Wachttijden

Soms is de juiste zorg of ondersteuning niet gelijk beschikbaar en is er een wachttijd.

Hoe snel u bij ons terecht kunt, is afhankelijk van uw vraag, indicatie of beschikking en of er een wachtlijst is.

Voor ambulante ondersteuning of dagbesteding is de wachttijd beperkt. Vaak kunnen we op redelijk korte termijn de ondersteuning bieden. Voor de meeste woonlocaties is er wel een wachtlijst. De wachttijd is afhankelijk van de doorstroom, uitstroom en de belangstelling voor de woning. De wachttijd verschilt dus per woonlocatie. Ook geldt er een langere wachttijd voor behandelvragen. Hierdoor kunnen we niet precies vertellen hoe lang het zal gaan duren.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de wachttijden, dan kunt u contact opnemen met het Klantbureau.
Telefoon: (035) 647 5252 (werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur)
E-mail: klantbureau@amerpoort.nl

Wij helpen u graag!

Hebt u een zorgvraag of wilt uw meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. 

Klantbureau