Boeken

Amerpoort heeft diverse boeken uitgegeven, onder andere in de reeks 'Amerpoort Werkt'. Hier vindt u een overzicht.

Geef mij je hand

Over geestelijke verzorging van mensen met een verstandelijke beperking


Dit boek gaat over geestelijke verzorging van mensen met een verstandelijke beperking en hoe je daar als begeleider een belangrijke rol in kunt spelen. Wat jouw eigen achtergrond ook is. Het begint met respect voor de ander, nieuwsgierigheid, openheid.

Het boek is geschreven door Annemieke Kappert (geestelijk verzorger) en Matthijs Heijstek (orthopedagoog), beiden werkzaam bij Amerpoort en betrokken bij oecumenische geloofsgemeenschap De Open Poort.

Dit vierde boek in de serie ‘Amerpoort Werkt’ is gebaseerd op de ervaringen die de schrijvers de afgelopen tien jaar opdeden bij De Open Poort en in hun werk voor Amerpoort.

Download Geef mij je hand (pdf)
 

Pubers laten van zich horen; over jongeren met ernstige meervoudige beperkingen 

Ook jongeren met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) komen in de puberteit. Ouders en begeleiders zitten met veel vragen. De wetenschap houdt zich vooralsnog niet bezig met het onderwerp en zorgorganisaties hebben meestal geen beleid op dit gebied. 'Pubers laten van zich horen' biedt een eerste aanzet tot beantwoording van vele vragen op basis van verkennend onderzoek. Welke veranderingen vinden er plaats tijdens de puberteit van deze jongeren? Wat merken zij er zelf van? En hoe gaan ouders en professionals ermee om? In het boek komen thema's aan de orde als lichaam en seksualiteit, gedrag en emoties. Dit derde boek in de serie Amerpoort Werkt is geschreven door Harriët Schoenmakers en Nadi de Vos-Dijkslag, twee gedragskundigen van Amerpoort die veel met EMB-pubers werken.

Download Pubers laten van zich horen (pdf)

 

Goed genoeg opvoederschap

Met de komst van de Wmo hebben de buurt- en wijkteams de begeleiding van veel multiprobleem gezinnen overgenomen. Daarom vindt Amerpoort het belangrijk dat de expertise die de afgelopen 10 jaar rond deze doelgroep is opgebouwd, wordt gedeeld en dichtbij deze gezinnen blijft. Daarom verscheen in de serie Amerpoort werkt een handreiking voor alle professionals die met deze ouders werken. Deze handreiking werd geschreven door gedragsdeskundigen Janneke Looij, Barbara Stremmelaar en Ans de Jong.  

Download Goed Genoeg Opvoederschap (pdf)

 

Werken met de Curve

'Werken met De Curve' stelt begeleiders in staat cliënten beter te leren kennen en begrijpen en hen een uitdagend dagprogramma te bieden met een gezonde balans tussen inspanning en ontspanning. Het boek geeft aan de hand van praktijkvoorbeelden uitleg over de methode en bevat werkbladen om zelf aan de slag te gaan. Werken met De Curve is het eerste boek in de serie Amerpoort Werkt. Het ontwikkelen en uitdragen van kennis is één van de speerpunten van Amerpoort. Met deze serie wil Amerpoort laten zien, dat wat er op de werkvloer gebeurt de moeite van het delen waard is.

Een korte film over 'Werken met De Curve' in de praktijk.

U kunt het boek online bekijken (issuu)

Download het boek Werken met de Curve (pdf)

Werkbladen bij Werken met de Curve (zip)

 

Samen sterk, de POWER Piramide

 

Hoe werk je het best samen in een team dat mensen met een verstandelijke beperking begeleidt? Zorgorganisatie Amerpoort bedacht de POWER Piramide. Een organisatiemodel om binnen een team efficiënt en doelmatig samen te werken. Begeleiders in de zorg zetten zich in om de hulpvraag van hun cliënten zo goed mogelijk te beantwoorden. Wanneer het team van begeleiders goed samenwerkt komt dat de zorg voor de cliënt ten goede.

'Samen sterk, de POWER Piramide' (2013) is een uitgave van Amerpoort waarin het gelijknamige organisatiemodel wordt beschreven. Het boek is bedoeld voor begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking. Naast een beschrijving van de POWER Piramide, geeft elk hoofdstuk praktische aanwijzingen om dit model te introduceren op de werkplek.Ook komen betrokkenen die ervaring hebben opgedaan met de POWER Piramide aan het woord.  

Samen Sterk, de POWER Piramide (pdf)

 

 

 

Werkboek Meedoen en erbij horen

Het 'Werkboek Meedoen en erbij horen' (2011) is een handleiding voor locaties om cliënten mee te laten doen in de samenleving, inclusief stappenplan, voorbeelden en tips.
De Hoenderberg is een woonlocatie voor mensen met een meervoudige handicap en onderdeel van Amerpoort. Ondanks verschillende pogingen lukte het De Hoederberg in Vathorst niet om onderdeel te worden van de woonwijk. Dit werkboek laat zien hoe de Hoenderberg dit uiteindelijk wel heeft weten te bereiken. Dankzij het project Ondersteuning en Participatie van Hogeschool Utrecht heeft de Hoenderberg twee jaar later veertig nieuwe vrijwilligers geworven en tien geslaagde ‘matches’ tussen individuele cliënten en vrijwilligers tot stand gebracht.

Dit werkboek, uitgegeven door Amerpoort in samenwerking met de Hogeschool Utrecht, richt zich vooral op begeleiders en managers in de gehandicaptenzorg. Het is bedoeld ter ondersteuning bij het opstellen van een Meedoen En Erbij Horen Plan (MEEHP).

Korte Film over Meedoen en erbij horen

Wilt u een gedrukt exemplaar van een boek ontvangen? Stuur dan een e-mail naar communicatie@amerpoort.nl.