Ouders en Amerpoort werken samen aan de Droom van Schalkwijk

23 maart 2021

De droom van een groep ouders en kinderen in Schalkwijk is een stap dichterbij gekomen.

Op 9 maart ondertekenden de stichting De Droom van Schalkwijk en zorgorganisatie Amerpoort een intentieovereenkomst. Amerpoort gaat de stichting met kennis en kunde ondersteunen bij het opzetten van hun woon- en dagbestedingsinitiatief voor ongeveer 24 jong volwassenen met een verstandelijke beperking.

Landschap

Schalkwijk is een dorpje bij Houten, te midden van weilanden en fruitbomen. En precies dat landschap staat centraal in de plannen van de ouders. Ze kennen elkaar van de dagbesteding van hun kinderen in Houten. Samen maakten ze al in 2015 de eerste plannen voor een ouderinitiatief: een terrein met 3 zorgwoningen met 8 studio’s per zorgwoning en een plek voor dagbesteding voor hun kinderen. Midden in dat groene landschap, lekker buiten en toch ook dichtbij het dorp. Ook bedachten de initiatiefnemers een familiehuis, zodat de ouders bij hun kinderen kunnen logeren in plaats van andersom.

Kennis en kunde

Amerpoort ondersteunt diverse ouderinitiatieven in de regio. Initiatiefnemers kunnen een beroep doen op de specialistische kennis en kunde om een nieuwe woon- en dagbestedingsvorm op te zetten. Ouderinitiatieven die eenmaal zijn geopend, kunnen zorg bij Amerpoort inkopen.

De laatste jaren neemt het aantal ouderinitiatieven toe. Vooral omdat ouders en hun kinderen behoefte hebben aan eigenaarschap: eigenaar zijn van je eigen woning en zeggenschap (regie) hebben over de zorg en ondersteuning. Amerpoort draagt daaraan bij vanuit de missie: samenwerken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking.