Particulier Ouderinitiatief De Regenboog en Amerpoort werken samen

02 mei 2024

Met ingang van 1 mei 2024 neemt Amerpoort de zorg en begeleiding over van ASVZ.

Stichting De Regenboog is een kleinschalig wooninitiatief in Vianen voor mensen met een verstandelijke beperking. De Regenboog was het eerste ouder-wooninitiatief in Nederland. Deze week werd de samenwerkingsovereenkomst getekend met de ouders die het bestuur van De Regenboog vormen en bestuurder Hans den Hollander van Amerpoort. 

Eerste ouderinitiatief in Nederland
De Regenboog was het eerste ouder-wooninitiatief in Nederland en werd op 18 januari 2001 feestelijk geopend door Margo Vliegenthart, toenmalig staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het doel was en is het creëren van een kleinschalige, veilige en huiselijke woonsituatie voor hun kinderen, broers of zussen. Een vertrouwde woonsituatie waar de bewoners - rekening houdend met hun beperking - zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en functioneren. Amerpoort ondersteunt, begeleidt en levert de zorg.

Kennis en kunde
Amerpoort ondersteunt nu 13 verschillende particuliere ouderinitiatieven in de regio. Initiatiefnemers kunnen een beroep doen op de specialistische kennis en kunde om een nieuwe woon- en dagbestedingsvorm op te zetten. Ouderinitiatieven die eenmaal zijn geopend, kunnen zorg bij Amerpoort inkopen.

De laatste jaren neemt het aantal ouderinitiatieven toe. Vooral omdat ouders en hun kinderen behoefte hebben aan eigenaarschap: eigenaar zijn van je eigen woning en zeggenschap (regie) hebben over de zorg en ondersteuning. Amerpoort draagt daaraan bij vanuit de missie: samenwerken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking.

De Regenboog heeft plek voor vijf nieuwe bewoners. Voor meer informatie neemt u contact op met het bestuur van de Regenboog via Fleur de Graaf, tel. 06 832 969 08.
Bekijk ook de website www.wooninitiatiefderegenboogvianen.nl

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. 

Klantbureau