Peuterdagcentrum Irene

Dagopvang in kleine groepen in de regio Utrecht voor jonge kinderen met een beperking.

Algemeen

Peuterdagcentrum Irene biedt veilige en vertrouwde dagopvang in Utrecht voor jonge kinderen tussen 0 en 4 jaar met een ontwikkelingsachterstand, beperking en/of gedragsproblemen. De kinderen krijgen hier zorg en begeleiding in kleine groepen met vaste medewerkers.

Peuterdagcentrum Irene heeft 4 groepen op 2 locaties in Utrecht: groep Beer en Kangoeroe in Terwijde en groep Olifant en therapeutische peutergroep Aap, in samenwerking met de Hoogstraat Revalidatie, in Wittevrouwen. Op de dagopvang werken vaste begeleiders met HBO- en MBO- niveau. Ze hebben kennis van epilepsie, autisme, gedragsproblemen, syndroom van Down en andere soorten syndromen.

Individuele ontwikkeling

Ieder kind is uniek, met eigen mogelijkheden en capaciteiten. Wij besteden in ons peuterdagcentrum veel aandacht aan de individuele ontwikkeling. Deze kinderen ontdekken de wereld met hun zintuigen en lichaam. Onze activiteiten zijn dan ook gericht op horen, zien, ruiken, proeven en voelen. Zo spelen we bijvoorbeeld met materiaal als zand, scheerschuim en water. Daarnaast werken we met ontwikkelingsmateriaal wat aangepast is op het niveau van het kind, zoals puzzels, boekjes en actie- reactiespeelgoed.

Onze gesproken taal gaat altijd samen met andere vormen van communicatie, zoals ondersteunende gebaren, voorwerpen, plaatjes en foto’s.

Veel contact met ouders

De begeleiders hebben veel contact met de ouders en informeren hen regelmatig via een schriftje. We vinden het fijn als ouders op hun beurt vertellen wat hun kind thuis beleeft. Ouders kunnen met al hun wensen, vragen en zorgen bij ons terecht. Als de tijd hiervoor bij het brengen of halen ontbreekt, maken we een aparte afspraak. We organiseren 1 á 2 keer per jaar een gezinsochtend en 2 keer per jaar een ouderavond met een thema. Daarnaast wordt er af en toe een gezellige bijeenkomst op de dagopvang georganiseerd, bedoeld voor alle ouders om informatie en ervaringen uit te wisselen.

Groep Beer en Kangoeroe

Groep Beer en Kangoeroe zijn gevestigd in een nieuw pand in Terwijde, samen met regulier kinderdagverblijf Saartje. Er is mogelijkheid tot integratie met de kinderen van het reguliere kinderdagverblijf. Deze locatie beschikt over een speelhal, snoezelruimte en een buitenspeelplaats. 

Een paar uur per week zijn een orthopedagoog, logopedist, fysiotherapeut en ergotherapeut aanwezig. Ze ondersteunen en coachen de begeleiders bij zowel individuele behandeldoelen van de kinderen, als bij groepsactiviteiten. 

In deze flyer (pdf) vindt u alle informatie van deze groep op een rij.

Adresgegevens 

Peuterdagcentrum Irene – locatie Terwijde
Operettelaan 751 
3543 BR Utrecht

030 7200217 (groep beer en kangoeroe)
06 22222916 Coördinator Saskia Alberts

 

Groep Olifant

Groep Olifant is gevestigd in een nieuw pand in de wijk Wittevrouwen, samen met antroposofische regulier kinderdagverblijf Rozenrood van Ludens. Er is mogelijkheid tot integratie met de kinderen van het reguliere kinderdagverblijf. Deze locatie beschikt over een speelhal, snoezelruimte en een buitenspeelplaats. 

Een paar uur per week zijn een orthopedagoog, logopedist, fysiotherapeut en ergotherapeut aanwezig. Ze ondersteunen en coachen de begeleiders bij zowel individuele behandeldoelen van de kinderen, als bij groepsactiviteiten. 

Download de flyer van groep Olifant (pdf)

Adresgegevens 

Peuterdagcentrum Irene – locatie bilstraat
Biltstraat 337
3572 AS Utrecht

030 820 0755 (groep Olifant)
06 22222916 Coördinator Saskia Alberts

 

Groep Aap

De therapeutische peutergroep Aap is een gezamenlijk initiatief van De Hoogstraat Revalidatie en Amerpoort. De peutergroep is gevestigd in een nieuw pand in de wijk Wittevrouwen, samen met antroposofische regulier kinderdagverblijf Rozenrood van Ludens. Er is mogelijkheid tot integratie met de kinderen van het reguliere kinderdagverblijf. Deze locatie beschikt over een speelhal, snoezelruimte en een buitenspeelplaats.

De therapeutische peutergroep Aap is er voor kinderen tussen 2 en 4 jaar met een indicatie voor behandeling in een groep en voor medisch specialistische revalidatie. De samenwerkende organisaties spelen hiermee in op de wens van ouders om gespecialiseerde kinderopvang en revalidatiebehandeling te combineren. 

Aanvullen en versterken

Naar therapeutische peutergroep Aap, komen kinderen met verschillende diagnoses en verschillende ontwikkelingsniveaus. De peuters komen enkele dagen per week en zitten in een groepje van maximaal 7 kinderen, onder begeleiding van 2 groepsleidsters. Naast de groepsleidsters is een vaste groep behandelaars gedurende de ochtend aanwezig om de kinderen te behandelen; een fysiotherapeut, logopedist en een ergotherapeut. Er wordt interdisciplinair gewerkt. Deze manier van samenwerken maakt dat zij elkaar aanvullen, versterken en direct zaken aan elkaar over kunnen dragen. Vanuit Amerpoort is een orthopedagoge verbonden aan de groep, vanuit De Hoogstraat een maatschappelijk werkende. De revalidatiebehandeling staat onder verantwoordelijkheid van de kinderrevalidatiearts. 

Structuur

Er wordt gewerkt in een dagelijks terugkerende structuur, waarin voorspelbaarheid, herhaling, overzicht en herkenbaarheid voor de kinderen centraal staan. In deze structuur sluiten de behandelaars aan bij de dagelijkse activiteiten van de peuters.

Gedurende de ochtend wordt groepstherapie afgewisseld met individuele therapie en is er aandacht voor het eten en drinken op de groep.

Plaatsing en behandeling

Plaatsing in peutergroep Aap, wordt o.a. bepaald door: de vragen van de ouders, de vraag voor gespecialiseerde opvang en ontwikkelingsstimulatie in een groep, het ontwikkelingsniveau van de peuter en de vraag om revalidatiebehandeling. De behandeling richt zich op de individuele behoefte en mogelijkheden van het kind op alle ontwikkelingsgebieden (mobiliteit, communicatie, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling, spel, zelfverzorging). Ouders kunnen ondersteund worden bij opvoedingsvragen. Het behandelteam geeft de ouders advies over de meest geschikte vervolgplek (school), voordat hun kind vier jaar wordt. 

Download de flyer van groep Aap (pdf)

Adresgegevens 

Peuterdagcentrum Irene – locatie bilstraat
Biltstraat 337
3572 AS Utrecht

030 820 0756 (groep Aap)
06 22222916 Coördinator Saskia Alberts

Routebeschrijving

 

 

Routeplanner