Testen op corona voorbij, alleen nog testen bij uitbraak (luchtweg)infecties

17 maart 2023

Corona live-blog. Amerpoort volgde de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet. In dit overzicht vindt u het nieuws tot en met maart 2023.

Vragen?

Voor vragen over een bepaalde locatie of cliënt, kunt u terecht bij de manager van de locatie waar u bij betrokken bent. Voor algemeen nieuws van Amerpoort kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van Amerpoort die u dan maandelijks in uw e-mailbox ontvangt. Oudere berichten  staan in ons live-blog 2020 en 2021.

--------------------------------------------

Vrijdag 17 maart 2023

Testen op corona voorbij, alleen nog testen bij uitbraak (luchtweg)infecties

Het einde van de landelijke coronamaatregelen heeft per direct gevolgen voor cliënten en medewerkers. 

We blijven als organisatie wel verantwoordelijk voor het controleren van een infectie-uitbraak, zowel bij Corona als bij andere infectieziekten. Daar zijn al verschillende landelijke richtlijnen voor en er wordt aanvullend landelijk beleid ontwikkeld. Het testen krijgt vanaf nu een andere invulling.

We testen op mogelijke infectieziekten in de volgende situaties:
- Als het voor de behandeling van de cliënt van belang is om te weten wat er aan de hand is.
- Als we een mogelijke infectie-uitbraak in beeld willen brengen om verdere verspreiding te voorkomen.

Als er sprake is van een mogelijke infectie, kan dat nog wel betekenen dat alle cliënten van een woning thuisblijven tot de infectie voorbij is. Dit doen we om verdere verspreiding te voorkomen, bijvoorbeeld bij bepaalde luchtweginfecties en het Noro-virus. Ook moeten sommige infecties worden gemeld bij de GGD.

Uitbraakmanagement
De komende tijd wordt er verder gewerkt aan beleid voor uitbraakmanagement.
Dit kost tijd, omdat allerlei situaties verschillend beleid vragen.

Voor nu vragen we daarom aan begeleiders om de verpleegkundige te bellen als er op de woning meerdere cliënten zijn met meer dan milde (lucht)wegklachten. Zij kunnen dan bespreken welke acties er nodig zijn en wanneer die ingezet kunnen worden.

--------------------------------------------

Coronamaatregelen bij Amerpoort gelijk aan de maatschappij

Amerpoort sluit aan bij de landelijke maatregelen van de overheid en de maatregelen in de gehandicaptenzorg. Op de website van het RIVM vindt u actuele informatie over de verspreiding van het virus en de preventiemaatregelen.

Coronakaart
In deze coronakaart (pdf-bestand) staat een overzicht van adviezen en maatregelen waar cliënten en verwanten mee te maken hebben.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met het team of met de clustermanager van uw locatie.

--------------------------------------------

Vrijdag 23 september 2022

Vaccinatie bewoners in de regio: hoe werkt het?

Bewoners van Amerpoort locaties in de regio, krijgen hun herhaalprik via de GGD. Via de woning ontvangt u binnenkort een brief en formulier over de toestemming voor de herhaalprik. Wij hopen op uw snelle reactie, zodat de locatie de prikafspraak bij de GGD kan inplannen.

Op de website van de rijksoverheid kunt u meer lezen over de herhaalprik. Heeft u een vraag voor Amerpoort, dan kunt u mailen naar herhaalprik@amerpoort.nl 

--------------------------------------------

Vrijdag 16 september

Brieven verstuurd over vaccinatie van bewoners Nieuwenoord en Christophorus

Op 4 en 5 oktober kunnen bewoners van woonparken Nieuwenoord en Christophorus hun herhaalprik halen. Dit gebeurt met een vernieuwd vaccin Biotech/Pfizer. De woningen zijn eerder deze week geïnformeerd via de mail, vandaag zijn de toestemmingsbrieven voor deze herhaalprik naar de verwanten verstuurd. 

