Geestelijke verzorging

Alles over geestelijke verzorging en levensbeschouwing bij Amerpoort.

Geestelijke verzorging komt in beeld als het leven wordt gevierd, er ethische dilemma’s spelen of als een cliënt of familie ondersteuning nodig heeft omdat het perspectief even kwijt is. Als iemand het even moeilijk heeft, maar ook als iemand aangenaam verrast wordt door het leven. Dan heeft die persoon andermans aanwezigheid nodig. Ook bij vragen of gebeurtenissen rondom spiritualiteit speelt geestelijke verzorging een rol.

Geestelijke verzorging komt ook in beeld in de laatste levensfase. De geestelijk verzorger ziet erop toe dat een cliënt rustig, in een veilige omgeving en in verbondenheid met anderen kan sterven. Rituelen en gebruiken, soms afkomstig uit een levensbeschouwing, helpen hierbij. Daarnaast kan de geestelijk verzorger samen met de nabestaanden het afscheid vormgeven en ook voorgaan in afscheidsvieringen.

 

Geestelijk verzorger bij Amerpoort

Annemieke Kappert is sinds 2008 geestelijk verzorger bij Amerpoort. Zij volgde de opleiding tot Z-verpleegkundige, de docentenopleiding verpleegkunde en de opleiding tot ritueel begeleider bij afscheid. In 2012 rondde Kappert de Postacademische Beroepsopleiding Ethiek in de Zorgsector af aan het Radboud UMC.

Met creativiteit en voelend vermogen geeft Annemieke Kappert samen met nabestaanden vorm aan rituelen rondom afscheid en rouw. Ook kunt u haar benaderen bij levensvragen en vraagstukken rondom ethiek.

Contact: pastoraat@amerpoort.nl of 035-647 55 55.

 

Nieuwe publicatie Geef mij je hand  

Dit boek gaat over geestelijke verzorging van mensen met een verstandelijke beperking en hoe je daar als begeleider een belangrijke rol in kunt spelen. Wat jouw eigen achtergrond ook is. Het begint met respect voor de ander, nieuwsgierigheid, openheid.

Het boek is geschreven door Annemieke Kappert (geestelijk verzorger) en Matthijs Heijstek (orthopedagoog), beiden werkzaam bij Amerpoort en betrokken bij oecumenische geloofsgemeenschap De Open Poort.

Lees hier verder...

 


Ondersteuning bij afscheid

Op het moment dat je met afscheid nemen te maken krijgt, moet er veel gedaan worden. Vragen als ‘Hoe geef ik een afscheid vorm?’ horen daar bij. Een ritueelbegeleider of geestelijk verzorger kan er samen met de nabestaanden voor zorgen dat de overledene een persoonlijk en uniek afscheid krijgt, dat recht doet aan zijn of haar leven.

Lees hier verder...

 

Rouw en verlies

Iedereen maakt in zijn leven verlies mee. Bijvoorbeeld door overlijden, verhuizen, een relatie die stuk gaat of ouder worden. Amerpoort kan op verschillende manieren ondersteunen bij rouw en verlies. We hebben veel expertise opgebouwd en verschillende materialen en methoden ontwikkeld, zoals de Rouwkubus en de digitale Rouwkoffer.

Lees hier verder...

 

De Open Poort

De Open Poort is een oecumenische geloofsgemeenschap waar iedereen welkom is. De Open Poort is sinds 21 oktober 2007 een oecumenische geloofsgemeenschap voor iedereen. Mensen met een verstandelijke beperking, hun familie, vrienden, bekenden, gezinnen met jonge kinderen; iedereen is welkom. De Open Poort is een plek waar we samen vieren, zingen en elkaar ontmoeten. De geestelijk verzorger is ook voorganger bij de oecumenische geloofsgemeenschap van Amerpoort, De Open Poort.

Lees hier verder...