Peuterdagcentrum De Bloementuin, Nijkerk

Algemeen

Peuterdagcentrum De Bloementuin bevindt zich op landgoed Groot Hennekeler in Nijkerk. De Bloementuin biedt observatie en behandeling aan kinderen tussen de 0 en 5 jaar oud. De kinderen hebben een ontwikkelingsachterstand, vaak gecombineerd met een stoornis in het autismespectrum en soms gedragsproblemen. Er zijn drie groepen Vogel, Bambino (vroegdiagnostiek) en Bloem. Het Peuterdagcentrum zit in de deel. Op hetzelfde terrein is ook Kinderdagopvang Bzzzonder gevestigd.

Vogel

Maak je je als ouder zorgen om je kind? Lijkt de ontwikkeling anders te verlopen dan bij leeftijdsgenootjes of kun je zijn of haar gedrag soms moeilijk begrijpen? Bij peuterbehandelgroep Vogel (voorheen Korenbloem) vind je een veilige plek waar je kind plezier heeft en zijn talenten ontwikkelt. Want ieder kind is uniek en heeft recht om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen in zijn eigen tempo.

Voor wie?

Als je merkt dat je peuter zich anders ontwikkelt dan andere kinderen, wil  je graag dat het zo gewoon mogelijk meedoet. Ook als er bijvoorbeeld sprake is van een taal- of ontwikkelingsachterstand of van een verstandelijke meervoudige beperking. Als jouw kind iets meer aandacht nodig heeft, kan je terecht bij de peuterbehandelgroep Vogel in Nijkerk. De groep bestaat uit maximaal 7 kinderen en is vijf dagen in de week open.

Wat bieden we?

Bij Vogel heeft je kind een veilige en levendige speel- en leeromgeving. Ons team van ervaren begeleiders besteedt veel aandacht aan de sociale ontwikkeling van de kinderen. Ze leren spelen, delen en op hun beurt wachten. Ook stimuleren we de cognitieve ontwikkeling, de ontwikkeling van de grove en fijne motoriek en de spraak-taalontwikkeling. Dit gebeurt in individuele en groepsactiviteiten, afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van jouw kind. We ondersteunen alle activiteiten met gebaren, foto’s en/of pictogrammen.

Veel contact met ouders

Als ouder/verzorger heb je dagelijks persoonlijk contact met de begeleiders. Daarnaast stelt de gedragsdeskundige van de Korenbloem samen met jou en de therapeuten en begeleiders een behandelplan op. Elke drie maanden evalueren we het behandelplan en tussentijds stemmen we bevindingen van je kind met elkaar en jou af.

Het team rondom je kind

Op de peuterbehandelgroep ziet je kind bekende gezichten van gespecialiseerde pedagogisch medewerkers. Daarnaast is er een expertiseteam van o.a. een gedragsdeskundige, logopedist, ergotherapeut, muziektherapeut  en kinderfysiotherapeut. Zij zien de kracht van je kind en kijken samen met jou wat de meest passende vervolgstap is.

Meer informatie en aanmelden?

Om in aanmerking te komen voor deze groep heeft je kind een beschikking nodig van het gebiedsteam. Hoe dit in zijn werk gaat kun je navragen bij uw gebiedsteammedewerker van de gemeente. Voor aanmelding kan je contact opnemen met het Klantbureau via 035 - 647 52 52.

Heb je verder nog vragen? We horen het graag. Neem contact op met ons via telefoonnummer 06 - 53 686 458

Vogel maakt deel uit van een groter geheel van behandelcentra voor kinderen. Zo werken wij nauw samen met peuterdagentrum Mikado en kinderdagcentrum Onder één Dak, beiden in Amersfoort en onderdeel van Amerpoort.  Daarnaast bieden we ambulante begeleiding en opvoedondersteuning in de vorm van Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG) en Thuis ondersteunende zorg (TOZ) en opvoedondersteuning.

Bambino

Maak je je als ouder zorgen om je kind? Lijkt de ontwikkeling anders te verlopen dan bij leeftijdsgenootjes of kun je zijn of haar gedrag soms moeilijk begrijpen? Bij Vroegdiagnostiek Bambino observeren wij je kind en brengen zo de ontwikkeling van je kind in beeld.

Bij Vroegdiagnostiek Bambino observeren en volgen we kinderen van nul tot vijf jaar met een hulpvraag spelenderwijs. Dit doen we voor een periode van maximaal vier maanden. Daarmee proberen we zo vroeg mogelijk te ontdekken wat er precies aan de hand is en antwoord te vinden op je vragen. De groep bestaat uit zes kinderen en is twee ochtenden in de week open.

