Consultatieteams

Een overzicht van de consultatieteams van het Expertisecentrum die actief zijn binnen Amerpoort.

Voor vragen over thema’s als pijn, eten, slapen, sociale media en LIS (Lichamelijkheid, Intimiteit en Seksualiteit) kunt u terecht bij gespecialiseerde consultatieteams. Deze teams zijn nieuw binnen Amerpoort en nog volop in ontwikkeling. Elk team geeft passend advies (en mogelijk training), deelt kennis en beantwoordt vragen van binnen of buiten Amerpoort.

Wilt u meer weten? Informeer bij de gedragsdeskundige of het Expertiseloket. De medewerkers van het Expertiseloket zijn te benaderen via expertisecentrum@amerpoort.nl of telefoon 035-6475555 of 06-57420992.

Eetteam

Het Eetteam wordt ingeschakeld bij complexe problemen rond eten en drinken. Het Eetteam bestaat uit een logopedist, een fysiotherapeut, een gedragsdeskundige, een thuiszorgverpleegkundige en een diëtiste.

E-mail: eetteam@amerpoort.nl

Slaapteam

Mensen hebben slaap nodig om goed te kunnen functioneren. In je slaap verwerkt je hoofd de ervaringen van overdag en je lijf herstelt zich van de inspanningen gedurende de dag. Wanneer mensen slecht slapen kan dit veel gevolgen hebben voor de gezondheid en het functioneren overdag. Redenen om slecht te slapen kunnen bijvoorbeeld zijn: je zorgen maken, pijn hebben of discomfort ervaren, stress, epilepsie, verstoord slaap/waakritme. Wanneer mensen slecht slapen kan dit tot gevolg hebben dat mensen vermoeid zijn, minder alert reageren, geen informatie opnemen etc.

Bij mensen met een verstandelijke beperking is het niet altijd makkelijk te achterhalen hoe zij slapen. Of waarom ze slecht slapen, als ze dit aangeven. Wanneer mensen met een verstandelijke beperking slecht slapen kan dit bijvoorbeeld leiden tot gezondheidsklachten, stemmingsklachten, moeilijk verstaanbaar gedrag en in zichzelf gekeerd gedrag. Wil je een goed beeld hebben van de gezondheid van de cliënt, dan moet je ook kijken naar hoe iemand slaapt. Het slaapteam kan slaapgedrag in kaart brengen en advies geven bij mogelijke slaapproblemen.

 

Pijnteam

​Iedereen kan een beroep doen op het consultatieteam bij een vermoeden van pijn, onduidelijkheid over pijn, niet welbevinden van de cliënt of wanneer de meningen over pijn erg verschillen. Aanmelding vindt altijd plaats met medeweten van de arts en gedragsdeskundige. Het signaleren van pijn kan bij cliënten die functioneren op een (ernstig) verstandelijk beperkt niveau bemoeilijkt worden. Vaak is er sprake van communicatieproblemen waardoor cliënten niet kunnen benoemen dat er sprake is van pijn. Pijn is lastig vast te stellen en wordt daardoor snel gemist of geïnterpreteerd als gedragsproblematiek.

Cliënten die niet in staat zijn om duidelijke signalen te geven, maar subtiele en/of niet logische signalen geven, lopen het risico om niet begrepen te worden. Als de pijn wèl herkend wordt, is het niet altijd duidelijk waar deze pijn vandaan komt en hoe men vervolgens dient te handelen. Pijn is een veelzijdig, complex probleem. Vanwege de vele dimensies van pijn en omdat pijn verstrekkende gevolgen heeft voor het dagelijks functioneren, is pijn een verschijnsel dat zorg vraagt voor de gehele mens. Pijn (tijdig) signaleren kan van levensbelang zijn en vraagt om kennis, middelen en mogelijkheden om deze signalen naar waarde in te schatten.

Mocht je bij een cliënt een vermoeden van pijn hebben, dan kun je dit melden bij het consultatieteam Pijn. Dit kan via het mailadres pijn@amerpoort.nl. Ook vragen kunnen via dit mailadres gesteld worden.

Cliënt en Internet

Het consultatieteam Cliënt, Internet en Sociale media (CIS)
Mediawijsheid en Digitaal Burgerschap voor cliënten en medewerkers

Het CIS streeft naar een mediawijze zorgorganisatie met medewerkers die zich bewust zijn van hun digitaal burgerschap én cliënten daarbij goed kunnen begeleiden. Welke invloed hebben digitalisering en media nu echt op ons als medewerkers, cliënten en de maatschappij? Hoe kan ik apparaten en software goed gebruiken? Wat moet ik juist wel én wat niet doen? Hoe kunnen cliënten zo zelfstandig mogelijk leven online? Allemaal onderwerpen waar het consultatieteam CIS bij kan ondersteunen. 

