Jonge kinderen helpen ontwikkelen

18 juni 2024

Vroegdiagnostiek-groep Bambino in vakblad Klik.

Ouders met hele jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen kunnen en willen vaak nog geen diagnose laten stellen. De BEER-interventie leert deze ouders te herkennen waar hun kind moeite mee heeft. Ook leren ze hoe ze hun kind kunnen helpen om stappen te maken in hun ontwikkeling.

Ties, het zoontje van Lindsy Bakker, is anderhalf als zij met hem bij jeugd- en gezinsbegeleider Anja Bos komt. Lindsy heeft een niet-pluisgevoel over Ties. Haar zoontje vertoont ander gedrag dan haar dochter toen zij deze leeftijd had. Het jongetje lijkt in zijn eigen wereldje te vertoeven. Hij is eenkennig in zijn spel, lijkt mensen niet aan te kijken en lijkt moeilijk tot interactie met zijn omgeving te komen.

Waarschijnlijk heeft Ties een stoornis in het autismespectrum. Maar hij is nog erg jong en de ouders vinden het nog te vroeg voor het stellen van een diagnose. Ook zonder diagnose hebben Lindsy en haar man hulp nodig om Ties te helpen bij zijn ontwikkeling. Op advies van Anja wordt Ties van de reguliere dagopvang overgeplaatst naar de Vroegdiagnostiek-groep Bambino te Nijkerk. Bambino is een onderdeel van zorgorganisatie Amerpoort.

Bij Bambino heeft Anja, die ook geschoold is in de BEER-training, Ties gedurende vier maanden geobserveerd. Ze bracht, samen met een multidisciplinair team van onder meer een gedragsdeskundige, een logopedist, een ergotherapeut en een fysiotherapeut, bepaalde ontwikkelingsgebieden van Ties in kaart, waaronder taal-spraakontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en prikkelverwerking.

Lees het hele artikel in Klik... (pdf-bestand)
 

Dit artikel is gepubliceerd door Kenniscentrum en vakblad Klik.

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. Voor alle algemene vragen kunt u 24 uur per dag terecht bij de receptie van Amerpoort: 035 647 5555 -  info@amerpoort.nl

Klantbureau