Duinweg 35 (Balthasar)

In woonhuis Balthasar wonen jongeren en jongvolwassenen met ernstig verstandelijke beperkingen.

Daarbij is er bij sommige de kinderen ook sprake van een lichamelijke beperking, autistisch spectrum, sensorische integratie problemen en/of matige gedragsproblematiek.Balthasar is een locatie van Christophorus op het groene terrein van Bosch en Duin. Overdag gaan de cliënten naar dagbesteding in Bosch en Duin of op andere locaties. In het weekend organiseren we verschillende activiteiten, zoals lekker een frisse neus halen tijdens een boswandeling of voorlezen en samen muziek maken. .Zij krijgen begeleiding vanuit een antroposofische visie.

Talander/Balthasar bestaat uit twee woningen met ieder 6 cliënten en 1 logeerplek. Tussen beide groepen wordt een ‘open deur beleid’ gehanteerd, waardoor er in alle opzichten meer ruimte ontstaat. Het huis staat aan de rand van een bos, waar we vaak wandelen. De woning en de omgeving stralen veel rust uit. De meeste slaapkamers en de woonkamer en badkamers bevinden zich op de benedenverdieping. Ook heeft iedere groep een kleine keuken en een woonkamer met uitzicht op- en deuren naar de bostuin.

In Talander/Balthasar is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Het huis is goed toegankelijk voor mensen met een visuele of auditieve beperking en voor mensen in een rolstoel.

Niet alleen in de woning, ook in de begeleiding staan rust, ritme en regelmaat centraal. Talenader/Balthasar heeft een betrokken team dat de kinderen een warm thuis wil bieden en de samenwerking met ouders en dagbesteding als een belangrijk onderdeel van de zorg ziet. Er wordt ontwikkelingsgericht gewerkt, geïnspireerd door de antroposofie. Het team is steeds op zoek om de mens achter de beperking te ontmoeten. De bejegening kenmerkt zich dan ook door veel respect en zorgvuldigheid.

Er is in Talander/Balthasar ook veel aandacht voor het vieren van de jaarfeesten. Het liefst samen met de ouders en verwanten en de hele Christophorus gemeenschap.

Onze medewerkers zijn tevens geschoold op het gebied van epilepsie en verpleegkundige handelingen. Er wordt gewerkt vanuit de LACCS methode. Regelmatig zijn er ‘goed-leven-gesprekken’ voor de cliënten, waarbij naar alle LACCS-aspecten wordt gekeken.

Christophorus biedt zorg en ondersteuning vanuit een antroposofische visie. Lees meer over de visie van Christophorus.

Ligging

Balthasar/Talander is te vinden op het bosrijke terrein van Bosch en Duin. Hier wonen zo'n 90 kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in 8 bijzondere huizen met een warme sfeer. Op dit terrein heeft Christophorus ook een aantal dagbestedingslocaties, de Werkplaatsen genoemd en u vindt er een gezondheidscentrum. Sommige woningen verraden in hun architectuur een andere kijk op het leven. Die kijk vloeit voort uit de traditie waarin de woningen van Christophorus staan, de antroposofie.

Routeplanner