antroposofische visie zorg en ondersteuning aan kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Deze filosofie is ontwikkeld door Rudolf Steiner (1861-1925) en werkt door op veel levensgebieden. Christophorus is opgericht in 1953. In 2010 fuseerde de organisatie met Amerpoort, maar de antroposofische identiteit bleef bewaard. Christophorus maakt deel uit van de internationale Camphill-beweging.

Christophorus gaat ervan uit dat elk kind, met of zonder een beperking, een gezonde kern heeft. Ieder mens is uniek. Begeleiders houden daar voortdurend rekening mee. Zij richten zich op het eigene van elk kind. Zij vragen zich voortdurend af: wie is dit kind? We zien zijn gedrag en beperkingen, maar wie is de mens daarachter?
 Lees meer over de visie van Christophorus.

Ritme

Die menselijke maat klinkt ook door in het ritme van de dag, de week en het jaar. Herkenbare momenten waarbij bewoners en begeleiders even stilstaan. Bij de (biologische) maaltijden en bij de wisseling van seizoenen. Samen vieren ze de feesten van het jaar. Van Kerstmis en Pasen tot Sint Jan en het Michaëlfeest. Het ritme biedt de kinderen herkenbaarheid en houvast.

Ontwikkeling

Ontwikkeling is de essentie van het leven. Dat geldt voor ieder mens, dus ook voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Juist voor hun ontwikkeling is een huiselijke en vertrouwde omgeving belangrijk. De begeleiders van Christophorus besteden daar veel aandacht aan. Zij zorgen ervoor dat kinderen en jongeren zich veilig voelen en zich zo goed mogelijk kunnen ontplooien.

Wonen

Aan de rand van het Panbos in Bosch en Duin wonen ongeveer 90 kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. In 10 bijzondere huizen met een warme sfeer. In Amersfoort heeft Christophorus ook een woning voor jongvolwassenen: Tiuri. In een minder groene omgeving, maar met dezelfde veilige en vertrouwde sfeer.

In 2011 is Christophorus met gezinshuizen gaan samenwerken en ondertussen zijn er 5 gezinshuizen in de regio. Twee gezinshuizen bieden zorg vanuit de antroposofische visie. Kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen, kunnen terecht in de kleinschalige en beschutte omgeving van een gezinshuis. Zij nemen hier deel aan het normale gezinsleven. Lees meer over de gezinshuizen.

School en dagbesteding

Overdag gaan de meeste jongeren naar de Meerklank, school voor Speciaal en Voorgezet Speciaal Onderwijs. De Meerklank is een zelfstandige school waar medewerkers van Amerpoort worden ingezet voor de zorg en begeleiding van kinderen die dat nodig hebben. In 2 locaties van de Meerklank (onder- en bovenbouw) wordt lesgegeven en begeleid vanuit de antroposofische identiteit. Leerlingen van 4 tot 20 jaar kunnen hier terecht. De Meerklank is een veilige leerplaats met veel toezicht en aandacht voor kinderen.

Sommige kinderen en jongeren vinden hun dagbesteding in een andere Amerpoort-locatie in de regio. Bijvoorbeeld in een van de kinderdagcentra, in natuurboerderij De Brinkhorst of in arbeidscentrum HowBazar.

Gezondheidscentrum

Met medische vragen en klachten kunnen de kinderen en hun ouders terecht bij het gezondheidscentrum van Christophorus, ook op het terrein in Bosch en Duin. Een betrokken team van artsen, verpleegkundigen en therapeuten staat voor hen klaar. Ook hier klinkt de eigen identiteit van Christophorus door. De medische zorg en de therapieën zijn gebaseerd op het antroposofische mensbeeld. De medewerkers realiseren zich bij alles dat het kind meer is dan alleen zijn of haar lichaam.

Plattegrond locaties Christophorus (pdf).

Google Street View

Bezoek Christophorus op Google Street View:

Routeplanner