--------------------------------------------

Maandag 5 september 

Vaccinatie

Dit najaar komen cliënten die bij Amerpoort wonen, in aanmerking voor een herhaalprik. Dit gebeurt met het vernieuwde vaccin dat naar verwachting begin september goedgekeurd zal worden.

Bewoners Nieuwenoord en Christophorus
We hebben 4 en 5 oktober ingepland voor een vaccinatie najaarscampagne. Dit mede omdat een groot deel van de cliënten eind juni een laatste vaccinatie heeft gehad. Het interval van 3 maanden na de laatste coronavaccinatie of coronabesmetting blijft namelijk bestaan.

Het vaccinatieteam is wel al druk bezig met de voorbereidingen, zo kijken zij bijvoorbeeld naar de organisatie van de toestemmingen. Aangezien het een vernieuwd vaccin betreft, zal dit namelijk schriftelijk moeten gebeuren. Ook werkt het vaccinatieteam aan de uitnodiging en communicatie richting teams, managers en verwanten.

Bewoners locaties in de regio
Voor bewoners in de regio is duidelijk dat de vaccinatie door de GGD gedaan wordt, we hebben helaas nog geen verdere details over de werkwijze van de GGD. Het vaccinatieteam volgt alles op de voet en houdt nauw contact met de GGD. Ook hierover volgt meer informatie zodra dat bekend is. We houden u op de hoogte via dit liveblog en informeren managers en teams over de voortgang.

---------------------------

Donderdag 16 juni

30 juni herhaalprik voor bewoners Nieuwenoord en Christophorus 

We hoeven voor de zomer geen vaccinatieronde te organiseren voor alle cliënten. Dat betekent dat de meesten 3 of 4 vaccinaties hebben gehad en hiermee voldoende beschermd zijn tegen ziekenhuisopname. Een groep bewoners van Nieuwenoord en Christophorus moet nog wel een herhaalprik krijgen. In maart kreeg een deel van hen al wel de herhaalprik, maar de cliënten tussen de 60 en 70 jaar nog niet. Ook zijn er cliënten die door andere omstandigheden toen niet geweest zijn. Gezondheidscentrum Zandheuvelweg of Christophorus selecteert de cliënten en vraagt verwanten om toestemming. Cliënten in de regio kunnen voor de herhaalprik terecht bij de GGD.

Dagbesteding Nieuwenoord blijft in polders 

Voor de dagbesteding op Nieuwenoord blijven we in polders werken. Zoals al eerder aangegeven, is het voor de meeste cliënten meer belastend en organisatorisch veel ingewikkelder om polders in de dagbesteding op- en af te schalen dan in het clubwerk.

Wel kijken we continu of cliënten goed op hun plek zitten bij hun dagbesteding. Is dat niet het geval, dan bespreken we in overleg met cliënt en verwant wat er nodig is.

--------------------------

Zondag 1 mei

Coronamaatregelen bij Amerpoort gelijk aan de maatschappij

Het aantal coronabesmettingen onder medewerkers en cliënten van Amerpoort is nu zeer beperkt. Daar zijn we blij mee. Het betekent dat we de laatste coronamaatregelen bij Amerpoort kunnen afbouwen en kunnen aansluiten bij de regels uit de maatschappij. Een overzicht van de regels per 1 mei:

Bezoek en logeren
Bezoek en logeren is weer gewoon mogelijk, net als in de maatschappij. Wel vragen we u om bezoek en logeren uit te stellen als u klachten heeft die passen bij corona (verkoudheid, hoesten, koorts, hoofpijn). Zo kunt u voorkomen dat u een cliënt aansteekt, een virus zich verspreidt en alle cliënten op de locatie weer een PCR-test moeten ondergaan. 

