LIS-team

Lichamelijkheid, Intimiteit en Seksualiteit (LIS).

WAT DOEN WE?
Het LIS-team beheert en onderhoudt een database met informatie over LIS bij mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast bieden we teamtrainingen op maat en kun je bij ons terecht voor advies bij specifieke vragen.

LIS is de afkorting voor Lichamelijkheid (verzorging, kennis en bewustzijn van het eigen lichaam), Intimiteit (verbondenheid, dat kan lichamelijk, maar ook emotioneel of spiritueel zijn) en Seksualiteit (alle emoties, verlangens en gedragingen op seksueel gebied). LIS is een belangrijk onderdeel van het gewone leven voor iedereen, dus ook voor mensen met een verstandelijke beperking.

Het LIS­team beheert en onderhoudt een database met informatie over LIS bij mensen met een verstandelijke beperking /sociaal kwetsbare mensen. Ook heeft het LIS­team een overzicht van voorlichtingsmateriaal, gesprekskaarten, werkboeken en metho­ dieken. Daarnaast biedt het LIS­team teamtrainingen op maat en advies bij specifieke vragen.

“Ik ben zo blij dat we elke week kwartet spelen, want nu kan ik vertellen over wat ik voel.” 
Cliënt

VOOR WIE?
Iedereen binnen Amerpoort kan een beroep op ons doen.

MEER WETEN?
Mailen naar lis@amerpoort.nl