Pijnteam

Het consultatieteam Pijn helpt bij het tijdig onderkennen van pijn bij cliënten.

WAT DOEN WE?
Het consultatieteam Pijn helpt bij het tijdig onderkennen van pijn bij cliënten. Op die manier kunnen zij de juiste ondersteuning of behandeling krijgen en hoeven ze niet langer dan onvermijdelijk met pijn te leven.

Pijn is een veelzijdig complex probleem. Bij mensen met een ver­ standelijke beperking kunnen pijnklachten vaker voorkomen, terwijl zij soms niet kunnen benoemen dat er sprake is van pijn. Pijn is lastig vast te stellen en wordt daardoor snel gemist of geïnterpreteerd als gedragsproblematiek. Als pijn wèl herkend wordt, is het niet altijd duidelijk waar deze pijn vandaan komt en hoe men vervolgens dient te handelen.

Het consultatieteam Pijn kan antwoord geven op de vraag: ‘heeft deze cliënt pijn?’ Dit doen we door middel van observatie en pijnscorelijsten. We geven advies indien er sprake is van pijn en trainen teams in pijnherkenning.

"Door de training van het consultatieteam Pijn, zijn wij als team beter in staat om pijngedrag te herkennen bij onze cliënten.”

VOOR WIE? 
Cliënten en medewerkers

MEER WETEN?
Mail naar pijnteam@amerpoort.nl.