Peuterdagcentrum Amersfoort / Leusden

Behandelgroepen Amersfoort, behandelgroepen Leusden, schoolvoorbereidende groep Doremi, therapeutische peutergroep Mikaré.

Algemeen

Informatie volgt...

Amersfoort

Informatie volgt...

Leusden

Informatie volgt...

Doremi

Peuterdagcentrum Doremi is een veilige en levendige speel- en leeromgeving in de wijk Schothorst voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 5 jaar met een ontwikkelingsachterstand en/of een verstandelijke beperking.

Bij Peuterdagcentrum Doremi staat het kind centraal en van daaruit worden de kinderen begeleid in hun ontwikkeling. In het lokaal zijn verschillende speelhoeken waar kinderen kunnen spelen en buiten is er een klein en een groot speelplein. Hier maken we regelmatig gebruik van. Kinderen kunnen hier fietsen, rennen, schommelen en samen plezier maken.

Op Doremi is er veel aandacht voor de ontwikkeling van zelfredzaamheid, verstandelijke ontwikkeling, ontwikkeling van de grove en fijne motoriek, taal en schoolse vaardigheden van de kinderen. Kinderen leren spelen, delen en op hun beurt wachten. In groepen, afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van het kind, werken we aan de motoriek en verstandelijke ontwikkeling. We gebruiken de methode STIP (sociale training in de praktijk), ieder kind heeft werk in zijn werkbak (afgestemd op de persoonlijke doelen en vaardigheden van het kind) en we spelen spelletjes in kleine groepjes. Door middel van schoolse activiteiten wordt toegewerkt naar een vervolgplek binnen een vorm van onderwijs.

De begeleiders hebben veel contact met de ouders. Iedere week ontvangen zij een weekbrief met daarin alle foto’s en verhaaltjes over de afgelopen week. Daarnaast wordt iedere ouder wekelijks op de hoogte gehouden (via telefoon of mail) van de ontwikkeling van het kind. Natuurlijk is er ook bij het brengen en halen ruimte voor overleg en vragen. We organiseren 1 keer per jaar een ouderavond.

Dagelijks biedt Doremi ruimte aan 10 peuters en kleuters. Er werken 3 vaste begeleiders met een HBO- of MBO-opleiding. Ze hebben kennis van epilepsie, autisme, gedragsproblemen, syndroom van Down en andere soorten syndromen. Een orthopedagoog, fysiotherapeut, bewegingsagoog logopedist, muziektherapeut, ergotherapeut en spelbegeleidster ondersteunen deze vaste begeleiders een paar uur per week.

Mikaré

Therapeutisch peuterdagcentrum Mikare biedt een veilige en uitdagende omgeving aan kinderen van 0 tot 4 jaar met verstandelijke en motorische beperkingen. Wat voor andere kinderen normaal is, is voor hen vaak moeilijk: zij kunnen nauwelijks door ervaring leren. Mikare biedt een klimaat waarin dat wel kan. U vindt Mikare bij peuterdagcentrum Mikado in de Amersfoortse wijk Schothorst.

De groepsleiders van Mikare geven de kinderen dagelijkse structuur met veel herhaling. Daarnaast bieden zij activiteiten om de sociale en emotionele ontwikkeling en zelfredzaamheid te vergroten. Zo ontstaat een veilig en uitdagend klimaat waarin we spelenderwijs werken aan de motoriek, bewegingsvaardigheden, arm-handfunctie, mondmotoriek, spraak-taalontwikkeling, sociale ontwikkeling, emotionele ontwikkeling en zelfredzaamheid.

De groep bestaat uit maximaal 7 kinderen, de meesten komen 2 dagen per week. Bijna alle kinderen hebben een kwetsbare gezondheid en hebben vaak extra zorg nodig, zoals kunstmatige voeding. De 2 vaste begeleiders van Mikare zijn deskundig, ook bij die specifieke zorg. Ze hebben kennis van epilepsie, autisme, gedragsproblemen, syndroom van Down en andere soorten syndromen.

Mikare werkt samen met het kinderrevalidatieteam van het Meander Medisch Centrum. Dit team verzorgt elke ochtend verschillende therapieën:

  • De kinderfysiotherapeut onderzoekt en behandelt de motoriek en bewegingsvaardigheden.
  • De ergotherapeut helpt zoeken naar praktische oplossingen voor dagelijkse problemen. 
  • De logopedist behandelt problemen met mondmotoriek, spraak en taal, eten en drinken. 
  • De kinderrevalidatiearts stelt het behandelplan op en is eindverantwoordelijk.
  • De ontwikkelingspsycholoog en maatschappelijk werker ondersteunen de ouders bij vragen over opvoeding en ontwikkeling.

Onze begeleiders hebben veel contact met de ouders. Zij informeren hen dagelijks via een schriftje. Natuurlijk is er ook bij het brengen en halen ruimte voor overleg en vragen. We organiseren 1 keer per jaar een ouderavond en 1 keer per 2 maanden een gezinsochtend. We bespreken dan het thema waaraan we werken met de groep. Ook kunnen ouders dan ervaringen uitwisselen.

De meeste ouders regelen zelf het vervoer van hun kind. Vervoer kan ook via Amerpoort geregeld worden, hiervoor is een indicatie nodig via het CIZ.

Ligging 

Mikare ligt in de wijk Schothorst in Amersfoort in één pand met een reguliere peuterspeelzaal en met peuterdagcentrum Mikado. Mikare heeft een snoezelruimte, een gymzaal, een hal met een ballenbad en een grote buitenspeelplaats. Park Schothorst ligt op loopafstand. In de zomer gaan we daar vaak wandelen en spelen.

Routeplanner