Gebruik mondkapjes binnen 1,5 meter

 • Vanaf 1 mei hoeven medewerkers geen mondkapje meer te gebruiken op momenten waarop zij ADL (hulp bij dagelijkse handelingen) of zorghandelingen verrichten en daardoor dicht bij een cliënt komen. Tenzij daar op locatie andere afspraken voor gelden. Per locatie kan de manager in overleg met de gedragsdeskundige en het team besluiten om af te wijken.
 • Medewerkers gebruiken preventief een mondkapje op verpleegzorglocaties in het contact met cliënten binnen 1,5 meter. 
 • Medewerkers die verkouden en negatief getest zijn, werken ook met mondkapje. Zo voorkomen we samen dat iedereen getest moet worden. 
 • Is de cliënt (mogelijk) besmet, dan gebruiken medewerkers wel persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapje, handschoenen, schort.

Vrije tijd, evenementen, sport, kerk en clubwerk 
Gezien de lage besmettingsaantallen gelden per 1 mei voor vrije tijd, evenementen, sport, kerk, clubwerk en Cultureel Centrum geen maatregelen meer. Daardoor kunnen we cliënten weer een gevarieerder aanbod bieden. 

Polders
Voor de dagbesteding op Nieuwenoord blijven we vooralsnog in polders werken. Het is namelijk organisatorisch veel ingewikkelder om polders in de dagbesteding op- en af te schalen dan in het clubwerk.

Vaccinatie: herhaalprik tegen corona
Volwassen cliënten die ouder zijn dan 70, op verpleegzorglocaties wonen of het syndroom van Down hebben, komen in aanmerking voor de herhaalprik. Velen van hen hebben begin april de herhaalprik gehad. Er is ook een groep nog niet geprikt, bijvoorbeeld omdat ze recent corona hadden. Cliënten in de regio kunnen voor de herhaalprik terecht bij de GGD. Voor de cliënten op Nieuwenoord en Christophorus organiseert het Gezondheidscentrum Zandheuvelweg voor de zomervakantie een grote vaccinatieronde. 

Crisisorganisatie
Bij Amerpoort bouwen we de corona crisisorganisatie af. Het coronateam, waarin onder andere het gezondheidscentrum, de zorgdivisies, de facilitaire dienst en P&O zijn vertegenwoordigd, overlegt nu elke twee weken. Vanzelfsprekend blijven we voorbereid om bij oplopende besmettingen weer op te schalen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met de begeleiding op de locatie waarbij u betrokken bent. 
--------------------------------------------

Woensdag 23 maart 

Gebruik van mondkapjes bij vervoer

De mondkapjesplicht in het openbaar vervoer is vervallen, dus ook bij vervoer van en naar de dagbesteding. Is het druk of zitten cliënten van verschillende locaties dichtbij elkaar, dan adviseren we om wel een mondkapje te dragen. We sluiten daarmee aan bij het landelijke beleid. 

---------------------------------

Donderdag 17 maart

Regels per 15 maart, landelijk en bij Amerpoort

Het kabinet heeft besloten om de coronamaatregelen verder te versoepelen. Amerpoort is blij met de vergaande versoepelingen. We zien tegelijkertijd dat door het hoge aantal besmettingen er nog druk is op de personele bezetting. Hieronder staan de regels die vanaf 15 maart landelijk en bij Amerpoort gelden.

Gebruik mondkapjes binnen 1,5 meter
Bij Amerpoort blijven we in een aantal gevallen preventief mondkapjes gebruiken. We volgen hierbij de landelijke richtlijnen preventief gebruik in de langdurige zorg.

 • Medewerkers met direct cliëntcontact gebruiken binnen 1,5 meter afstand met een bewoner/cliënt een mondkapje gebruikt. De 15 minuten regel is afgeschaft, het gaat om de afstand. In het Gezondheidscentrum dragen wij ook een mondkapje.
 • Bij bezoek aan de woning of locatie van Amerpoort, kan de afspraak zijn dat u een mondkapje gebruikt wanneer u binnen 1,5 meter in contact bent bij anderen dan uw naaste. Vraag uw locatie of woning naar de afspraken. Er liggen mondkapjes voor u klaar bij de ingang.