Observatie en Onderzoek

Het is bij jonge kinderen vaak lastig om te bepalen wat er precies aan de hand is. Bij Vroegdiagnostiek Bambino volgen we een kind daarom langere tijd. Bij de observatie zijn vragen van jou als ouder ons uitgangspunt. Door een afwisselend observatieprogramma van individueel spel, groepsactiviteiten en onderzoeksmomenten, krijgen we nog beter in beeld wat er precies aan de hand is en wat je kind nodig heeft. Ook onderzoeken we welke begeleiding het best bij je kind past en geven we je handvatten voor thuis en/of voor de opvang waar je kind naar toe gaat. Naast de vaste evaluatiemomenten, krijg je deze informatie tijdens de breng- en ophaalmomenten.

Advies

Een pedagogisch medewerker en gedragsdeskundige van Vroegdiagnostiek Bambino doen de observaties en onderzoeken. Hierbij betrekken ze de expertise van een multidisciplinair team van o.a. een kinderfysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist. Tijdens de periode dat we observeren en onderzoeken, stemmen we onze bevindingen tussentijds met je af. Aan het einde van het traject geven we je advies over passende begeleiding, opvoeding, behandeling of vervolgplek/schoolkeuze. Ons uitgangspunt is dat ieder kind uniek is en recht heeft om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen in zijn eigen tempo.

Informatie

Neem voor informatie contact op met observatiegroep Bambino via Pauline Tijmense (06 238 97 180 of P.Tijmense@amerpoort.nl) en Anja Bos (06  06 13 108 513 of abos@amerpoort.nl

Bloem

Maak je je als ouder zorgen om je kind? Lijkt de ontwikkeling anders te verlopen dan bij leeftijdsgenootjes of kun je zijn of haar gedrag soms moeilijk begrijpen? Bij peuterbehandelgroep Bloem vind je een veilige plek waar je kind plezier heeft en zijn talenten ontwikkelt. Want ieder kind is uniek en heeft recht om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen in zijn eigen tempo.

Voor wie? 

Als je merkt dat je peuter zich anders ontwikkelt dan andere kinderen, wil  je graag dat het zo gewoon mogelijk meedoet. Ook als er bijvoorbeeld sprake is van een taal- of ontwikkelingsachterstand of van een verstandelijke meervoudige beperking. Als jouw kind iets meer aandacht nodig heeft, kan je terecht bij de peuterbehandelgroep Bloem in Nijkerk. De groep bestaat uit maximaal 7 kinderen tussen de twee en vier jaar en is open op dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Wat bieden we? 

Bij Bloem heeft je kind een veilige en levendige speel- en leeromgeving. Ons team van ervaren begeleiders besteedt veel aandacht aan de sociale ontwikkeling van de kinderen. Ze leren spelen, delen en op hun beurt wachten. Ook stimuleren we de cognitieve ontwikkeling, de ontwikkeling van de grove en fijne motoriek en de spraak-taalontwikkeling. Dit gebeurt in individuele en groepsactiviteiten, afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van jouw kind. We ondersteunen alle activiteiten met gebaren, foto’s en/of pictogrammen.

Veel contact met ouders 

Als ouder/verzorger heb je dagelijks persoonlijk contact met de begeleiders. Daarnaast stelt de gedragsdeskundige van de Bloementuin samen met jou en de therapeuten en begeleiders een behandelplan op. Elke drie maanden evalueren we het behandelplan en tussentijds stemmen we bevindingen van je kind met elkaar en jou af.

Het team rondom je kind 

Op de peuterbehandelgroep ziet je kind bekende gezichten van gespecialiseerde pedagogisch medewerkers. Daarnaast is er een expertiseteam van o.a. een gedragsdeskundige, logopedist, ergotherapeut, muziektherapeut  en kinderfysiotherapeut. Zij zien de kracht van je kind en kijken samen met jou wat de meest passende vervolgstap is.

Meer informatie en aanmelden? 

Om in aanmerking te komen voor deze groep heeft je kind een beschikking nodig van het gebiedsteam. Hoe dit in zijn werk gaat kun je navragen bij uw gebiedsteammedewerker van de gemeente. Voor aanmelding kan je contact opnemen met het Klantbureau via 035 - 647 52 52.

Heb je verder nog vragen? We horen het graag. Neem contact op met ons via telefoonnummer 06 - 53 686 458

Bloem maakt deel uit van een groter geheel van behandelcentra voor kinderen. Zo werken wij nauw samen met peuterdagentrum Mikado en kinderdagcentrum Onder één Dak, beiden in Amersfoort en onderdeel van Amerpoort.  Daarnaast bieden we ambulante begeleiding en opvoedondersteuning in de vorm van Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding (PPG) en Thuis ondersteunende zorg (TOZ) en opvoedondersteuning.

Routeplanner

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. Voor alle algemene vragen kunt u 24 uur per dag terecht bij de receptie van Amerpoort: 035 647 5555 -  info@amerpoort.nl

Klantbureau