Aanmelden

Wilt u de mogelijkheden verkennen voor zorg of ondersteuning door Amerpoort? Wij nemen de stappen graag met u door!

Bekijk alle stappen in het schema 'aanmelden bij Amerpoort' (PDF)

 

1. Eerste contact

Voor het eerste contact vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Zorgbemiddeling via e-mail (zorgbemiddeling@amerpoort.nl) of telefoon (035 – 647 52 52). Een consulent beantwoordt uw eerste vragen en vertelt u kort over de mogelijkheden.

2. Zorgvraag

Vervolgens vragen wij u om een aanmeldformulier (zie hieronder) in te vullen en aan  te geven wat uw behoefte aan zorg en ondersteuning is. Gaat het bijvoorbeeld om wonen of dagbesteding, is er al een indicatie of financiering geregeld, etc.  Dit ingevulde formulier mailt u of stuurt u naar ons op.

Een van de consulenten bekijkt aan de hand van het aanmeldformulier of wij u de gevraagde zorg of ondersteuning kunnen bieden. Vervolgens nemen we contact met u op. Daarna maken we, in overleg met u, een afspraak voor een persoonlijk, oriënterend gesprek.

3. Oriëntatiegesprek

In dit gesprek met de consulent bespreken we samen welke zorg of ondersteuning u concreet zoekt en hoe wij daarbij kunnen aansluiten. Ook bekijken we of u een geldige indicatie heeft. Als het nodig is, helpen we u bij het aanvragen van die indicatie. Afhankelijk van uw vraag, kan het zijn dat er een wachttijd is. We kunnen u tijdelijk overbruggingszorg bieden als u dit wenst.  

Vervolgens gaan wij  op zoek naar passende zorg. We leggen u uit hoe dit traject verloopt. De consulent blijft hierbij uw contactpersoon, ook wanneer de behoefte aan zorg of ondersteuning in de tussentijd verandert.

4. Kennis maken met de toekomstige begeleiding of locatie

Wij nemen direct contact met u op als wij als passende zorg hebben gevonden. Soms hebben we  eerst advies van een arts of gedragsdeskundige nodig. Hierover overleggen we vooraf met u.

U krijgt een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met de coördinerend begeleider en de gedragsdeskundige. Als u dit wenst, is ook de zorgconsulent aanwezig. We stemmen samen verder af over de zorg en ondersteuning én onze samenwerking.  

Dit gesprek vindt, als het gaat om een woonplek of dagbesteding, plaats op de locatie, zodat u gelijk een kijkje kunt nemen. U krijgt een rondleiding, ontmoet begeleiders en mede-cliënten en kunt uw vragen stellen. Na deze kennismaking beslist u of u de zorg en ondersteuning passend vindt.

5. Start dienstverlening

Is er een goede match na de kennismaking? Dan maken we verdere afspraken! We stellen eerst samen de startdatum vast. Vervolgens plannen we minimaal 2 weken voor de start een intake gesprek. Dit gesprek heeft u samen met de coördinerend begeleider en eventueel de consulent Zorgbemiddeling.

Enerzijds gaat het in dit gesprek om de zakelijke kant. We nemen de dienstverleningsovereenkomst door, waarin de afspraken staan over zorg en financiering.

Anderzijds kijken we in het intake gesprek naar wat deze nieuwe fase voor u en uw familielid gaat betekenen. Soms is het een kleine stap, bijvoorbeeld met begeleiding op school of op het werk. Soms een grote verandering door een verhuizing. In het intake gesprek nemen we graag alle praktische informatie met u door, maar bespreken we ook hoe we op een prettige manier kunnen samen werken.

Welkom bij Amerpoort!

Aanmeldformulier

Wilt u zich aanmelden voor zorg of ondersteuning bij Amerpoort?
Vul dan hier het online anmeldformulier in.

CDB

Wilt u zich inschrijven voor het Centrum voor Diagnostiek en Behandeling kijk dan op de webpagina van het CDB.

Algemene voorwaarden

Amerpoort hanteert Algemene Voorwaarden (pdf). De bijzondere voorwaarden met betrekking tot zorg- en dienstverlening tegen betaling door zorgvrager (Betalingsvoorwaarden) leest u hier (pdf).