Amerpoort en Sherpa gaan fuseren

08 februari 2024

Met veel plezier delen wij mee dat wij hebben besloten tot een fusie van Sherpa en Amerpoort.

Dit besluit hebben wij genomen na maanden van zorgvuldig onderzoek en constructieve gesprekken. De medezeggenschapsraden onderschrijven dit besluit.

We zijn voornemens om per 1 juli 2024 bestuurlijk te fuseren, met nadrukkelijk uitzicht op een juridische fusie (uiterlijk 2 jaar later).

Voor de fusie hebben we wel de goedkeuring nodig van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

We kijken uit naar een gezamenlijke toekomst waarin we samen groeien, innoveren en de kwaliteit van onze dienstverlening verder versterken.

Zodat cliënten en verwanten ook in de toekomst kunnen blijven vertrouwen op goede zorg in de regio. En we voor medewerkers een aantrekkelijke zorgorganisatie zijn waar zij met plezier werken.

We nodigen je uit om onderstaande video te bekijken waarin wij samen met de medezeggenschapsraden vertellen over de kansen en mogelijkheden die deze fusie met zich meebrengt. En punten waar in de komende tijd aandacht voor moet zijn.

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. 

Klantbureau