Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelweg

Voor mensen met een verstandelijke beperking die een neurologische aandoening hebben.

Het Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelweg (SBZ) richt zich op mensen met een verstandelijke beperking die een neurologische aandoening hebben. Het voorziet in gedegen diagnostiek en behandeling. Amerpoort heeft hiermee het eerste gespecialiseerde behandelcentrum van Nederland. Het voorziet in gedegen diagnostiek en behandeling.

Een neurologische aandoening als epilepsie is bij mensen met een beperking vaak ingewikkelder dan bij andere patiënten. Ook de communicatie rond de behandeling vereist een andere aanpak. Daarom is de dienstverlening van het SBZ altijd maatwerk en afgestemd op de behoefte van mensen met een verstandelijke beperking.

Het SBZ werkt nauw samen met twee neurologen uit de maatschap Neurologie van Tergooiziekenhuizen in Hilversum. Zij houden elke donderdag spreekuur aan de Zandheuvelweg. Elke dinsdag en donderdag van 9.00 tot 13.00 uur is er een spreekuur epilepsie.

Epilepsie

Voor het SBZ is het zogenaamde 'Zorgpad chronische epilepsiezorg' (pdf) beschreven. Voor iedereen die te maken heeft met een verwant, of een cliënt met een verstandelijke beperking én epilepsie een aanrader om te lezen. In het zorgpad staan de afspraken beschreven die zijn gemaakt om de epilepsiezorg in het SBZ zo goed, veilig en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

ZKN-keurmerk

Het SBZ is in het bezit van het ZKN-keurmerk (Zelfstandige Klinieken Nederland). Dit is te herkennen aan logo rechts. Klinieken met het ZKN-keurmerk staan garant voor medische specialistische zorg van hoge kwaliteit, korte wachttijden en uitstekende service en nazorg waar úw gezondheid centraal staat.

Contract en tarief

Het SBZ heeft met een groot aantal zorgverzekeraars een contract afgesloten. Voor patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar zonder contract met het SBZ gelden passantentarieven.
Download de passantentarieven 2020 (PDF-bestand).

In 2020 heeft het SBZ een contract afgesloten met de verzekeraars CZ, Menzis en Zilveren Kruis (Achmea).
Tot het Zilveren Kruis behoren:

 • Avéro Achmea
 • FBTO
 • Interpolis
 • Centraal Beheer
 • inShared
 • Pro Life Zorgverzekeringen
 • Zilveren Kruis Achmea
 • De Friesland Zorgverzekeraar
 • Zorgverzekeraar OZF
 • IAK Volmacht
 • Aevitae
 • Kiemer


Tot Menzis behoren:

 • Menzis
 • Ander Zorg


Tot CZ behoren:

 • CZ
 • Delta Lloyd zorgverzekering
 • Ohra zorgverzekering

Cliënten die verzekerd zijn bij een andere verzekeraar moeten er rekening mee houden dat bij hen de passantentarieven in rekening worden gebracht en dat zij een deel van de behandelkosten niet vergoed zullen krijgen. Raadpleeg hiervoor uw polis.

Privacy

Het SBZ respecteert de privacy van de bezoekers van deze pagina en draagt er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Het SBZ maakt gebruik van de website van de Stichting Amerpoort. De privacyverklaring vindt u op deze pagina.

Wachttijden

Het SBZ kent in principe geen wachttijden. Na uw aanmelding bij het medisch secretariaat vindt binnen twee weken een eerste gesprek met de neuroloog plaats.

Wachttijden september 2020  (CSV-bestand).

Behandelaars

De namen en BIG-registratienummers van de behandelaars staan vermeld in dit document (pdf).

Contactgegevens

Specialistisch Behandelcentrum Zandheuvelweg (SBZ)
Zandheuvelweg 4
3744 MN  Baarn
035 – 646 3760
medisch.secretariaat@amerpoort.nl