Werving nieuwe Raad van Bestuur

06 maart 2024

Amerpoort en Sherpa hebben besloten tot een bestuurlijke fusie met ingang van 1 juli 2024. Het voorgenomen besluit tot fusie ligt momenteel ter toetsing voor bij de de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Uiterlijk 1 juli 2026 zal de overstap naar een juridische fusie plaatsvinden.

Voor de beoogde fusie organisatie wordt een nieuwe Raad van Bestuur (twee leden) gezocht. Aanstelling van de nieuwe Raad van Bestuur is per 1 juli 2024 (of zoveel later als de opzegtermijnen daar aanleiding voor geven).

Daan Boot (één van de huidige bestuurders van Amerpoort) en Henk Kouwenhoven (bestuurder Sherpa) blijven aan tot eind december 2024 om de bestuurlijke continuïteit te waarborgen.

Vacature's

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. 

Klantbureau