Peuterdagcentrum Irene, Utrecht

Peuterdagcentrum Irene biedt dagbehandeling in een veilige en vertrouwde sfeer.

Algemeen

Peuterdagcentrum Irene biedt dagbehandeling in een veilige en vertrouwde sfeer. De dagbehandeling is in Utrecht en speciaal voor jonge kinderen tussen de 0 en 5 jaar met een ontwikkelingsachterstand, beperking en/of gedragsproblemen. De kinderen krijgen hier zorg, begeleiding en behandeling in kleine groepen met vaste medewerkers.

Peuterdagcentrum Irene heeft 5 groepen op 2 locaties in Utrecht: groep Beer en Kangoeroe in Terwijde en groep Olifant, Giraf en therapeutische peutergroep Aap, in samenwerking met de Hoogstraat Revalidatie, in Wittevrouwen.

Op de dagbehandeling werken vaste begeleiders met HBO- en MBO- niveau. Zij hebben kennis van o.a. epilepsie, autisme, gedragsproblemen, syndroom van Down en andere soorten syndromen. Er zijn meerdere therapeuten werkzaam bij Peuterdagcentrum Irene. Zij werken op de groepen met de kinderen en geven daarnaast advies aan de begeleiders en ouders

Individuele ontwikkeling

Ieder kind is uniek, met eigen mogelijkheden en capaciteiten. Wij besteden in ons peuterdagcentrum veel aandacht aan de individuele ontwikkeling. Deze kinderen ontdekken de wereld met hun zintuigen en lichaam. Onze activiteiten zijn dan ook gericht op horen, zien, ruiken, proeven en voelen. Zo spelen we bijvoorbeeld met materiaal als zand, scheerschuim en water. Daarnaast werken we met ontwikkelingsmateriaal wat aangepast is op het niveau van het kind, zoals puzzels, boekjes en actie- reactiespeelgoed.

Onze gesproken taal gaat altijd samen met andere vormen van communicatie, zoals ondersteunende gebaren, voorwerpen, plaatjes en foto’s.

Veel contact met ouders

De begeleiders hebben veel contact met de ouders en informeren hen regelmatig via een schriftje. We vinden het fijn als ouders op hun beurt vertellen wat hun kind thuis beleeft. Ouders kunnen met al hun wensen, vragen en zorgen bij ons terecht. Als de tijd hiervoor bij het brengen of halen ontbreekt, maken we een aparte afspraak. We organiseren 1 á 2 keer per jaar een gezinsochtend en 2 keer per jaar een ouderavond met een thema. Daarnaast wordt er af en toe een gezellige bijeenkomst op de dagopvang georganiseerd, bedoeld voor alle ouders om informatie en ervaringen uit te wisselen.

Beer en Kangoeroe

Groep Beer en Kangoeroe zijn gevestigd in een nieuw pand in Terwijde, samen met regulier kinderdagverblijf Saartje. Er is mogelijkheid tot integratie met de kinderen van het reguliere kinderdagverblijf. Deze locatie beschikt over een speelhal, snoezelruimte en een buitenspeelplaats. 

Een paar uur per week zijn een orthopedagoog, logopedist, fysiotherapeut en ergotherapeut aanwezig. Ze ondersteunen en coachen de begeleiders bij zowel individuele behandeldoelen van de kinderen, als bij groepsactiviteiten. 

In deze flyer (pdf) vindt u alle informatie van deze groep op een rij.

Adresgegevens 

Peuterdagcentrum Irene – locatie Terwijde
Operettelaan 751 
3543 BR Utrecht

030 7200217 (groep beer en kangoeroe)
06 22222916 (coördinator Saskia Alberts)

Olifant

Groep Olifant is gevestigd in een nieuw pand in de wijk Wittevrouwen, samen met antroposofische regulier kinderdagverblijf Rozenrood van Ludens. Er is mogelijkheid tot integratie met de kinderen van het reguliere kinderdagverblijf. Deze locatie beschikt over een speelhal, snoezelruimte en een buitenspeelplaats. 

Een paar uur per week zijn een orthopedagoog, logopedist, fysiotherapeut en ergotherapeut aanwezig. Ze ondersteunen en coachen de begeleiders bij zowel individuele behandeldoelen van de kinderen, als bij groepsactiviteiten. 

