Beperkt aantal cliëntendossiers betrokken bij hack Carenzorgt

26 oktober 2022

Vandaag werd bekend dat er een hack heeft plaatsgevonden, bij Carenzorgt.nl. Dat is het cliëntenportaal van leverancier Nedap, waar ook Amerpoort gebruik van maakt. Het blijkt dat bij de hack 10 cliëntendossiers van Amerpoort zijn betrokken. We betreuren het dat dit heeft kunnen gebeuren. 

Momenteel wordt uitgezocht om welke cliënten het gaat. De betrokken cliënten en verwanten worden hierover zo spoedig mogelijk door Amerpoort geïnformeerd. 

Nedap heeft aangifte gedaan bij de politie die een onderzoek is gestart. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de betreffende documenten zijn verspreid. Het politieonderzoek hiernaar is nog niet afgerond. Amerpoort bereidt tevens een melding voor bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Zie ook: Kwetsbaarheid in Carenzorgt. Hier vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden door leverancier Nedap. Voor overige vragen kunt u terecht bij communicatie@amerpoort.nl.

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. 

Klantbureau