Nieuwe publicatie 'Geef mij je hand. Over geestelijke verzorging van mensen met een verstandelijke beperking'

11 april 2019

Op woensdag 10 april presenteerde Amerpoort het boek Geef mij je hand. Over geestelijke verzorging van mensen met een verstandelijke beperking. Deze publicatie van geestelijk verzorger Annemieke Kappert en orthopedagoog Matthijs Heijstek geeft handvatten aan begeleiders hoe zij een rol kunnen spelen in geestelijke verzorging. 

“Het gaat bij geestelijke verzorging om de menselijke maat. Om het er zijnvoor elkaar. Wat je achtergrond ook is, het begint met respect voor de ander, nieuwsgierigheid, openheid. We merken bij begeleiders dat ze die geestelijke verzorging wel willen toepassen, maar vaak niet weten welke woorden ze moeten gebruiken, of welke dingen ze moeten doen,” vertelt Matthijs over het waarom van de publicatie.

Annemieke vult aan: “Geestelijke verzorging is meestal veel kleiner en dichter op de werkvloer dan we denken. Het gaat vaak juist om kleine, dagelijkse dingen. Een verhuizing, een begeleider die vertrekt. In dit boek bieden we kennis en handvatten over verschillende thema’s, van het belang van levensverhalen tot het omgaan met rouw en verlies.”

Nieuwsgierigheid

Dit vierde boek in de serie ‘Amerpoort Werkt’ verschijnt naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de oecumenische geloofsgemeenschap van Amerpoort, De Open Poort. Annemieke Kappert is voorganger van de Open Poort en zat samen met Matthijs Heijstek in het oprichtingsbestuur. “Het jubileum was een mooie aanleiding om onze ervaringen bij De Open Poort en in ons werk voor Amerpoort te delen. Want religie, zingeving en levensbeschouwing, in al hun diversiteit, leeft veel meer dan we soms denken,” licht Annemieke toe. 

Kennis delen

Het ontwikkelen en delen van kennis en expertise is een van de speerpunten van Amerpoort. Jan Willem Schuurman, directeur Expertisecentrum: “Iedereen die werkt aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking, heeft ook te maken met levensvragen en zingeving. Deze onderwerpen zijn niet exclusief bij geestelijke verzorging belegd, iedereen kan bijdragen. Het boek geeft inzicht en handvatten, we willen mensen inspireren en uitdagen. Zodat we meer aandacht hebben voor de heelheid van de mens.” 

Feestelijke viering

In een feestelijke viering in Het Dikke Torentje in Eemnes overhandigden Annemieke en Matthijs hun boek als eerste aan de mensen die hun persoonlijke verhaal vertelden in Geef mij je hand. In de bijeenkomst werden alle aanwezigen, van redactieadviesraad tot familie en bestuur van De Open Poort, persoonlijk welkom geheten: “Wat fijn dat jullie er allemaal zijn.” Met de publicatie van dit boek vragen de schrijvers ook de komende tijd meer aandacht voor geestelijke verzorging met een symposium en andere bijeenkomsten. 

Het boek Geef mij je hand is online te downloaden.

Een gedrukt exemplaar is te bestellen via pastoraat@amerpoort.nl  

Lees hier meer over geestelijke verzorging door Amerpoort.