CIS-team

Cliënt, Internet en Sociale media (CIS). Mediawijsheid en Digitaal Burgerschap voor cliënten en medewerkers.

WAT DOEN WE?
Visieontwikkeling, workshops, voorlichting, dialoog en verschillende projecten waarin internet en sociale media centraal staan.

Elk team bij Amerpoort een eigen mediabeleid; dat is waar CIS naar streeft. We willen teams bewust en bekwaam maken in een maatschappij die steeds digitaler wordt.

Begeleiders hebben een voorbeeldfunctie en zijn nu ook media­ opvoeder en ondersteuner. Cliënten hebben recht op internet, moeten digitaal mee kunnen blijven doen, kansen krijgen en af en toe beschermd worden voor online slachtoffer­ en/of daderschap.

CIS helpt teams met een visie en methodische aanpak van media­ wijsheid afgestemd op de cliënt. Je kunt bij ons terecht met al je vragen over het gebruik van internet, digitalisering, digitale vaar­ digheden, sociale media, mediawijsheid en digitaal burgerschap. CIS organiseert projecten als de Week van de Mediawijsheid, Amerpoort YouTube Awards, Visiespel Slim met Media en de MediaDiamant.

“Als zorgprofessional ondersteun je mensen op een aantal leefgebieden. Internet is daar de afgelopen jaren ook onderdeel van geworden. Ik vind het belangrijk dat hulpverleners zich dat realiseren.” 
Sonja Heijkamp, projectleider CIS

VOOR WIE? 
Medewerkers, cliënten, familie, ondersteunende diensten en ketenpartners.

MEER WETEN?
Mail naar CIS@amerpoort.nl