Wooninitiatieven ouders en particulieren

Ouders of wettelijk vertegenwoordigers maken woonvoorziening voor en met hun kind met een beperking.

Steeds vaker verenigen ouders of wettelijk vertegenwoordigers zich om een woonvoorziening voor en met hun kind met een beperking te creëren. Amerpoort ondersteunt bij de voorbereiding en levert de zorg en ondersteuning aan deze wooninitiatieven.

Amerpoort als partner in zorg

Als ouder wilt u een geschikte woonvoorziening voor uw kind. Een woonvorm die bij uw kind past en waar u als ouder een maximale inbreng heeft met professionele ondersteuning. In samenwerking met Amerpoort is dat mogelijk. Amerpoort ondersteunt wooninitiatieven van ouders in de provincie Utrecht, 't Gooi en in Flevoland.

Kleinschalige wooninitiatieven: veilig thuis

Het doel van de ouderinitiatieven is om voor lange tijd een ‘veilig thuis’ te garanderen. Vaak richten de ouders bij de start een stichting op om samen een geclusterde woonvorm te realiseren; meestal in samenwerking met een wooncorporatie. De stichting maakt  met een zorgaanbieder afspraken over de zorg- en dienstverlening en koopt dit in op basis van het Persoonsgebonden Budget (PGB).

Kenmerkend voor de kleinschalige initiatieven is dat ouders, verwanten en toekomstige bewoners een nadrukkelijke rol spelen. Er is sprake van een hoge mate van eigen regie bij het tot stand komen de woonvorm. De wooninitiatieven vinden het vaak van groot belang dat de bewoners optimaal deelnemen aan de samenleving. Er is sprake van een goed samenspel van bestuur, bewoners, verwanten, vrijwilliger en Amerpoort.

Particuliere wooninitiatieven vragen ondersteuning op maat. Dit wordt in nauw overleg met betrokkenen in het initiatief georganiseerd. Aan de ene kant levert een particulier initiatief  een grote mate van zeggenschap op. Aan de andere kant is op de achtergrond Amerpoort met professionele en betrokken medewerkers aanwezig waarop het initiatief kan terugvallen. Bij Amerpoort is adequate kennis beschikbaar. Vanzelfsprekend is de kwaliteit van de zorg van hoog niveau en is Amerpoort volledig transparant.

Coördinator ouderinitiatieven

Om (nieuwe)  initiatieven te ondersteunen is er bij Amerpoort een manager particuliere initiatieven. Hij kan u informeren, adviseren en ondersteunen bij: 

  • Het beschrijven van de ondersteuningsvraag van uw kind of verwant
  • Ondersteuning bij de indicatiestelling
  • Inhoudelijke advisering en matching gesprek
  • Bouwkundige en financiële vraagstukken
  • Inzet van overige deskundigheden die binnen Amerpoort beschikbaar zijn.
  • Het organiseren van trainingen, logeerweekenden om de kandidaten voor te bereiden.
  • En al uw overige vragen waar we graag een maatwerk antwoord op geven.

    Voor meer informatie kunt u mailen naar Boudewijn van ‘t Eind, b.vanteind@amerpoort.nl.

Wooninitiatieven: zorg- en dienstverlening

Particuliere wooninitiatieven die door de ouders zijn gerealiseerd en waar Amerpoort de zorg- en dienstverlening levert (pagina op Amerpoort website en eigen website):

Intentieovereenkomsten

Amerpoort heeft met de volgende wooninitiatieven een intentieovereenkomst ondertekend:

Wooninitiatieven in ontwikkeling

Bekijk een overzicht van wooninitiatieven in ontwikkeling waarbij Amerpoort is betrokken

Aanmelden bij een wooninitiatief

Als u zich wilt aanmelden bij een kleinschalig particulier ouderinitiatief dan kunt u contact opnemen met het bestuur van het betreffende initiatief. De wooninitiatieven beheren zelf eventueel een wachtlijst. Het bestuur kan u verder informeren over de procedure bij aanmelding.

Logo PI alle locaties.jpg

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. 

Klantbureau