Reguliere dagopvang/school

KIDS ondersteunt ouders, leerkrachten en begeleiders van kinderen met een beperking of ontwikkelingsachterstand in het basisonderwijs.

Voor peuters en kleuters

KIDS (kinderen in de samenleving) geeft ondersteuning aan kinderen met een beperking of ontwikkelingsachterstand die naar een gewone of speciale basisschool gaan. De medewerkers van KIDS zijn er niet alleen voor ouders en kinderen, maar ook voor leerkrachten en begeleiders op school.

Kinderen met een beperking of ontwikkelingsachterstand vinden steeds vaker een plek in het reguliere onderwijs. Dat heeft veel voordelen. Ze gaan om met leeftijdsgenootjes uit de buurt, kunnen samen met broertje of zusje naar school en maken makkelijker vriendjes. Om dit goed te laten verlopen, is vaak extra ondersteuning nodig. Dat kan met KIDS.

De medewerkers van KIDS onderzoeken samen met de ouders welke voorzieningen het kind nodig heeft en waar die te vinden zijn. Dat kan reguliere basisschool zijn, maar soms blijkt een ‘speciale’ plek beter te zijn. Als de keuze voor een basisschool eenmaal gemaakt is, ondersteunen ze ouders, kinderen en begeleiders met informatie en advies.

Steeds meer kinderen doen een beroep op KIDS. De begeleiders werken zo nodig samen met de therapeuten van het kind. Ook kunnen zij een beroep doen op onze deskundigen. Op ouderavonden of studiedagen geven wij voorlichting over de integratie van kinderen met een beperking.

KIDS-medewerkers ondersteunen niet alleen kinderen in het basisonderwijs en op zmlk-scholen, maar ook in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

 

Voor kinderen

KIDS (kinderen in de samenleving) geeft ondersteuning aan kinderen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand die naar de reguliere kinderopvang gaan. De medewerkers van KIDS zijn er niet alleen voor ouders en kinderen, maar ook voor leidsters van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

Kinderen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand vinden steeds vaker een plek in de reguliere dagopvang. Dat heeft veel voordelen. Ze gaan om met leeftijdsgenootjes uit de buurt, kunnen samen met broertje of zusje naar de opvang en maken makkelijker vriendjes. Om dit goed te laten verlopen, is vaak extra ondersteuning nodig. Dat kan met KIDS.

De medewerkers van KIDS onderzoeken samen met de ouders welke voorzieningen het kind nodig heeft en waar die te vinden zijn. Soms kan dat op een reguliere dagopvang, soms blijkt een ‘speciale’ plek beter te zijn. Als de keuze eenmaal gemaakt is, ondersteunen ze ouders, kinderen en begeleiders met informatie en advies.

Steeds meer kinderen doen een beroep op KIDS. De begeleiders werken zo nodig samen met de therapeuten van het kind. Ook kunnen zij een beroep doen op onze deskundigen. Op ouderavonden of studiedagen geven wij voorlichting over de integratie van kinderen met een beperking.

KIDS-medewerkers ondersteunen niet alleen kinderen in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, maar ook in het basisonderwijs.