Advies vooraf testen voor bezoek en vrijwilligers vervalt
Het advies om vooraf aan uw bezoek of vrijwilligerswerk een zelftest te doen, vervalt. Tenzij u klachten heeft, dan is het advies om te blijven testen en thuis te blijven tot de uitslag.

Thuiswerkadvies vervalt
Het thuiwerkadvies vervalt landelijk en ook bij Amerpoort. De overheid vraagt organisaties om het thuiswerkwerken te stimuleren en te zorgen voor een veilige werkplek. Beide wordt door Amerpoort ondersteund. Dat we na langere tijd weer ‘terug mogen’ naar kantoor is heel fijn omdat we elkaar dan weer meer kunnen ontmoeten. Hoe we met elkaar teruggaan naar een nieuw normaal, gaan we de komende weken samen ontdekken en zullen we ook regelmatig evalueren. Voor werknemers met klachten blijft gelden: blijf thuis en doe een test. Bij een positieve test: ga in isolatie en werk thuis als het kan.

Basisregels
Nu de maatschappij weer open gaat en ook wij versoepelen, blijft het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de adviezen die de verspreiding van corona of een ander virus beperken. Houd je aan het testbeleid en de basisregels zoals:

 • Was regelmatig je handen
 • Hoesten en niezen in de elleboog
 • Zorg voor voldoende frisse lucht
 • Testen bij klachten
 • Houd afstand of draag een mondkapje op plekken waar het druk is en wanneer je dit zelf prettig vindt

------------------------------------------------------

Dinsdag 8 maart

Herhaalprik tegen corona, voor cliënten 

Mensen van 70 jaar en ouder, bewoners van verpleegzorglocaties en mensen met het Downsyndroom kunnen een herhaalprik tegen corona krijgen.  De bescherming van eerdere vaccinaties tegen ernstige ziekte door het coronavirus neemt bij deze groep snel af. Zij krijgen 3 maanden na hun laatste coronavaccinatie een uitnodiging voor een herhaalprik. Dat is een extra prik die helpt om de bescherming tegen ernstige ziekte door het coronavirus op peil te houden. 

Welke cliënten komen hiervoor in aanmerking? 

 • alle 70+ bewoners
 • bewoners van verpleegzorglocaties 
 • 18+ bewoners met het syndroom van Down

Vaccinatie, boosterprik, herhaalprik
De Rijksoverheid gebruikt voor deze prik het woord herhaalprik. De vaccinatiecampagne tegen corona bestaat tot dusver dus uit:

 • Basisvaccinatie (2 prikken, behalve bij Janssen)
 • Boosterprik (rond de jaarwisseling 2021/2022)
 • Herhaalprik (voorjaar 2022, drie maanden na de boosterprik. Heeft de cliënt na de boosterprik corona gehad? Reken dan drie maanden vanaf de coronabesmetting.)

Hoe werkt de herhaalprik bij Amerpoort? 
Als wettelijk vertegenwoordiger krijgt u de vraag of u toestemming wilt geven voor de herhaalprik. Die vraag komt van Gezondheidscentrum Zandheuvelweg/Christophorus of van de begeleiding op de locatie waar uw naaste woont. 

Hoe de vaccinatie verder is geregeld, verschilt per cliëntgroep. Hieronder een overzicht:

 • Cliënten van de woonparken Nieuwenoord en Christophorus die in aanmerking komen voor de herhaalprik, krijgen de vaccinatie via het Gezondheidscentrum.
 • Cliënten met het syndroom van Down die in de regio wonen, worden geselecteerd door de huisarts. Ze worden gevaccineerd door de GGD.
 • Cliënten van 70 jaar en ouder die in de regio wonen, krijgen de uitnodiging via het RIVM. Ze worden gevaccineerd door de GGD.
 • Cliënten van Kerkelanden worden gevaccineerd via Careyn. Cliënten van de Louis Armstronglaan via AxionContinu
 • Cliënten van de Hoenderberg krijgen de uitnodiging via Gezondheidscentrum Zandheuvelweg. Zij worden gevaccineerd door de GGD.