Download de flyer van groep Olifant (pdf)

Adresgegevens 

Peuterdagcentrum Irene – locatie biltstraat
Biltstraat 337
3572 AS Utrecht

030 820 0755 (groep Olifant)
06 22222916 (coördinator Saskia Alberts)

Aap

De therapeutische peutergroep Aap is een gezamenlijk initiatief van De Hoogstraat Revalidatie en Amerpoort. De peutergroep is gevestigd in een nieuw pand in de wijk Wittevrouwen, samen met antroposofische regulier kinderdagverblijf Rozenrood van Ludens. Er is mogelijkheid tot integratie met de kinderen van het reguliere kinderdagverblijf. Deze locatie beschikt over een speelhal, snoezelruimte en een buitenspeelplaats.

De therapeutische peutergroep Aap is er voor kinderen tussen 2 en 4 jaar met een indicatie voor behandeling in een groep en voor medisch specialistische revalidatie. De samenwerkende organisaties spelen hiermee in op de wens van ouders om gespecialiseerde kinderopvang en revalidatiebehandeling te combineren. 

Aanvullen en versterken

Naar therapeutische peutergroep Aap, komen kinderen met verschillende diagnoses en verschillende ontwikkelingsniveaus. De peuters komen enkele dagen per week en zitten in een groepje van maximaal 7 kinderen, onder begeleiding van 2 groepsleidsters. Naast de groepsleidsters is een vaste groep behandelaars gedurende de ochtend aanwezig om de kinderen te behandelen; een fysiotherapeut, logopedist en een ergotherapeut. Er wordt interdisciplinair gewerkt. Deze manier van samenwerken maakt dat zij elkaar aanvullen, versterken en direct zaken aan elkaar over kunnen dragen. Vanuit Amerpoort is een orthopedagoge verbonden aan de groep, vanuit De Hoogstraat een maatschappelijk werkende. De revalidatiebehandeling staat onder verantwoordelijkheid van de kinderrevalidatiearts. 

Structuur

Er wordt gewerkt in een dagelijks terugkerende structuur, waarin voorspelbaarheid, herhaling, overzicht en herkenbaarheid voor de kinderen centraal staan. In deze structuur sluiten de behandelaars aan bij de dagelijkse activiteiten van de peuters.

Gedurende de ochtend wordt groepstherapie afgewisseld met individuele therapie en is er aandacht voor het eten en drinken op de groep.

Plaatsing en behandeling

Plaatsing in peutergroep Aap, wordt o.a. bepaald door: de vragen van de ouders, de vraag voor gespecialiseerde opvang en ontwikkelingsstimulatie in een groep, het ontwikkelingsniveau van de peuter en de vraag om revalidatiebehandeling. De behandeling richt zich op de individuele behoefte en mogelijkheden van het kind op alle ontwikkelingsgebieden (mobiliteit, communicatie, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling, spel, zelfverzorging). Ouders kunnen ondersteund worden bij opvoedingsvragen. Het behandelteam geeft de ouders advies over de meest geschikte vervolgplek (school), voordat hun kind vier jaar wordt. 

Download de flyer van groep Aap (pdf)

Adresgegevens 

Peuterdagcentrum Irene – locatie biltstraat
Biltstraat 337
3572 AS Utrecht

030 820 0756 (groep Aap)
06 22222916 (coördinator Saskia Alberts)

Routebeschrijving

Giraf

Groep Giraf is gevestigd in een  pand  op de locatie Adriaanstraat 24a in de wijk Wittevrouwen, samen met Groep Zebra van Amerpoort en de BSO van Partou.

Een paar uur per week zijn een orthopedagoog, logopedist en ergotherapeut aanwezig. Ze ondersteunen en coachen de begeleiders bij zowel individuele behandeldoelen van de kinderen, als bij groepsactiviteiten.

Adresgegevens 

Groep Giraf 
Adriaanstraat 24a 
3581 SE Utrecht

Telefoon: 06-2384.1491 
E-mail: irene.GroepGiraf@amerpoort.nl

Zebra

Groep Zebra is een nieuw startende groep op de locatie Adriaanstraat 24a. De doelgroep bestaat uit kinderen in de leeftijd 3-6 jaar met (vermoedens van) autisme, hechtingsproblematiek en moeite met de prikkelverwerking. 

Groep Zebra zit in het pand samen met een andere 0-4 jaar behandelgroep van Amerpoort, groep Giraf. Boven in het pand zit de BSO van Partou.  

Adresgegevens

Groep Zebra 
Adriaanstraat 24a
3581 SE Utrecht

Telefoon: 06-2264.4332 groep Zebra
E-mail: irene.GroepZebra@amerpoort.nl

Routeplanner

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. 

Klantbureau