Voorbeelden van de inzet van ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen zijn actief op verschillende manieren. Hieronder vind je voorbeelden van activiteiten.

Ervaringsdeskundigen zijn actief op verschillende manieren. Hieronder vind je voorbeelden van activiteiten.

 

Voorlichting

 • De ervaringsdeskundige geeft samen met anderen op de introductiedag info aan nieuwe medewerkers.
 • De ervaringsdeskundige geeft gastlessen op scholen, ROC's en Hogescholen, bij gemeenten en bij bedrijven.


Lotgenotencontact

 • De ervaringsdeskundige wisselt ervaringen met andere zorgorganisaties uit op landelijke netwerkbijeenkomsten.
 • De ervaringsdeskundige geeft presentaties en helpt bij gesprekken op (woon)groepen van Amerpoort.


Training

 • De ervaringsdeskundige is onderdeel van een ´Wist je dat´ team, over de rechten van cliënten bij het ondersteuningsplan. Dit team geeft trainingen aan cliënten. 
 • Ervaringsdeskundigen hebben geleerd hun eigen thema’s te herkennen en te presenteren. Teams of groepen cliënten kunnen hen benaderen voor een training of gesprek over een bepaald onderwerp. 
 • Train de trainer, gezamenlijke trainingsochtend over onderwerpen die leven bij cliënten en medewerkers van Amerpoort.
 • De ervaringsdeskundigengaan een Minor volgen op de Hogeschool Utrecht met studenten social work.


Advies en belangenbehartiging

 • De ervaringsdeskundige doet mee aan beleidsgesprekken bij verschillende ministeries voor de Prokkel (een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder beperking).
 • De ervaringsdeskundige is ingezet bij de training LVB van Amerpoort.


Kennis en onderzoek

 • De ervaringsdeskundige doet mee aan onderzoek naar de Rouwkubus.
 • De ervaringsdeskundige doet mee aan onderzoek bij de Academische Werkplaats, bijvoorbeeld naar moeilijk verstaanbaar gedrag.