Amerpoort ondersteunt meer ouderinitiatieven

10 maart 2021

De grote diversiteit in de dienstverlening van Amerpoort is heel kenmerkend. Ondersteuning bij je werk, in je woning, je vrije tijd, voor jong en oud, een lichte beperking tot zware en meervoudige beperking. Van recreatieve activiteiten tot behandeling. De diversiteit is enorm. 

In de woonvormen is dat al niet anders. Wonen in de wijk, ondersteuning door een ambulant medewerker, ondersteuning in een gespecialiseerde woonvorm en woonvormen door ouders en particulieren. Die laatste worden ook wel de ‘ouderinitiatieven’ genoemd.

Lang gekoesterde wens

Voor veel mensen met een beperking en hun ouders is het oprichten van een eigen woonvorm, een ouderinitiatief, een lang gekoesterde wens. Amerpoort ondersteunt deze initiatieven, zowel in hun ontwikkelfase als in de periode daarna: het bieden van begeleiding aan de bewoners als ze eenmaal de trotse eigenaar zijn geworden van hun woning. 

Amerpoort levert vanaf het najaar 2021 en begin 2022 in 12 initiatieven zorg en begeleiding. Deze week ondertekende Amerpoort bestuurder Paul Willems met 2 initiatieven een intentieovereenkomst. De komende weken zullen nog 2 initiatieven volgen. De nieuwe (particuliere) ouderinitiatieven komen in Hilversum, Houten, Vianen, Huizen, Leusden en Almere.  

Eigenaarschap

Dit laat zien dat het oprichten en in stand houden van een eigen woonvorm, vaak voor jong volwassenen en samen met Amerpoort erg populair is. Vooral omdat ouders en kun kinderen behoefte hebben aan eigenaarschap: eigenaar zijn van je eigen woning en zeggenschap (regie) over de zorg en ondersteuning. Daarmee geven we de missie van Amerpoort gestalte: samen werken aan een goed leven voor mensen met een beperking.

Heeft u vragen dan kunt u altijd contact opnemen met Alfons Klarenbeek, coördinator particuliere (ouder) initiatieven bij Amerpoort, via 035-647.5227, 06-5369.0522 of a.klarenbeek@amerpoort.nl.

Meer informatie vindt u elders op onze website.

Foto: huizer-maatjes.nl.