Koninklijke onderscheidingen voor Amerpoort vrijwilligers en medewerker

26 april 2020

Tijdens de jaarlijkse 'lintjesregen' ter gelegenheid van koningsdag, zijn twee vrijwilligers en een medewerker van Amerpoort koninklijk onderscheiden.

Wim Voskuilen (85) uit Leusden is meer dan 30 jaar vrijwilliger geweest bij verschillende locaties van Amerpoort in Achterveld en Baarn. Hij verrichtte hier hand-en-spandiensten, tuin- en technisch onderhoud. Daarnaast fungeert hij als klusjesman en als ondersteuner van de rouwkoster bij uitvaarten bij de Lucasparochie in Achterveld. Hij heeft zich ook een aantal jaren als tuinman verdienstelijk gemaakt bij de Sociowoning in Achterveld deed allerlei ander vrijwilligerswerk. Wim Voskuilen is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau

Hanneke van Milligen is benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau.​ Zij krijgt de onderscheiding voor haar jarenlange vrijwillige inzet voor de diabetesvereniging in Almere, Midden Nederland en landelijk én voor alles wat ze in de afgelopen jaren heeft gedaan en nog doet voor particulier initiatief Paladijn in Almere. Anders dan andere jaren vond uitreiking plaats via een beeldtelefoon, begeleid door een champagne-ontbijt en een heleboel mensen.​

Carla de Vet uit Eemnes werkt op locatie Vosseveld in Soest met kinderen en jongvolwassenen met een ernstig meervoudige beperking. Carla is ook sinds 2008 reserve-militair bij het Korps Nationale Reserve (NATRES) van het Commando Landstrijdkrachten in de rang van korporaal der 1e klasse. Dat is ook de reden dat zij door minister Ank Bijleveld werd gebeld om haar op de hoogte te stellen dat zij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met Zwaarden. Naast haar werk verricht Carla de Vet sinds 1989 op allerlei manieren vrijwilligerswerk bij tal van organisaties en instellingen.​