De vaccinatie door de GGD start vanaf 4 april. 

Waarom organiseren we het op deze manier en wat is er anders dan de vorige ronde?

 • De GGD heeft nu ruim voldoende capaciteit, omdat nu niet de hele samenleving tegelijk wordt gevaccineerd. We hebben nauw contact met de GGD hierover.
 • Vanwege de besmettingen in de afgelopen maanden zal er niet 1 grootschalig prik moment nodig zijn, maar wordt er gedurende een langere periode geprikt. Want als je de afgelopen maanden corona hebt gehad, mag je pas 3 maanden later deze herhaalprik krijgen. 
 • Het is beter om de cliënten in de regio niet zelf te vaccineren als medisch team. Wij hebben namelijk geen toegang tot het GGD systeem om de vaccinatie te registreren. Hierdoor kunnen registratieproblemen ontstaan. 

Vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Stuur dan een e-mail met uw vraag en contactgegevens naar herhaalprik@amerpoort.nl. Dan helpen we u verder. 

------------------------------------------------------

Vrijdag 25 februari

De regels per 25 februari, landelijk en bij Amerpoort

Per 25 februari gaan landelijk nieuwe versoepelingen in. Bij Amerpoort zijn we nog wat voorzichtiger, omdat nog heel wat medewerkers en cliënten besmet zijn. Bij Amerpoort verandert dus niets ten opzichte van vorige week.

De belangrijkste verschillen per 25 februari tussen de landelijke regels en die bij Amerpoort zijn:

 • Landelijk mag het mondkapje af, behalve op stations, in het openbaar vervoer en in het vliegtuig. Bij bezoek aan de woning of locatievan Amerpoort, vragen we u om een mondkapje te gebruiken wanneer u langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter in contact bent bij anderen dan uw naaste. Er liggen mondkapjes voor u klaar bij de ingang.
 • Landelijk vervalt de regel van 1,5 meter afstand houden. U hoeft bij Amerpoort geen afstand te houden tot uw naaste. Wel vragen we u om waar mogelijk, om afstand te houden tot anderen bij uw bezoek en optimaal gebruik te maken van de ruimte.
 • Landelijk is de regel per 25 februari: werk de helft van de tijd op kantoor. Bij Amerpoort blijft de regel: werk zoveel mogelijk thuis en kom alleen naar kantoor als daar een goede reden voor is. 

--------------------------------------

Vrijdag 18 februari 2022

Amerpoort en de versoepelingen vanaf 15 februari

Zie ook:

Tijdens de persconferentie van 15 februari zijn veel versoepelingen aangegeven. Een hele mooie ontwikkeling waar we lang naar hebben uitgekeken! We hebben nu te maken met twee werelden. Aan de ene kant worden we minder beperkt door corona en is er steeds meer mogelijk in de samenleving. Aan de andere kant zien we helaas dat de corona besmettingen landelijk en ook bij Amerpoort flink hoog zijn.

De continuïteit van zorg voor onze cliënten staat voorop. Hierdoor is Amerpoort nog wel iets voorzichtiger dan de landelijke richtlijn als het gaat om afstand houden, bijeenkomsten en thuiswerken. Daarbij vragen we ook uw hulp om besmettingen te voorkomen. Hieronder leest u de maatregelen die gelden voor Amerpoort.

Mondkapje alleen bij contact binnen 1,5 meter
Bij bezoek aan de woning of locatie, vragen we u om een mondkapje te gebruiken wanneer u langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter in contact bent bij anderen dan uw naaste. Er liggen mondkapjes voor u klaar bij de ingang.

Afstand houden waar het kan
Landelijk vervalt de regel van 1,5 meter afstand houden vanaf 25 februari. U hoeft dan geen afstand te houden tot uw naaste. Wel vragen we u om waar mogelijk, om afstand te houden tot anderen bij uw bezoek en optimaal gebruik te maken van de ruimte.

