Voorbeelden van de inzet van ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen zijn actief op verschillende manieren.

Ervaringsdeskundigen zijn actief op verschillende manieren. Hieronder vind je voorbeelden van activiteiten.

 

Voorlichting

 • De ervaringsdeskundige geeft samen met anderen op de introductiedag info aan nieuwe medewerkers.
 • De ervaringsdeskundige geeft gastlessen op scholen, ROC's en Hogescholen, bij gemeenten en bij bedrijven.


Lotgenotencontact

 • De ervaringsdeskundige wisselt ervaringen met andere zorgorganisaties uit op landelijke netwerkbijeenkomsten.
 • De ervaringsdeskundige geeft presentaties en helpt bij gesprekken op (woon)groepen van Amerpoort.


Training

 • De ervaringsdeskundige is onderdeel van een ´Wist je dat´ team, over de rechten van cliënten bij het ondersteuningsplan. Dit team geeft trainingen aan cliënten. 
 • Ervaringsdeskundigen hebben geleerd hun eigen thema’s te herkennen en te presenteren. Teams of groepen cliënten kunnen hen benaderen voor een training of gesprek over een bepaald onderwerp. 
 • Train de trainer, gezamenlijke trainingsochtend over onderwerpen die leven bij cliënten en medewerkers van Amerpoort.
 • De ervaringsdeskundigengaan een Minor volgen op de Hogeschool Utrecht met studenten social work.


Advies en belangenbehartiging

 • De ervaringsdeskundige doet mee aan beleidsgesprekken bij verschillende ministeries voor de Prokkel (een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder beperking).
 • De ervaringsdeskundige is ingezet bij de training LVB van Amerpoort.


Kennis en onderzoek

 • De ervaringsdeskundige doet mee aan onderzoek naar de Rouwkubus.
 • De ervaringsdeskundige doet mee aan onderzoek bij de Academische Werkplaats, bijvoorbeeld naar moeilijk verstaanbaar gedrag.