Amerpoort en Stichting Zorg op ons zelf (Villa Forus in Soest) zetten samenwerking voort

01 oktober 2020

De bestuurders van Stichting Op Ons Zelf en Amerpoort hebben op 30 september opnieuw afspraken gemaakt over de samenwerking in de komende jaren.

Amerpoort levert sinds januari 2016 de zorg- en dienstverlening aan de bewoners van de Villa in Soest. In dit particuliere ouderinitiatief wonen 12 mensen met een verstandelijke beperking.

De bewoners, ouders en de bestuursleden zijn net als de medewerkers van Amerpoort blij om de samenwerking te kunnen voortzetten. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst, die met succes en in onderling vertrouwen tot stand is gebracht.

In de korte toelichting van de bestuurders werd nog eens benadrukt dat door de ouders unaniem is gekozen om de samenwerking met Amerpoort voort te zetten.

Wij helpen je graag!

Heb je een zorgvraag of wil je meer weten over onze dienstverlening? De consulenten van het Klantbureau staan klaar voor (aanstaande) cliënten, familie of vertegenwoordigers en verwijzers. 

Klantbureau