Consultatieteam Psychofarmaca

Het consultatieteam Psychofarmaca geeft advies over het optimaal gebruiken van psychofarmacagebruik of het afbouwen van deze medicijnen bij cliënten.

WAT DOEN WE?
Het consultatieteam Psychofarmaca geeft advies overhet optimaal gebruiken van psychofarmacagebruik of het afbouwen van deze medicijnen bij cliënten. Wij bieden dit ook aan voor huisartsen ter ondersteuning van hun patiënten.

Psychofarmaca zijn medicijnen die gebruikt worden bij psychische problemen. Ook worden de medicijnen regelmatig ingezet om gedragsproblemen te verminderen. Vaak krijgen mensen psycho­ farmaca in een acute situatie. Dan wordt na afloop lang niet altijd gekeken of de cliënt weer kan stoppen met de medicatie. Op die manier krijgen mensen regelmatig te veel of te lang psycho­ farmaca. Om dit te voorkomen is het goed om hier bij de jaarlijkse evaluatie serieus bij stil te staan. Bij psychofarmaca onder dwang evalueer je elke drie maanden of de medicatie nog nodig is.

Psychofarmaca hebben invloed op emoties, gedrag en het lichamelijk functioneren. Het is daarom belangrijk om verande­ ringen hierin in de gaten te houden. Je kunt daarbij letten op veranderingen van de hartslag en bloeddruk, gewicht, eten, uit­ scheiding, slapen, alertheid, bewegingspatronen en tics. Bij het ouder worden kunnen psychofarmaca sterker gaan werken door bijvoorbeeld een veranderende werking van de nieren en een vermindering van onder andere het spierweefsel.

“Het jaarlijks evalueren van medicatie, dus ook psychofarmaca, helpt bij optimaal gebruik.”

VOOR WIE?
Cliënten, familie, begeleiders, huisartsen, gedragskundigen en verpleegkundigen.

MEER WETEN?
Voor vragen of aanmeldingen graag een mail naar psychofarmaca@amerpoort.nl