Bezoek aan woningen
Er mogen weer meer dan 4 mensen tegelijk bij iemand op bezoek komen. Vanwege soms beperkte ruimte vragen we bezoek met meer dan 4 mensen aan een woning, om te overleggen met de begeleiding. Misschien kan er dan een grotere ruimte worden gezocht, zodat u beter afstand kunt houden, bijvoorbeeld om een verjaardag te vieren.  

5 dagen isolatie
De isolatieregels veranderen. Wie corona heeft, gaat vijf dagen in isolatie. Wie de laatste 24 uur geen klachten heeft, mag er weer uit. Dit geldt voor alle cliënten, ook voor degenen met een kwetsbare gezondheid. Deze nieuwe maatregel maakt dat medewerkers na een coronabesmetting weer eerder aan het werk kunnen.

Vrije tijd, sport, kerk en clubwerk
We blijven onze eigen activiteiten voorlopig nog per woning of kleine groep woningen organiseren. Daarbij proberen we de groepen zo klein mogelijk te houden. Zo beperken we het aantal besmettingen tussen verschillende bewoners en hun begeleiders.

Vervoer
In het openbaar vervoer geldt dat je een mondkapje blijft dragen. Ook in het groepsvervoer blijven cliënten die dat kunnen, een mondkapje gebruiken. Het houden van 1,5 meter afstand in het vervoer vervalt vanaf 25 februari.

De basismaatregelen van nu samengevat
Het blijft belangrijk dat we samen de basismaatregelen opvolgen:

 • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen
 • Doe voor uw bezoek aan de locatie een zelftest
 • Was vaak en goed uw handen wanneer u op bezoek bent
 • Houd - daar waar het kan - 1,5 meter afstand. Gebruik anders een mondkapje
 • Zorg voor voldoende frisse lucht in de ruimte waar u op bezoek bent

------------------------------------

Donderdag 10 februari

Enkele cliënten zijn wel gevaccineerd, maar hebben geen vinkje 

Op 4 januari hebben we vanuit Amerpoort en Sherpa een grote boosterronde gehouden voor cliënten wonend in de regio. Dit hebben we in samenwerking met de GGD en defensie gedaan. De registratie van de booster is uitgevoerd door het Landelijk Service Loket, direct in het GGD-systeem. Dit Service Loket registreert in Nederland ook op de GGD-locaties.  

Toch blijkt bij enkele cliënten dat de registratie van de booster helaas niet goed is gegaan. Dit is natuurlijk erg vervelend. We hebben signalen gekregen dat als de GGD hierover wordt gebeld, deze weer naar de zorgorganisatie terug verwijst. 

Dit geeft helaas extra onduidelijkheid. Vanuit het vaccinatieteam van Amerpoort en Sherpa zijn we in overleg met de GGD en het Landelijk Service Loket, zodat zij dit probleem zo snel mogelijk kunnen oplossen. We doen ons uiterste best om hen hierbij de ondersteunen, zodat alle cliënten zo snel mogelijk goed geregistreerd staan en een geldige QR-code hebben.

--------------------------------------------------

Vrijdag 4 februari

Registratie voor bezoekers afgeschaft

Als u op bezoek komt op een woning, kantoor of andere locatie van Amerpoort, hoeft u zich niet meer te registreren. Die regstratie was nodig vanwege het bron- en contactonderzoek, maar is door de aangepaste quarantaineregels overbodig geworden. Wel blijft het van belang dat u uw handen wast, een mondkapje draagt en anderhalve meter afstand houdt.

----------------------------------

Woensdag 26 januari

Quarantaine voor cliënten

Basisregels bij besmetting van een cliënt
Voor de quarantaineregels voor cliënten sluiten we aan bij de landelijke quarantaineregels voor volwassenen en volgen we het advies van de Nederlandse Vereniging voor AVG-artsen (NVAVG) en Verenso, vereniging voor specialisten ouderengeneeskunde, in afstemming met het RIVM.

