Kinderdagcentra

De kinderdagcentra van Amerpoort bieden een stimulerende omgeving waar kinderen zich zowel kunnen ontwikkelen als ontspannen.

Kinderen met een verstandelijke beperking hebben een veilige speel- en leeromgeving en deskundige, betrokken begeleiders nodig. De kinderdagcentra van Amerpoort bieden een stimulerende omgeving waar kinderen zich zowel kunnen ontwikkelen als ontspannen. Methodieken en therapieën stemmen we speciaal op hen af.

De medewerkers van de kinderdagcentra van Amerpoort zorgen voor een stabiele en stimulerende omgeving. Waar het kind gewoon kind kan zijn, maar waar het ook wordt uitgedaagd om stap voor stap zijn of haar beperking te overwinnen. Ontspannen, ontwikkelen, ontmoeten en ontdekken zijn daarbij de kernwoorden. Ieder kind op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.

Uiteraard werken we nauwe samen met de ouders. Want als u de zorg voor uw kind één of meer dagen per week overdraagt aan een kinderdagcentrum, moet u erop kunnen rekenen dat uw kind in goede handen is. De begeleiders van Amerpoort hebben daarom regelmatig en intensief contact met de ouders over de ontwikkeling van hun kind.

In onze kinderdagcentra voor kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag werken, samen met therapeuten en gedragsdeskundigen. De vraag van het kind staat daarbij voorop. Omdat die vraag soms lastig te beantwoorden is, besteden we veel aandacht aan communicatie. Pas als het kind zich begrepen voelt, kan het zichzelf beter begrijpen en zich beter uiten.

Ook kinderen met ernstig meervoudige beperkingen hebben speciale behoeften. In onze kinderdagcentra kunnen deze kinderen helemaal tot hun recht komen. Onze begeleiders krijgen hierbij ondersteuning van een team van deskundigen.

Lees hier meer over Kinderdagcentrum Onder één Dak in Amersfoort 

Lees hier meer over Kinderdagcentrum De Blauwe Vogel in Soest