E-mail: CIS@amerpoort.nl.

Wat doet het CIS voor cliënten?

 • Workshop over internet en sociale media (praatplaten/mediadiamant)
 • Workshop Sociale Slimmeriken (bordspel)
 • Thema bijeenkomsten (privacy, sexting, apps, tools, gamen)
 • Persoonlijke gesprekken over internet en sociale media (inclusief werkmap)
 • Ondersteunen bij het instellen van apparaten. (samen met een begeleider)
 • Uitzoeken wat er op internet allemaal kan (in een gesprek samen met begeleiding)
 • Begeleiders leren hoe zij goede mediacoaches zijn.

Wat doet het CIS voor medewerkers?
Een zo goed en zelfstandig mogelijk leven op internet voor alle cliënten, dat is waar we het voor doen! Om dit te bereiken is het belangrijk dat je weet wat Mediawijsheid en Digitaal Burgerschap is, welke (voorbeeld)rol je als begeleider hebt, welke kansen en risico’s er zijn voor je cliënten en dat je het gesprek hierover kunt aangaan tijdens je werk. Voor teams is er de training ‘Client en Internet’. Maar ook met jouw specifieke persoonlijke vraag over internet, sociale media, apps, zorgtechnologie, gebruik van de smartphone of tablet kun je bij het CIS terecht.

Wie kunnen er nog meer bij ons terecht? 

 • Verwanten en vrijwilligers
 • Collega’s van andere instellingen
 • MBO en HBO scholen
 • Kennismarkten/congresbureau ‘s

Heb je zelf suggesties of aanvullingen hierop, ook dan kun je ons mailen via cis@amerpoort.nl.

Lichamelijkheid en intimiteit

Consultatieteam Lichamelijkheid, Intimiteit en Seksualiteit

WAAR STAAT LIS VOOR?

 • Lichamelijkheid – verzorging, kennis en bewustzijn van het eigen lichaam.
 • Intimiteit – verbondenheid, dat kan lichamelijk, maar ook emotioneel of spiritueel zijn.
 • Seksualiteit – alle emoties, verlangens en gedragingen op seksueel gebied.

Deze 3 woorden omvatten een heel levensdomein dat we afkorten tot LIS. LIS is een belangrijk onderdeel van het gewone leven voor iedereen, dus ook voor mensen met een verstandelijke beperking.


WAAROM IS LIS BELANGRIJK?

Mensen hebben elk op hun eigen manier seksuele gevoelens, behoefte aan geborgenheid, intimiteit, en of seksuele behoeften. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar blijkt in de praktijk soms best lastig. Het vraagt om goede observaties, dialoog en respectvolle ondersteuning. Het LIS team draagt daar graag aan bij.

WAT DOET HET LIS-TEAM?

 • Het LIS team heeft een database aan informatie over LIS bij mensen met een verstandelijke beperking / sociaal kwetsbare mensen en houdt die bij.
 • Het LIS team heeft een overzicht van voorlichtingsmateriaal, gesprekskaarten, werkboeken en methodieken.
 • Het LIS team biedt teamtrainingen op maat. Ontdek welke vragen er bij cliënten leven. Bewustwording, alertheid en handelingsvaardigheden zijn nodig om de signalen te herkennen en daar effectief op in te spelen. Denk aan praktische zaken als:

‘hoe leer ik een cliënt op passende wijze over zelfverzorging’,

‘hoe geef ik voorlichting’, ‘wat doen we aan vorming op onze locatie?'

’als dat voor jou als begeleider helder is en je bent je bewust van je eigen normen en waarden, ben je beter in staat om met LIS-thema’s om te gaan en weet je hoe je kunt handelen.'

 • Het LIS team biedt consulten aan bij casuïstiek: zo kunnen we inspelen op een vraag van de cliënt en of zijn omgeving. Dit zijn vragen waar het eigen team met de ondersteuning van de gedragsdeskundige of behandelaar niet meer verder komt. 

WIE MAKEN DEEL UIT VAN HET LIS TEAM?

Het LIS team bestaat uit medewerkers van Amerpoort met een agogische achtergrond, ondersteund door een gedragsdeskundige met LIS in het aandachtsgebied.

Indien nodig werken wij samen met een Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG), psychiater, paramedici (bijv. ergo- / S-I of fysiotherapeut), een systeemtherapeut of cognitief gedragstherapeut.

CONSULT AANVRAGEN?

Neem contact op met het LIS team op door te mailen naar lis@amerpoort.nl 
Vermeld in de mail duidelijk je vraag of wens en je contactgegevens.

Wij helpen u graag!

Meer weten over onze diensten of informatie over beschikbare plaatsen? Direct aanmelden? Onze medewerkers staan klaar voor alle (aanstaande) cliënten, hun verwanten en vertegenwoordigers.

Contact & Route