Duinweg 35 (Kaspar)

Bij woning Kaspar wordt er woonzorg geboden vanuit de antroposofische visie aan 7 jongeren met een matig tot ernstig verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag.

Voor wie

Kaspar biedt plaats aan 7 jongeren met een verstandelijke beperking. Het huis is toegerust voor de begeleiding van jongeren met een matig tot ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Het moeilijk verstaanbare gedrag heeft zijn oorzaak in autisme, hechtingsproblematiek, disharmonische intelligentieprofielen en kan zich uiten in agressie.

De woning

De meeste slaapkamers en de woonkamer bevinden zich op de benedenverdieping.  Er is een huiselijke sfeer, waarbinnen de duidelijkheid en structuur geboden wordt die de jongeren nodig hebben. In woning zijn zoveel mogelijk natuurlijke materialen gebruikt en wordt rust gecreëerd door op elkaar afgestemde kleuren.

De begeleiding

De begeleiding op Kaspar wordt geboden door een betrokken team. We hechten veel belang aan een gestructureerde werkwijze en samenwerking met de dagbesteding en ouders van de cliënten. Begeleiders van Kaspar kijken naar de jongere achter het gedrag, de hulpvraag achter de mogelijke agressie. De focus ligt bij ons op de persoon en niet het gedrag. 

Er wordt gewerkt vanuit de methode ‘spoor A’, aangevuld met antroposofische inzichten. De leergang Moeilijk Verstaanbaar Gedrag wordt door alle medewerkers gevolgd. Het  team heeft ook regelmatig trainingen die gericht zijn op MVG en fysieke weerbaarheid.

Christophorus biedt zorg en ondersteuning vanuit een antroposofische visie. Lees meer over de visie van Christophorus.

De omgeving

Kaspar is onderdeel van Christophorus in Bosch en Duin. De tuin van woning Kaspar grenst direct aan het Panbos. Christophorus is gelegen aan de rand van het bos en de woningen en dagbestedingslocaties bevinden zich in een groene, welkome en pure omgeving. In deze rondwandeling Christophorus van ongeveer een uur ontdekt u de karakteristieke panden en de historie van deze locatie.

Routeplanner