Vroegdiagnostiek

De zorg voor uw kind stemmen we af met andere organisaties waar u mee te maken heeft. Zodat u zich zoveel mogelijk op uw kind kunt richten.

Ouders met een jong kind (tussen 0 en 5 jaar) met een ontwikkelingsachterstand zoeken vaak naar handvatten om hun kind goed te ondersteunen.

Juist op deze jonge leeftijd is het van belang kinderen en hun ouders vroegtijdig inzicht te geven in de mogelijkheden en ondersteuningsbehoefte van hun kind. Zodat het kind op tijd de goede behandeling of begeleiding krijgt, nu het volop in ontwikkeling is.

Een open en professionele blik is daarbij van belang. Amerpoort werkt in dit traject samen met jeugdzorgorganisatie Youké en de reguliere setting van het kind (lokale kinderopvang of ambulant).

Download de flyer (pdf-bestand)