Dit betekent:

 • Bij klachten of twijfel altijd testen. In afwachting van de testuitslag blijft de cliënt thuis. Medewerkers overleggen met het medisch team van Amerpoort of de cliënt ook op de eigen kamer moet blijven.  
 • Na een positieve test moet de cliënt in isolatie.
 • Wie in contact is geweest met een besmet persoon maar minimaal een week geleden een boosterprik heeft gekregen of korter dan acht weken geleden corona heeft gehad, hoeft niet in quarantaine (tenzij de cliënt klachten krijgt)
 • Nauw contact zonder booster of besmetting langer dan 8 weken geleden? Dan wel in quarantaine en testen op dag 0 en op dag 5.

Besmetting van 2 of meer cliënten op woonlocaties: locatiequarantaine alleen voor verpleegzorglocaties
Als er een besmetting plaatsvindt bij 2 of meer cliënten, dan moet de hele locatie alleen in quarantaine als het een verpleegzorglocatie betreft. 

Voor alle andere woonlocaties (ook met EVMB-cliënten) geldt net als in de rest van de maatschappij: de cliënten die positief getest zijn moeten in isolatie én de nauwe contacten die niet geboosterd zijn of besmet zijn geweest, gaan in quarantaine. Zij moeten zich ook testen op dag 0 en dag 5.

Dagbesteding en nauw contact
Cliënten die thuis wonen en dagbesteding hebben bij Amerpoort, mogen ook komen als zij in nauw contact zijn geweest én geboosterd zijn of besmet zijn geweest. Dit geldt niet voor dagbestedingen van een verpleegzorglocatie.

Als de cliënt geen afstand kan houden tot een positief geteste huisgenoot (bijvoorbeeld  omdat deze huisgenoot de cliënt verzorgt) dan adviseren we om ’s ochtends voor vertrek naar de dagbesteding een zelftest te doen. Bij klachten of twijfel over klachten, laat een PCR test doen en blijf in afwachting van de uitslag thuis.

Kinderen
Kinderen onder de 18 jaar hoeven niet meer in quarantaine en worden alleen getest bij klachten. Bij twijfel wel testen, bijvoorbeeld wanneer een kind met een chronische loopneus gaat hoesten.

Polders op locatie Nieuwenoord

Bij dagbesteding en andere activiteiten op locatie Nieuwenoord houden we vast aan de polders. Dit betekent dat een aantal locaties samen optrekken en daarbij niet mengen met andere (groepen) locaties, om de kans op meerdere besmettingen te verkleinen. 

Cultureel Centrum

Het Grand Café van het Cultureel Centrum op locatie Nieuwenoord kan weer opengaan volgens de reguliere openingstijden. Verder geldt 1,5 m afstand houden, een medisch mondkapje dragen en een vaste zitplaats hebben. Als je zit, mag het mondkapje af. Het aanbod van eten is beperkt tot het buffet: broodjes, salades en snacks.
---------------------------------------------

Vrijdag 21 januari 2022

​Vaccinatie of boosterprik nog halen? Zo werkt het voor cliënten

Vaccinaties cliënten 5-12 jarigen
Kinderen tussen de 5 en 12 jaar kunnen worden gevaccineerd  bij de GGD. Zorginstellingen krijgen deze speciale ‘kinder’-vaccins op dit moment niet geleverd. Deze groep kan dus niet worden gevaccineerd vanuit Amerpoort 

Cliënten woonlocaties in de regio
Cliënten van woonlocaties in de regio die nog geen 1e of 2e vaccinatie of booster hebben gehad, maar dit wel willen, kunnen zich via de GGD laten vaccineren of boosteren.  

Thuiswonende cliënten
Ook voor thuiswonende cliënten die bij Amerpoort of Sherpa zorg afnemen geldt dat zij via de GGD een 1e of 2e vaccinatie of booster kunnen krijgen. 

