Gezondheidscentrum Christophorus

Op dit centrum in Bosch en Duin gaat de reguliere gezondheidszorg samen met antroposofie.

Op dit centrum in Bosch en Duin gaat de reguliere gezondheidszorg samen met inzichten en therapieën die hun basis hebben in de antroposofie. Er is een nauwe samenwerking met het Gezondheidscentrum Zandheuvelweg, bijvoorbeeld op het gebied van medicatievoorziening en scholing.

Gezondheidscentrum Christophorus is er voor kinderen en jongeren die bij Christophorus wonen. In toenemende mate maken ook andere jonge mensen met een verstandelijke beperking gebruik van het gespecialiseerde aanbod van dit centrum in Bosch en Duin.

Het team van gezondheidscentrum Christophorus bestaat uit huisartsen, AVG-artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, een logopediste en enkele antroposofische therapeuten. Het gezondheidscentrum werkt nauw samen met de gedragsdeskundigen en andere professionals binnen Christophorus.

De therapieën die het gezondheidscentrum Christophorus biedt zijn gebaseerd op het antroposofische mensbeeld. Daarin wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de bewoner en aan de behandeling van eenzijdigheden en stoornissen in de ontwikkeling. Ze zijn er op gericht de lichamelijke gezondheid en het lichamelijke beleven te versterken. Ook op psychisch vlak, in het waarnemen, denken, voelen en handelen, betekenen zij een verrijking. Ze versterken de eigen gezond makende krachten die ieder mens heeft.

Contactgegevens

Gezondheidscentrum Christophorus
Duinweg 35
3735 LC
Bosch en Duin

030 693 52 25: maandag t/m vrijdag
Buiten kantoortijden werkt het gezondheidscentrum samen met de huisartsenpost Zeist (0900 430 14 30).

Behandelaars

De namen en BIG-registratienummers van de behandelaars staan vermeld in dit document (xls).