Peuterdagcentra

Een stimulerende en stabiele omgeving waar ieder kind zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen

Een goede sfeer en een veilige en speel- en leeromgeving zijn belangrijke voorwaarden voor de begeleiding en verzorging van kinderen, juist als zij een verstandelijke beperking hebben. De peuterdagcentra van Amerpoort bieden zo’n omgeving. De verschillende groepen hebben hun eigen accenten in de begeleiding.

Een stimulerende omgeving voor het kind is belangrijk, evenals het vertrouwen van de ouders in de begeleiders. Ouders dragen de zorg voor hun (kwetsbare) kind een of meerdere dagen per week over. Ze moeten er dus op kunnen rekenen dat hun kind in goede handen is. Begeleiders hebben dan ook regelmatig en intensief contact met de ouders over de ontwikkeling van hun kind.

De medewerkers van onze peuterdagcentra zorgen voor een stabiele en stimulerende omgeving. Waar het kind gewoon kind kan zijn, waar het uitgedaagd wordt zijn of haar beperking te overwinnen. Ontspannen, ontwikkelen, ontmoeten en ontdekken zijn de kernwoorden. Ieder kind op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. En uiteraard in nauwe samenwerking met de ouders.

In de regio Amersfoort hebben we verschillende peutergroepen. In de wijk Schothorst hebben we drie reguliere behandelgroepen, één revalidatiegroep en één schoolvoorbereidende groep. 

In Nijkerk hebben we de peuterdagcentrum De Bloementuin.

Bij peuterdagcentrum Irene in Utrecht kunnen jonge kinderen tussen 0 en 4 jaar met een ontwikkelingsachterstand, beperking en/of gedragsproblemen terecht voor veilige en vertrouwde dagopvang.

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. Voor alle algemene vragen kunt u 24 uur per dag terecht bij de receptie van Amerpoort: 035 647 5555 -  info@amerpoort.nl

Klantbureau