Vaccineren bij de GGD niet mogelijk? 
Voor alle groepen geldt: bij immobiliteit of andere problematiek waardoor het vaccineren bij de GGD geen mogelijkheid is, kan men overleggen met de eigen huisarts of er andere mogelijkheden zijn. Mocht er extreme prikangst zijn, kijk dan op www.prikangst.nl​ naar de mogelijkheden. 

-------------------------------------

Zaterdag 15 januari 2022

Mondkapjes
Stoffen of zelfgemaakte mondkapjes worden afgeraden. In binnenruimten moet nu altijd gebruik worden gemaakt van een medisch mondneusmasker. Dit geldt voor de hele samenleving, dus ook voor werkplekken en dagbestedingslocaties en bij vervoer. Of in de gezamenlijke ruimtes wanneer cliënten een eigen appartement hebben. Als je zit op voldoende afstand, kan het mondkapje af. Amerpoort verstrekt voortaan mondkapjes aan locaties, ook voor bezoek en cliënten. Dit zijn medische mondkapjes type IIR.

Bezoek
Ontvang maximaal 4 personen per dag en ga bij maximaal 1 huishouden op bezoek. Ga je bij anderen op bezoek, of ontvang je bezoek, doe een zelftest.

Sport en cultuur
Alle sportactiviteiten en kunst- en cultuurbeoefening (bijvoorbeeld muziek, toneel en dans) binnen en buiten mag weer, maar zonder publiek. Sportwedstrijden binnen de eigen club kunnen ook weer. Het coronatoegangsbewijs blijft vanaf 18 jaar verplicht bij sport binnen en bij beoefening van kunst- en cultuur binnen en buiten. Op de woonparken houden we vast aan sporten en andere activiteiten binnen de polders. 

Contactberoepen
Kappers, nagelstudio’s en andere contactberoepen mogen weer open tot 17.00 uur, dus daar kunnen cliënten weer gebruik van maken.

-------------------------------------

Dinsdag 11 januari 2022

Veegrondes boosterprik voor cliënten

Voor cliënten in de regio
Vanwege de snelheid van prikken door de GGD momenteel, raden we aan dat cliënten in de regio die hun boosterprik nog willen halen, zich aanmelden bij de GGD. Samen met de GGD kun je ook kijken naar de dichtstbijzijnde priklocatie. 

Voor cliënten op woonparken Nieuwenoord en Christophorus
Cliënten die op woonpark Nieuwenoord of Christophorus wonen, kunnen alsnog hun boosterprik krijgen via het Gezondheidscentrum. Meer informatie over hoe en wanneer volgt binnenkort. Ontvangen deze cliënten een uitnodiging via de GGD, maak daar geen gebruik van. Door het prikken via het Gezondheidscentrum houden we overzicht over de vaccinaties.  

-------------------------------------

Dinsdag 4 januari 2022

600 clienten uit de regio 'geboosterd' 

Een logistieke operatie van formaat, dinsdag 4 januari bij Amerpoort en Sherpa. Ruim 600 cliënten die op locaties in de regio wonen, krijgen hun boosterprik. De speciale vaccinatiedag is met vereende krachten op touw gezet om cliënten op korte termijn te kunnen beschermen tegen de oprukkende omikronvariant. Lees meer...

-------------------------------------------------------

Donderdag 30 december 2021

Boostervaccinatie in Soest

De kantine van locatie Vosseveld in Soest is vandaag even omgetoverd tot GGD-vaccinatielocatie. Zo'n 170 clienten uit Soest, Baarn en Amersfoort kregen daar een boosterprik. Dinsdag 4 januari komen cliënten uit de hele regio naar Nieuwenoord voor de grote boostervaccinatiedag in samenwerking met de GGD en Defensie. 

 

211230-Vaccinatiedag-Soest - kopie.jpg

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. 

Klantbureau