Klachten? Praat erover!

Het kan zijn dat u niet tevreden bent: iets verloopt niet zoals het hoort of zoals u dat wenst. Dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris.

Het kan zijn dat u niet tevreden bent. Iets verloopt niet zoals het hoort of zoals u of de persoon die wij begeleiden, dat wenst. We stellen het zeer op prijs als u ons dat laat weten. Zodat we samen kunnen werken aan een oplossing.

Bij wie kunt u terecht met een klacht?

Het is belangrijk om niet te lang te wachten met het aangeven van uw klacht. Des te eerder kunnen we met elkaar in gesprek en werken aan een oplossing.

Praat alstublieft eerst met de degene over wie de klacht gaat. Het is handig om hiervoor een afspraak te maken, zodat er tijd en ruimte is voor het gesprek. Als u niet tevreden bent over dat gesprek of de oplossing, dan kunt u terecht bij de coordinerend begeleider of de clustermanager. Komt u er samen niet uit, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris van Amerpoort:

Jolanda Spelten

E-mail: j.spelten@amerpoort.nl

Telefoon: 06 290 43 813 

Klachten digitaal sturen naar: klachten@amerpoort.nl

 

 

Wat doet de klachtenfunctionaris?

Zij kan u helpen met uw klacht: 

  • Als u wilt weten hoe u een klacht indient.
  • Als u wilt weten hoe de procedure van uw klacht is. 
  • Als u hulp nodig heeft om de klacht op te schrijven. 
  • Als u hulp wilt bij het zoeken naar een oplossing voor uw klacht. 
  • Als u vindt dat er niet genoeg aandacht is voor uw klacht.
  • Als u vindt dat uw klacht niet goed is opgelost. 

De klachtenfunctionaris lost de klacht niet zelf op, maar kijkt of er met de mensen die bij uw klacht betrokken zijn, een oplossing gevonden kan worden.
Zij is onafhankelijk en kiest dus geen partij.

 

Onafhankelijke klachtencommissies

Daarnaast is Amerpoort aangesloten bij de onafhankelijke klachtencommissie van de Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht (VGU). Deze klachtencommissie behandelt klachten en komt tot een oordeel.

Ook heeft Amerpoort zich aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. Wanneer uw klacht door Amerpoort en de klachtencommissie van de VGU niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u  voortaan de klacht voorleggen aan deze geschillencommissie.


Wilt u hier meer over weten? Lees dan:

 

Client vertrouwenspersoon

Sinds 1 januari 2020 heeft Amerpoort een externe cliënt vertrouwenspersoon.